Vårdpersonal smittar inte patienter

2022-03-08 · I samarbete med Vi tillsammans

Flera regioner har infört krav på vaccination. Ovaccinerad vårdpersonal utsätts för press och hot om omplacering om de inte låter vaccinera sig. ”Det är ingen rättighet att arbeta med gamla och sjuka” och ”vi måste minska risken att patienter smittas” används som argument för kraven. Nu har också Förvaltningsrätten i Falun avslagit överklagandena av Region Dalarnas beslut om att medarbetare behöver kunna uppvisa intyg om vaccinationsbevis för Covid-19. Men har dessa krav vetenskapligt stöd?

En studie från Cambridge University visar att patienter i huvudsak smittas av andra sjuka patienter, inte av vårdpersonal. Studien indikerade även att de skyddsåtgärder som sjukvårdspersonal använder har effekt.

För att minska risken att patienter smittas av coronavirus på sjukhuset ska man se till att vårdpersonal som har symptom håller sig hemma, oavsett om de är vaccinerade eller inte. Det gäller ju speciellt nu då varianterna av coronaviruset undkommer vaccinen och att vaccinerade sprider minst lika mycket som ovaccinerade.

Om man inom sjukvården på allvar bryr sig om patienternas hälsa borde man i första hand anställa personal som redan har haft Covid-19, eftersom genomgången infektion ger ett bättre skydd mot att bli smittad igen, än vaccinen. Det rekommenderar svenske Martin Kulldorff, en av världens mest citerade forskare i infektionssjukdomar. Att genomgången infektion fungerar har vi vetat sedan Athenska pesten år 430 fkr. Det är märkligt att det förnekas under pandemin, hävdar Kulldorff.

Källa: Hospital-acquired COVID-19 tends to be picked up from other patients, not from healthcare workers, University of Cambridge, https://www.cam.ac.uk/research/news/hospital-acquired-covid-19-tends-to-be-picked-up-from-other-patients-not-from-healthcare-workers

Källa: Dr Clare Craig on why she’s against mandatory jabs for NHS staff, https://youtu.be/fn5SwOZKzl0

Källa: Hospitals Should Hire, Not Fire, Nurses with Natural Immunity, Martin Kulldorff, https://brownstone.org/articles/hospitals-should-hire-not-fire-nurses-with-natural-immunity/

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/inte-fel-av-regionen-att-krava-vaccination-for-anstallda-forvaltningsratten-avslar-overklaganden

Nästa artikel

Vaccinationsteknik kan öka risken för biverkningar

Danmark var först, redan i mars 2021. Den 17 februari 2022 var det Tysklands tur att uppmana till aspirering vid coronavaccination, det vill säga att man drar tillbaka kanylen en bit för att förvissa sig om att den inte hamnat…
Läs
Föregående artikel

Om Sant och Sånt

Sant och Sånt delar Vi tillsammans djupa engagemang i barns hälsa och framtid. Vi litar inte blint på utan utmanar den offentliga berättelsen. Med kunskap skingrar vi rädslan. Vi vågar se det som tidigare generationer och erfarenheter lärt oss. Med…
Läs
Slumpad artikel

Dödsfall av influensa finns inte längre i statistiken

I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. Dessa 14 562 har dött inom 30 dygn från det att de konstaterades ha Covid-19. Majoriteten var 80+ och själva dödsorsaken framgår inte av statistiken –…
Läs
Slumpad artikel

Sjukhus vägrar behandla sjuk med fungerande behandlingsmetod

På ett sjukhus i USA (West Chester Hospital) vårdades en patient med Covid-19 och hans tillstånd förvärrades. Patientens fru ville att sjukhuset skulle ge Ivermektin som bevisligen fungerar mycket bra mot sjukdomen. Sjukhuset vägrade och hon fick gå till domstol…
Läs
Slumpad artikel

16 svenska läkare och forskare kräver att vaccinationen i Sverige pausas

Svenska läkare, forskare och immunologer kräver att vaccinationen i Sverige pausas tills det att risk/nytta kalkyler med coronavaccinering genomförts för alla åldersgrupper. Bakgrunden till kravet är bland annat det avslöjande i British Medical Journal (BMJ) om forskningsfusk som Pfizer sannolikt…
Läs
Slumpad artikel

Ingen spruta, ingen transplantation...

En berättelse från USA - Universitetssjukhuset i Colorado: En patient som inväntar besked på njurtransplantation har fått ett brev som uppmanar till covid19-vaccination. Om patienten vägrar att ta vaccinationen kommer den att tas bort från transplantationslistan och inte få någon…
Läs