Bristande biverkningsrapportering enligt visselblåsare inom vården

2021-09-23 · I samarbete med Vi tillsammans

I USA upptäckte Deborah Conrad, som ingår i vårdpersonalen på ett sjukhus, att biverkningar från covid19-vaccinationerna inte rapporterades som de skulle enligt reglerna. När hon själv började göra det med sina patienter blev det för mycket arbete för henne och hon begärde hjälp från ledningen. Hon nämnde att personalen inte var upplärda i rapportering och behövde utbildning. Ledningen svarade att ”det är upp till var och en att lära sig på egen hand”. Ledningen motarbetade henne och till slut förbjöd de henne att hjälpa sina kollegor med rapportering. Hon upplevde också att hon blev utesluten ur gemenskapen eftersom hon ifrågasatte vaccinens förträfflighet och ”riskerade att göra personal och patienter oroliga för att ta sprutan”. Conrad spelade in ett samtal med ledningen där de visar sin ståndpunkt i saken.

Det är ett känt faktum att mycket stor underrapportering finns i VAERS-systemet. Frågan är hur många sjukhus och hur många i vårdpersonalen världen över som genom sina bristande rutiner och bristande utbildning inte rapporterar biverkningar och dödsfall genom covid19-vaccionationerna? Många tecken pekar redan på att ett nytt misstag sker som tidigare också skett genom exempelvis Neurosedyn-skandalen och Svininfluensavaccin-skadorna, fast på en mycket större skala.

Källa: Whistleblower Report: The VAERS Scandal
https://www.bitchute.com/video/e2NnMSB589Vj/

I kategorier:Maktutövning Notis
Nästa artikel

FEMA betalar $9000 per "covid-relaterat" dödsfall

Amerikanska FEMA (Federal Emergency Management Agency) betalar ut 9 000 dollar till de efterlevande om de kan uppvisa en dödsattest som anger covid19 i text. Det räcker att den döde haft "covid-liknande symptom" för att få pengarna. Den officiella anledningen…
Läs
Föregående artikel

Begravningsentreprenör utesluten pga covidrapportering

En begravningsentreprenör John O’Looney i Storbritannien, har blivit utesluten ur den nationella organisationen för begravningsentreprenörer. Den officiella anledningen är att han anses ha spridit "desinformation" kring covid. Han har varit med i intervjuer där han berättat om sina upplevelser kring…
Läs
Slumpad artikel

Man vågar inte kritisera

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag arbetar inom äldreomsorgen och har gjort så i många år. Det jag upplevt de här senaste åren saknar motstycke. Lagar bryts och ogrundade löften ges till brukare, som dessutom inte får all information som…
Läs
Slumpad artikel

Danmark har slutat med Coronavaccin för de under 50 år

Danska Sundhedsstyrelsen förväntar sig att Covid-19 infektionerna kommer öka under hösten och vintern, men erbjuder från september 2022 bara vaccinet till personer som är 50 år och äldre, förutom vissa riskgrupper. Anledningen att 50-plusare rekommenderas vaccinet är att risken för…
Läs
Slumpad artikel

Hårda nedstängningsåtgärder i Australien för en sjukdom motsvarande influensa

I Australien förekommer det nedstängningar i sådana proportioner som aldrig någonsin förekommit innan i historien i ett demokratiskt land. Frågan är om det är rimliga handlingar mot en sjukdom som inte är farligare än influensa, och då bra och effektiva…
Läs
Slumpad artikel

Dödsfall av influensa finns inte längre i statistiken

I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. Dessa 14 562 har dött inom 30 dygn från det att de konstaterades ha Covid-19. Majoriteten var 80+ och själva dödsorsaken framgår inte av statistiken –…
Läs