16 svenska läkare och forskare kräver att vaccinationen i Sverige pausas

2021-11-13 · I samarbete med Vi tillsammans

Svenska läkare, forskare och immunologer kräver att vaccinationen i Sverige pausas tills det att risk/nytta kalkyler med coronavaccinering genomförts för alla åldersgrupper. Bakgrunden till kravet är bland annat det avslöjande i British Medical Journal (BMJ) om forskningsfusk som Pfizer sannolikt bedrivit under fas-III studien av Pfizers coronavaccin hösten 2020.

Regionchefen för forskningsorganisationen Ventavia Research Group, Brook Jackson, har avslöjat till BMJ att företaget förfalskat data, avblindat patienter, anställt otillräckligt utbildade vaccinatörer och varit långsamma med att följa upp biverkningar som rapporterades i fas-III studien. Jackson har också uppgett att personalen som utförde kvalitetskontrollerna varit överväldigade av mängden problem som de upptäckt. Efter att Brook Jackson upprepade gånger uppmärksammat Ventavia om problemen ringde hon den amerikanska Food and Drug Administration, FDA (livsmedels- och läkemedelsmyndighten) för att varna om Ventavias bristande rutiner i de kliniska testerna. Jackson skickade också ett klagomål på e-post till FDA. Senare samma dag avskedade Ventavia henne. Jackson har försett BMJ med ett dussintal interna dokument, foton, ljudinspelningar och e-post meddelanden.

Ytterligare skäl till att de svenska läkarna, forskarna och immunologerna vill att vaccinationerna pausas är det stora antalet misstänkta biverkningarna som inkommit till Läkemedelsverket. På tio månader har drygt 80 000 misstänkta biverkningar inrapporterats för vaccinet, vilket är cirka tio gånger mer än vad som inrapporterats per år under de närmaste föregående åren för samtliga läkemedel och vaccin (cirka 25 000 substanser). Dessutom påtalar de att det finns studier som påvisar att vaccinens effekt avtar med tiden.

Mot bakgrund av ovanstående är de 16 läkarna, forskarna och immunologerna djupt bekymrade. Inte minst för barnen som löper extremt låg risk för allvarlig sjukdom med covid-19, men som riskerar allvarliga biverkningar. Slutsaten de drar är att covidvaccineringen i Sverige bör pausas tills att risk/nytta kalkyler görs för alla åldersgrupper.

Källa: Forskningsfusk hos underleverantör till Pfizer, nu kräver 16 läkare och forskare att vaccinationen i Sverige pausas, Läkaruppropet http://lakaruppropet.se/pressmeddelanden/

Källa: Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial, BMJ, https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

Källa: Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner, Läkemedelsverket, https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner

Källa: Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet, Läkartidningen, https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet/

Källa: 21 Studies on Vaccine Efficacy that Raise Doubts on Vaccine Mandates, Brownstone, https://brownstone.org/articles/16-studies-on-vaccine-efficacy/

I kategorier:Artikel Coronavaccin
Nästa artikel

Avstod smittspårning, avstängd, anlitade jurist, köptes ut

Emma-Linda Borg arbetade inom kommunal socialpsykiatri och blev avstängd utan lön för att hon inte ville ta ett PCR test. Det här är hennes berättelse om hur hon stod upp för sig själv och tog hjälp av jurist för att…
Läs
Föregående artikel

Vilseledande information från 1177 om coronavaccin

Vårdguiden från 1177 som skickas ut via posten innehåller vilseledande information gällande coronavaccinen och deras godkännande av myndigheterna. De skriver att det är falskt att påstå att coronavaccinen inte har fått "fullgoda godkännanden". Antydningen att coronavaccinen skulle vara fullgoda stämmer…
Läs
Slumpad artikel

Dödsfall av influensa finns inte längre i statistiken

I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. Dessa 14 562 har dött inom 30 dygn från det att de konstaterades ha Covid-19. Majoriteten var 80+ och själva dödsorsaken framgår inte av statistiken –…
Läs
Slumpad artikel

Danska Tegnell: Misstag att vaccinera barn

Chefen för Sundhetsstyrelsen i Danmark, motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, Søren Brostrøm medger nu att det var ett misstag att covidvaccinera barn. Under juli 2021 uppmanade man i Danmark barn mellan 12-15 år att vaccinera sig och senare även barn mellan 5-11…
Läs
Slumpad artikel

Sjukhus vägrar behandla sjuk med fungerande behandlingsmetod

På ett sjukhus i USA (West Chester Hospital) vårdades en patient med Covid-19 och hans tillstånd förvärrades. Patientens fru ville att sjukhuset skulle ge Ivermektin som bevisligen fungerar mycket bra mot sjukdomen. Sjukhuset vägrade och hon fick gå till domstol…
Läs
Slumpad artikel

Om Sant och Sånt

Sant och Sånt delar Vi tillsammans djupa engagemang i barns hälsa och framtid. Vi litar inte blint på utan utmanar den offentliga berättelsen. Med kunskap skingrar vi rädslan. Vi vågar se det som tidigare generationer och erfarenheter lärt oss. Med…
Läs