Hårda nedstängningsåtgärder i Australien för en sjukdom motsvarande influensa

2021-09-03 · I samarbete med Vi tillsammans

I Australien förekommer det nedstängningar i sådana proportioner som aldrig någonsin förekommit innan i historien i ett demokratiskt land. Frågan är om det är rimliga handlingar mot en sjukdom som inte är farligare än influensa, och då bra och effektiva behandlingsformer finns för de som drabbats? Vilka konsekvenser kommer detta att leda till i längden? Redan nu diskuteras det i Sverige om att möjliggöra utegångsförbud. Är detta en utveckling som vi vill ha? Är det en utveckling som är relevant för att hantera smittspridning av denna sjukdom?

I Australien just nu (2021-09-01 tolkade policies av medborgare boende där):
• Polisen kan ta sig in hos vem som helst helst utan berättigande.
• Utegångsförbud varje dag efter kl 20.00
• 1682 dollar i böter om du befinner dig utanför ditt hem ”utan giltig anledning”.
• Du får inte besöka familj eller vänner.
• Böter på 200 dollar om du inte alltid bär en mask- både inomhus och utomhus.
• Du får bara motionera en gång om dagen i upp till en timme.
• Bara en person i ett hushåll per dag får lämna huset till exempel för att handla mat.
• Bröllop är olagliga.
• Alla slags folksamlingar av alla storlekar är förbjudna.
• Du får inte förflytta dig längre än 5 km från ditt hus.
• Om du bor i ett lägenhetskomplex med balkong, får du inte vistas där.
• Om du bor i ett hus får du inte sitta på din veranda eller på din uteplats.
• Du måste stanna inomhus hela tiden.
• Bilar på vägarna får sina registreringsskyltar kontrollerade av polisen och om de är mer än 5 km från deras hem stoppas bilen och föraren dras ut och grips. Om föraren inte öppnar dörrren, eller fönstret, slås fönstret sönder och föraren dras ut genom fönstret.
• Medborgare uppmuntras att ringa polisen för att rapportera varandra.
• Barn tas från sina hem utan föräldrarnas medgivande och förs in på arenor för att vaccineras, med hot om att de inte kan fullfölja skolgång bland annat om de inte går med på det.
• Arméhelikoptrar cirkulerar ovanför samhällen för att se till att befolkningen inte rör sig utanför de satta gränserna. Trotsar du detta kan du med våld bli nedslagen (finns flera exempel på detta).
• Människor har blivit nedslagna med våld till marken då de gått ut i sin trädgård omaskerade.
• Det är mandat på att bära mask i inomhusutrymmen.
• Du måste använda qr-koder för att komma in i butiker.
• De som protesterar mot nedstängningar arresteras, och har beskjutits med gummikulor på nära håll, vilket lett till svåra skador.

Källa: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/utredning-ska-se-over-smittskyddslagen-infor-framtida-pandemier/
Källa: https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules
Källa: Anti-lockdown coronavirus protesters arrested in Melbourne, ’solidarity’ rallies held across Australia – ABC News https://www.abc.net.au/news/2020-09-05/melbourne-coronavirus-restrictions-lockdown-protests-police/12633164
Källa: Australia Fights Back – Pepper spray, guns, and rubber bullets used by the Police; this isn’t about health, it’s about control https://dailyexpose.co.uk/2021/08/21/australia-fights-back-pepper-spray-guns-and-rubber-bullets-used-by-the-police/

I kategorier:Maktutövning Notis
Nästa artikel

Påverkan av grupptryck och auktoriteter

• Experiment visar att en människa som utsätts för grupptryck kan påverkas att ge inkorrekt svar, trots att personen VET att det är fel.• Om det fanns någon annan som höll med personen, minskade grupptrycket avsevärt. Detsamma gällde om personen…
Läs
Föregående artikel

Förälder orosanmäld på grund av vaccinationskritik

Martin Gustafsson i Sölvesborg kritiserade skolan för att de gör riktad vaccinreklam via Lilla aktuellt och att lärare talar för covid vaccinet på lärotid/skoltid. Detta ledde till att rektorn på skolan gjorde en orosanmälan till Socialnämnden, som senare kallade in…
Läs
Slumpad artikel

Rädd för att bli avslöjad som ovaccinerad

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan Genom att ligga lågt om min vaccinationsstatus, har jag som sjuksköterskestuderande än så länge klarat mig bra ute i verksamheterna. Jag är inte påkommen som ovaccinerad och har sluppit bli utsatt för krav och övertalningsförsök…
Läs
Slumpad artikel

Man vågar inte kritisera

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag arbetar inom äldreomsorgen och har gjort så i många år. Det jag upplevt de här senaste åren saknar motstycke. Lagar bryts och ogrundade löften ges till brukare, som dessutom inte får all information som…
Läs
Slumpad artikel

Äldre med covid-symptom nekades sjukhusvård

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat samtliga regioners ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling av äldre på särskilda boenden som har haft misstänkt eller konstaterad covid. Enligt IVO har ingen region tagit sitt fulla ansvar.Läkare avråds…
Läs
Slumpad artikel

Avfärdar Läkemedelsverket coronavaccin-dödsfall utan undersökning?

Thommy Viklund dör av en kraftig hjärnblödning ett par veckor efter vaccination mot Covid-19. Ansvarig Läkare gör bedömningen att dödsfallet sannolikt beror på sprutan. Såväl provtagningar som obduktion stödjer denna slutsats. När Folkets Radio begär ut de endast 2-3 fall…
Läs