Nödbroms

2021-10-23 · I samarbete med Vi tillsammans

Det finns inget läkemedel som är helt utan biverkningar. Ofta fungerar läkemedlen precis som förväntat men i vissa fall går det sämre. Det finns inget generellt svar på varför vissa av oss tar skada istället för att bli hjälpta av läkemedlen. Vi är alla olika som individer och det är kanske därför vi också kan reagera olika på dem.

Tyvärr har det hänt att läkemedel, som visat sig vara mer till skada än till nytta, har passerat både tillverkarens och myndigheternas säkerhetskontroller och kommit ut på marknaden och börjat användas av allmänheten. Därför är det av yttersta vikt att sjukvården och patienter rapporterar alla misstänkta biverkningar så att skadliga läkemedel upptäcks så tidigt som möjligt så vi undviker onödigt lidande.

Läkemedelsverket började ta emot biverkningsrapporter redan 1965. Det finns mycket information om hur ofta vi drabbas av biverkningar från de läkemedel som används i Sverige. Ibland så mycket att det kan bli svårt för oss att relatera till de siffror som presenteras. Vad är mycket och vad är lite? Vi försöker göra några enkla jämförelser.

Under år 2020 tog Läkemedelsverket emot totalt 7999 biverkningsrapporter ifrån både sjukvården och patienter angående alla typer av läkemedel. Rapporterna beskriver både lindriga och allvarliga (nödvändiggör sjukhusvård, livshotande eller dödsfall) biverkningar. Den svenska databasen för misstänkta biverkningar innehåller nu över 200 000 rapporter, med start 1965 fram till och med år 2020. Många av dessa rapporter berör läkemedel som vi är vana att använda och vars risker för biverkningar vi med tiden har accepterat. För att få ytterligare perspektiv så kan vi notera i läkemedelsverkets slutrapport om svininfluensavaccinet Pandemrix att det då hade hunnit komma in 4380 biverkansrapporter innan det slutade användas (ungefär varannan svensk tog vaccinet). Pandmerix togs fram under kort tid under en — vad vi nu vet var en felaktigt bedömd — pandemi 2009-2010. Kanske det då inte är så förvånande att vaccinet hade en hög riskprofil.

Nu har vi några siffor att relatera till. Under ett normalt år så skulle vi förvänta oss totalt cirka 8000 biverkansrapporter dessutom känner vi till att under de 55 år som läkemedelsverket haft bevakning har det inkommit totalt 200 000 rapporter inklusive de 4380 rapporter ifrån ett enskilt läkemedel som bedömdes vara för många för att det skulle fortsätta användas.

Biverkansrapporter, läkemedelsverket

Mot denna bakgrund kan det upplevas chockerande att det redan inkommit 100 137 biverkansrapporter för coronavaccinen i Sverige (2022-02-17). Det är så många rapporter att läkemedelsverket hittills bara hunnit handlägga en bråkdel av dem; cirka 21%. Antalet biverkningar är utan motstycke i Svensk historia. Redan nu har det rapporteras in 23 gånger fler biverkningar ifrån coronavaccinen än vad togs emot för Pandemrix. Det är lika många som alla rapporter under de första 40 åren tillsammans (1965-2004).

När drar läkemedelsverket i nödbromsen?

Källa: Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner, Läkemedelsverket https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1

Källa: Årsrapport för misstänkta biverkningar 2020, Läkemedelsverket https://www.lakemedelsverket.se/4992f0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2020.pdf

Källa: Avslutande sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix under perioden oktober 2009 – mitten av april 2010, Läkemedelsverket https://www.lakemedelsverket.se/4acc53/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/vaccin/avslutande-sammanstallning-av-inrapporterade-biverkningar-av-pandemrix-2010-05-04.pdf

Nästa artikel

Dödsfall bland vaccinerade räknas som ovaccinerade

Amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, CDC räknar nu med vaccinerade dödsfall som om de vore ovaccinerade om de dör inom 14 dagar efter vaccinet. Hur många vaccindödsfall kommer inte med i statistiken? Hur många felaktiga dödsfall ökar upp "dödstalen" i covid-statistiken?…
Läs
Föregående artikel

Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet

Svenska barnläkarföreningen, Svenska skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen förordar att 100 000-tals friska barn i Sverige från 12 års ålder ska vaccineras mot en sjukdom som hos de flesta bara ger lindriga symtom eller är asymtomatisk. Risken att dö i covid-19 hos…
Läs
Slumpad artikel

Immunologen som tidigare varnade för svininfluensa-vaccin, varnar igen

Immunologen Ann-Cathrin Engwall varnar för att massvaccination av unga och friska riskerar att urholka deras framtida immunförsvar.Källa: Folkets Radio - Intervju med  immunologen Ann-Cathrin Engwall, som var en av få experter som varnade för den förra massvaccinationskampanjen i Sverige. Avsnitt…
Läs
Slumpad artikel

Ovaccinerad nekas operation

Lars Gustafsson berättar om sin upplevelse när han skulle gå genom en knäoperation: Onsdagen den 13/10 kl. 06.00 infinner jag mig på en inplanerad operation på Sophiahemmet, Capio Artro Clinic. Byte av vänster knäled med ny knäprotes är inbokad med…
Läs
Slumpad artikel

Hårda nedstängningsåtgärder i Australien för en sjukdom motsvarande influensa

I Australien förekommer det nedstängningar i sådana proportioner som aldrig någonsin förekommit innan i historien i ett demokratiskt land. Frågan är om det är rimliga handlingar mot en sjukdom som inte är farligare än influensa, och då bra och effektiva…
Läs
Slumpad artikel

Ingen spruta, ingen transplantation...

En berättelse från USA - Universitetssjukhuset i Colorado: En patient som inväntar besked på njurtransplantation har fått ett brev som uppmanar till covid19-vaccination. Om patienten vägrar att ta vaccinationen kommer den att tas bort från transplantationslistan och inte få någon…
Läs