Vårdpersonal smittar inte patienter

2022-03-08 · I samarbete med Vi tillsammans

Flera regioner har infört krav på vaccination. Ovaccinerad vårdpersonal utsätts för press och hot om omplacering om de inte låter vaccinera sig. ”Det är ingen rättighet att arbeta med gamla och sjuka” och ”vi måste minska risken att patienter smittas” används som argument för kraven. Nu har också Förvaltningsrätten i Falun avslagit överklagandena av Region Dalarnas beslut om att medarbetare behöver kunna uppvisa intyg om vaccinationsbevis för Covid-19. Men har dessa krav vetenskapligt stöd?

En studie från Cambridge University visar att patienter i huvudsak smittas av andra sjuka patienter, inte av vårdpersonal. Studien indikerade även att de skyddsåtgärder som sjukvårdspersonal använder har effekt.

För att minska risken att patienter smittas av coronavirus på sjukhuset ska man se till att vårdpersonal som har symptom håller sig hemma, oavsett om de är vaccinerade eller inte. Det gäller ju speciellt nu då varianterna av coronaviruset undkommer vaccinen och att vaccinerade sprider minst lika mycket som ovaccinerade.

Om man inom sjukvården på allvar bryr sig om patienternas hälsa borde man i första hand anställa personal som redan har haft Covid-19, eftersom genomgången infektion ger ett bättre skydd mot att bli smittad igen, än vaccinen. Det rekommenderar svenske Martin Kulldorff, en av världens mest citerade forskare i infektionssjukdomar. Att genomgången infektion fungerar har vi vetat sedan Athenska pesten år 430 fkr. Det är märkligt att det förnekas under pandemin, hävdar Kulldorff.

Källa: Hospital-acquired COVID-19 tends to be picked up from other patients, not from healthcare workers, University of Cambridge, https://www.cam.ac.uk/research/news/hospital-acquired-covid-19-tends-to-be-picked-up-from-other-patients-not-from-healthcare-workers

Källa: Dr Clare Craig on why she’s against mandatory jabs for NHS staff, https://youtu.be/fn5SwOZKzl0

Källa: Hospitals Should Hire, Not Fire, Nurses with Natural Immunity, Martin Kulldorff, https://brownstone.org/articles/hospitals-should-hire-not-fire-nurses-with-natural-immunity/

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/inte-fel-av-regionen-att-krava-vaccination-for-anstallda-forvaltningsratten-avslar-overklaganden

Nästa artikel

Vaccinationsteknik kan öka risken för biverkningar

Danmark var först, redan i mars 2021. Den 17 februari 2022 var det Tysklands tur att uppmana till aspirering vid coronavaccination, det vill säga att man drar tillbaka kanylen en bit för att förvissa sig om att den inte hamnat…
Läs
Föregående artikel

Om Sant och Sånt

Sant och Sånt delar Vi tillsammans djupa engagemang i barns hälsa och framtid. Vi litar inte blint på utan utmanar den offentliga berättelsen. Med kunskap skingrar vi rädslan. Vi vågar se det som tidigare generationer och erfarenheter lärt oss. Med…
Läs
Slumpad artikel

Svenskarna minst oroade av Corona i världen

Svenskarna oroar sig minst för Coronaviruset i världen. Bara 3% av svenskarna oroar sig för viruset. Det kan jämföras med Japan och Tyskland där omkring 27% oroar sig. Det är det internationella marknadsundersökningsinstitutet IPSOS med huvudkontor i Paris som rapporterar…
Läs
Slumpad artikel

Jäv, intressekonflikter och pengaintressen

Många tar för givet att offentliga myndigheter och organisationer är objektiva och neutrala. Det finns dock tydliga tecken på rena systemfel som inte skapar förutsättningar för objektivitet eller neutralitet, utan tvärtom bidrar till jäv och intressekonflikter. Det finns desinformation från…
Läs
Slumpad artikel

Vaccinets skydd försvinner efter 6 månader

En studie i Israel (som har bland de högsta vaccinerade befolkningsandelarna i världen, ca 90%) visar att vaccinets effektivitet avtar helt efter cirka 6 månader: När delta-varianten av viruset spreds orsakade det många infektioner bland vaccinerade. De israeliska myndigheterna har…
Läs
Slumpad artikel

Se människan inuti uniformen

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan Jag vill skapa mer förståelse för polisens uppgift och roll i den nuvarande situationen. Det talas ju en del om maktmissbruk och att polisen går i maktens ledband. Men ibland är det vår uppgift. Ifrågasättande…
Läs