Vems demokrati försvarar vi

2022-02-07 · I samarbete med Vi tillsammans

Personerna på bilden har inte med artikeln att göra

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan

Nu är kanske jag inte den mest idealiska personen utifrån merparten av polisers mentalitet att beskriva vår verklighet. För jag har ifrågasatt mycket under hela mitt liv. Det var också en av anledningarna till mitt yrkesval. Jag ville göra skillnad. Jag ville skilja på rätt och fel. Jag ville att de svaga och utsatta skulle få upprättelse och att de som begick brott skulle få sitt straff. Jag ville se mig i spegeln och känna mig stolt över att jag försvarar vår demokrati, vårt land och våra lagar som våra förfäder kämpat för långt innan jag fanns. Det låter kanske högtravande och orealistiskt, men det var min drivkraft.

Som polis får du tidigt lära dig att rätta in dig i ledet. Du ska ta order från ditt befäl, göra som du blir tillsagd och inte ifrågasätta. Det är en del i att lyckas. Vid stora händelser och i farliga situationer krävs det samstämmighet och synkronisering för att nå resultat. Detta matas vi med från dag ett. Vi slutar givetvis inte att tänka själva, men vi blir duktiga på att jobba i grupp och att göra det som förväntas av oss. Vi lär oss snabbt att om vi sticker ut hakan för mycket, kan det innebära fara för gruppen.

När vi arbetar mer självständigt har vi lagar, regler och förordningar som vi ska följa och vi kan inte välja om vi tycker det är bra eller dåligt, utan det är så det är. Vi rapporterar eventuella missförhållanden till vår närmaste chef som sedan tar det vidare till nästa chef och så vidare. Det är turordningen och ingen får passeras. Eftersom det går till på detta sätt vet vi sällan vad som sker med det vi rapporterar. Jag personligen tror att hela systemet med toppstyrd hierarki gagnar korruption och feltänkande. Det blir ingen transparens i systemet. Men eftersom vi lärt oss att inte ifrågasätta kan detta fortgå.

En viktig arbetsuppgift för polisen är att skydda våra grundlagar och en sådan är yttrandefriheten. Därför står poliser och försvarar olika typer av personer med olika typer av åsikter. För att det är vårt jobb och vår skyldighet. Man kan säga att det står i vår arbetsbeskrivning.

Vår arbetsbeskrivning styrs av polislagen med ett antal paragrafer som vi alltid ska beakta i vår yrkesutövning. Det finns en paragraf som heter proportionalitetsprincipen som bygger på att allt vi gör ska vara i proportion till det inträffade. Det gäller även vår våldsanvändning som regleras i polislagen paragraf 10. Den lagen är också intressant utifrån att det faktiskt står att vi ska använda våld om situationen kräver det. Det är alltså inte något vi kan välja. Men vi kan givetvis arbeta med målbilden att inte behöva använda våld, men om situationen kräver det så måste vi alltså det. Här uppstår mycket missförstånd ute i samhället. Givetvis ska vi undvika att använda övervåld och vi ska granskas i vår våldsanvändning, men vi har alltså rätten på vår sida.

Nästa artikel

Hålla huvudet kallt

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan Snö utanför fönstret och ett nytt år har precis tagit sin början. I nästan två hela år har Sverige och världen nu levt med en så kallad pandemi. Den har påverkat alla mer eller mindre.…
Läs
Föregående artikel

Se människan inuti uniformen

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan Jag vill skapa mer förståelse för polisens uppgift och roll i den nuvarande situationen. Det talas ju en del om maktmissbruk och att polisen går i maktens ledband. Men ibland är det vår uppgift. Ifrågasättande…
Läs
Slumpad artikel

Biverkningar sopas under mattan och rapporteras aldrig

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag har sett hur vårdtagarna blir sämre och dör av vaccinerna. Jag har sett hur mina kollegor insjuknar i covid efter sina doser. Men ingen reagerar. Få ser eller vill erkänna kopplingarna till vaccinerna och…
Läs
Slumpad artikel

Ovaccinerad nekas operation

Lars Gustafsson berättar om sin upplevelse när han skulle gå genom en knäoperation: Onsdagen den 13/10 kl. 06.00 infinner jag mig på en inplanerad operation på Sophiahemmet, Capio Artro Clinic. Byte av vänster knäled med ny knäprotes är inbokad med…
Läs
Slumpad artikel

De kallar oss för osolidariska, själviska och dumma i huvudet

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan Det pratas väldigt mycket om vaccinen och covid-19 i personalrummen nu. Som sjuksköterskestudent och ovaccinerad är jag på helspänn hela tiden. Nyss sa en av sjuksköterska högljutt att ”ovaccinerade är osolidariska, själviska och dumma i…
Läs
Slumpad artikel

Förälder orosanmäld på grund av vaccinationskritik

Martin Gustafsson i Sölvesborg kritiserade skolan för att de gör riktad vaccinreklam via Lilla aktuellt och att lärare talar för covid vaccinet på lärotid/skoltid. Detta ledde till att rektorn på skolan gjorde en orosanmälan till Socialnämnden, som senare kallade in…
Läs