Nödbroms

2021-10-23 · I samarbete med Vi tillsammans

Det finns inget läkemedel som är helt utan biverkningar. Ofta fungerar läkemedlen precis som förväntat men i vissa fall går det sämre. Det finns inget generellt svar på varför vissa av oss tar skada istället för att bli hjälpta av läkemedlen. Vi är alla olika som individer och det är kanske därför vi också kan reagera olika på dem.

Tyvärr har det hänt att läkemedel, som visat sig vara mer till skada än till nytta, har passerat både tillverkarens och myndigheternas säkerhetskontroller och kommit ut på marknaden och börjat användas av allmänheten. Därför är det av yttersta vikt att sjukvården och patienter rapporterar alla misstänkta biverkningar så att skadliga läkemedel upptäcks så tidigt som möjligt så vi undviker onödigt lidande.

Läkemedelsverket började ta emot biverkningsrapporter redan 1965. Det finns mycket information om hur ofta vi drabbas av biverkningar från de läkemedel som används i Sverige. Ibland så mycket att det kan bli svårt för oss att relatera till de siffror som presenteras. Vad är mycket och vad är lite? Vi försöker göra några enkla jämförelser.

Under år 2020 tog Läkemedelsverket emot totalt 7999 biverkningsrapporter ifrån både sjukvården och patienter angående alla typer av läkemedel. Rapporterna beskriver både lindriga och allvarliga (nödvändiggör sjukhusvård, livshotande eller dödsfall) biverkningar. Den svenska databasen för misstänkta biverkningar innehåller nu över 200 000 rapporter, med start 1965 fram till och med år 2020. Många av dessa rapporter berör läkemedel som vi är vana att använda och vars risker för biverkningar vi med tiden har accepterat. För att få ytterligare perspektiv så kan vi notera i läkemedelsverkets slutrapport om svininfluensavaccinet Pandemrix att det då hade hunnit komma in 4380 biverkansrapporter innan det slutade användas (ungefär varannan svensk tog vaccinet). Pandmerix togs fram under kort tid under en — vad vi nu vet var en felaktigt bedömd — pandemi 2009-2010. Kanske det då inte är så förvånande att vaccinet hade en hög riskprofil.

Nu har vi några siffor att relatera till. Under ett normalt år så skulle vi förvänta oss totalt cirka 8000 biverkansrapporter dessutom känner vi till att under de 55 år som läkemedelsverket haft bevakning har det inkommit totalt 200 000 rapporter inklusive de 4380 rapporter ifrån ett enskilt läkemedel som bedömdes vara för många för att det skulle fortsätta användas.

Biverkansrapporter, läkemedelsverket

Mot denna bakgrund kan det upplevas chockerande att det redan inkommit 100 137 biverkansrapporter för coronavaccinen i Sverige (2022-02-17). Det är så många rapporter att läkemedelsverket hittills bara hunnit handlägga en bråkdel av dem; cirka 21%. Antalet biverkningar är utan motstycke i Svensk historia. Redan nu har det rapporteras in 23 gånger fler biverkningar ifrån coronavaccinen än vad togs emot för Pandemrix. Det är lika många som alla rapporter under de första 40 åren tillsammans (1965-2004).

När drar läkemedelsverket i nödbromsen?

Källa: Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner, Läkemedelsverket https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1

Källa: Årsrapport för misstänkta biverkningar 2020, Läkemedelsverket https://www.lakemedelsverket.se/4992f0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2020.pdf

Källa: Avslutande sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix under perioden oktober 2009 – mitten av april 2010, Läkemedelsverket https://www.lakemedelsverket.se/4acc53/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/vaccin/avslutande-sammanstallning-av-inrapporterade-biverkningar-av-pandemrix-2010-05-04.pdf

Nästa artikel

Dödsfall bland vaccinerade räknas som ovaccinerade

Amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, CDC räknar nu med vaccinerade dödsfall som om de vore ovaccinerade om de dör inom 14 dagar efter vaccinet. Hur många vaccindödsfall kommer inte med i statistiken? Hur många felaktiga dödsfall ökar upp "dödstalen" i covid-statistiken?…
Läs
Föregående artikel

Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet

Svenska barnläkarföreningen, Svenska skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen förordar att 100 000-tals friska barn i Sverige från 12 års ålder ska vaccineras mot en sjukdom som hos de flesta bara ger lindriga symtom eller är asymtomatisk. Risken att dö i covid-19 hos…
Läs
Slumpad artikel

16 svenska läkare och forskare kräver att vaccinationen i Sverige pausas

Svenska läkare, forskare och immunologer kräver att vaccinationen i Sverige pausas tills det att risk/nytta kalkyler med coronavaccinering genomförts för alla åldersgrupper. Bakgrunden till kravet är bland annat det avslöjande i British Medical Journal (BMJ) om forskningsfusk som Pfizer sannolikt…
Läs
Slumpad artikel

Förälder orosanmäld på grund av vaccinationskritik

Martin Gustafsson i Sölvesborg kritiserade skolan för att de gör riktad vaccinreklam via Lilla aktuellt och att lärare talar för covid vaccinet på lärotid/skoltid. Detta ledde till att rektorn på skolan gjorde en orosanmälan till Socialnämnden, som senare kallade in…
Läs
Slumpad artikel

Vi tillsammans

Vi tillsammans startade som ett föräldrainitiativ. Nu engagerar vi alla, med eller utan egna barn, som värnar om vår och barnens hälsa och framtid. Samhällsklimatet har orsakat stor stress och splittring rakt igenom våra familjer och vänskapsband. Vi vill hitta…
Läs
Slumpad artikel

Vaccinationsteknik kan öka risken för biverkningar

Danmark var först, redan i mars 2021. Den 17 februari 2022 var det Tysklands tur att uppmana till aspirering vid coronavaccination, det vill säga att man drar tillbaka kanylen en bit för att förvissa sig om att den inte hamnat…
Läs