Dödsfall bland vaccinerade räknas som ovaccinerade

2021-10-23 · I samarbete med Vi tillsammans

Amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, CDC räknar nu med vaccinerade dödsfall som om de vore ovaccinerade om de dör inom 14 dagar efter vaccinet. Hur många vaccindödsfall kommer inte med i statistiken? Hur många felaktiga dödsfall ökar upp ”dödstalen” i covid-statistiken?

Källa: SARS-CoV-2 Infections and Hospitalizations Among Persons Aged ≥16 Years, by Vaccination Status — Los Angeles County, California, May 1–July 25, 2021 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7034e5.htm

Nästa artikel

Vi tillsammans

Vi tillsammans Vi är Vi är din granne, din kollega, din vän, eller kanske en okänd som passerar på stan. Helt enkelt en medmänniska i vårt avlånga land. Tillsammans verkar vi för att säkra vår och våra barns hälsa och…
Läs
Föregående artikel

Vaccinets skydd försvinner efter 6 månader

I media hör vi om genombrottsinfektioner, alltså att "fullvaccinerade" kan bli smittade och även insjukna i Covid-19. Det har publicerats studier om detta och om hur pålitliga vaccinen är. En stor svensk studie baserad på drygt 1,6 miljoner personer, visade…
Läs
Slumpad artikel

Vilseledande information från 1177 om coronavaccin

Vårdguiden från 1177 som skickas ut via posten innehåller vilseledande information gällande coronavaccinen och deras godkännande av myndigheterna. De skriver att det är falskt att påstå att coronavaccinen inte har fått "fullgoda godkännanden". Antydningen att coronavaccinen skulle vara fullgoda stämmer…
Läs
Slumpad artikel

Folkhälsorisker med restriktioner

"De åtgärder som vidtagits för att bekämpa covid, som de enorma skrämselkampanjerna och skolnedstängningarna, kommer att resultera i många fler förlorade livsår än de som någonsin kommer att gå förlorade direkt på grund av viruset. De uppgifter jag har använt…
Läs
Slumpad artikel

Vaccinationstävling på gymnasium

På NTI-gymnasiet i Uppsala har de en tävling där eleverna får poäng per elev som vaccinerar sig. Eleverna bidrar med poäng om de vaccinerar sig. Detta är ett initiativ från elevkåren. Frågan är hur stort grupptryck detta kommer att bidra…
Läs
Slumpad artikel

Regeringen stressar fram vaccinering mot covid

Regeringen har gått ut med direktiv där det premieras att regionerna vaccinerar hela befolkningen mot covid så fort som möjligt. Är detta det bästa sättet att hälsomässigt hantera pandemin på, med tanke på alla uppkomna biverkningar och dödsfall som inte…
Läs