16 svenska läkare och forskare kräver att vaccinationen i Sverige pausas

2021-11-13 · I samarbete med Vi tillsammans

Svenska läkare, forskare och immunologer kräver att vaccinationen i Sverige pausas tills det att risk/nytta kalkyler med coronavaccinering genomförts för alla åldersgrupper. Bakgrunden till kravet är bland annat det avslöjande i British Medical Journal (BMJ) om forskningsfusk som Pfizer sannolikt bedrivit under fas-III studien av Pfizers coronavaccin hösten 2020.

Regionchefen för forskningsorganisationen Ventavia Research Group, Brook Jackson, har avslöjat till BMJ att företaget förfalskat data, avblindat patienter, anställt otillräckligt utbildade vaccinatörer och varit långsamma med att följa upp biverkningar som rapporterades i fas-III studien. Jackson har också uppgett att personalen som utförde kvalitetskontrollerna varit överväldigade av mängden problem som de upptäckt. Efter att Brook Jackson upprepade gånger uppmärksammat Ventavia om problemen ringde hon den amerikanska Food and Drug Administration, FDA (livsmedels- och läkemedelsmyndighten) för att varna om Ventavias bristande rutiner i de kliniska testerna. Jackson skickade också ett klagomål på e-post till FDA. Senare samma dag avskedade Ventavia henne. Jackson har försett BMJ med ett dussintal interna dokument, foton, ljudinspelningar och e-post meddelanden.

Ytterligare skäl till att de svenska läkarna, forskarna och immunologerna vill att vaccinationerna pausas är det stora antalet misstänkta biverkningarna som inkommit till Läkemedelsverket. På tio månader har drygt 80 000 misstänkta biverkningar inrapporterats för vaccinet, vilket är cirka tio gånger mer än vad som inrapporterats per år under de närmaste föregående åren för samtliga läkemedel och vaccin (cirka 25 000 substanser). Dessutom påtalar de att det finns studier som påvisar att vaccinens effekt avtar med tiden.

Mot bakgrund av ovanstående är de 16 läkarna, forskarna och immunologerna djupt bekymrade. Inte minst för barnen som löper extremt låg risk för allvarlig sjukdom med covid-19, men som riskerar allvarliga biverkningar. Slutsaten de drar är att covidvaccineringen i Sverige bör pausas tills att risk/nytta kalkyler görs för alla åldersgrupper.

Källa: Forskningsfusk hos underleverantör till Pfizer, nu kräver 16 läkare och forskare att vaccinationen i Sverige pausas, Läkaruppropet http://lakaruppropet.se/pressmeddelanden/

Källa: Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial, BMJ, https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

Källa: Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner, Läkemedelsverket, https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner

Källa: Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet, Läkartidningen, https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet/

Källa: 21 Studies on Vaccine Efficacy that Raise Doubts on Vaccine Mandates, Brownstone, https://brownstone.org/articles/16-studies-on-vaccine-efficacy/

I kategorier:Artikel Coronavaccin
Nästa artikel

Avstod smittspårning, avstängd, anlitade jurist, köptes ut

Emma-Linda Borg arbetade inom kommunal socialpsykiatri och blev avstängd utan lön för att hon inte ville ta ett PCR test. Det här är hennes berättelse om hur hon stod upp för sig själv och tog hjälp av jurist för att…
Läs
Föregående artikel

Vilseledande information från 1177 om coronavaccin

Vårdguiden från 1177 som skickas ut via posten innehåller vilseledande information gällande coronavaccinen och deras godkännande av myndigheterna. De skriver att det är falskt att påstå att coronavaccinen inte har fått "fullgoda godkännanden". Antydningen att coronavaccinen skulle vara fullgoda stämmer…
Läs
Slumpad artikel

Ovaccinerad nekas operation

Lars Gustafsson berättar om sin upplevelse när han skulle gå genom en knäoperation: Onsdagen den 13/10 kl. 06.00 infinner jag mig på en inplanerad operation på Sophiahemmet, Capio Artro Clinic. Byte av vänster knäled med ny knäprotes är inbokad med…
Läs
Slumpad artikel

Vaccinets skydd försvinner efter 6 månader

En studie i Israel (som har bland de högsta vaccinerade befolkningsandelarna i världen, ca 90%) visar att vaccinets effektivitet avtar helt efter cirka 6 månader: När delta-varianten av viruset spreds orsakade det många infektioner bland vaccinerade. De israeliska myndigheterna har…
Läs
Slumpad artikel

Jäv, intressekonflikter och pengaintressen

Många tar för givet att offentliga myndigheter och organisationer är objektiva och neutrala. Det finns dock tydliga tecken på rena systemfel som inte skapar förutsättningar för objektivitet eller neutralitet, utan tvärtom bidrar till jäv och intressekonflikter. Det finns desinformation från…
Läs
Slumpad artikel

Sverige har fortfarande minst antal IVA platser

Sedan våren 2020 har myndigheterna infört allvarliga begränsningar i medborgarnas fri- och rättigheter. Motivet har varit att inte sjukvården skulle överbelastats. Rimligt kan tänkas. Men trots att vårdkapaciteten i Sverige under årtionden varit bland den sämsta i Europa har i…
Läs