86% av barn (12-15 år) fick biverkningar

2021-09-22 · I samarbete med Vi tillsammans

I kliniska studier gjorda av Pfizer visade det sig att 86% av barnen fick biverkningar. Allt från milda till allvarliga.
Av alla barnen (1127 st) var det 30 barn som aldrig fick andra dosen. Frågan som uppstår är då varför?

Tabell 6 i FDA -faktabladet visar att 20,3% av de 1 127 barn som fick en första dos fick feber, medan 39,3% av de 1 097 barn som fick den andra dosen fick feber. Ytterligare 60,1% av barnen som fick den första dosen upplevde också trötthet, medan 66% av dem som fick en andra dos upplevde trötthet. Ytterligare 55,3% av barnen som fick den första dosen fick också huvudvärk och 64,5% av de som fick en andra dos fick också huvudvärk. 27,6% av barnen som fick den första dosen fick också frossa, medan 41,5% av de barn som fick en andra dos fick frossa.

FDA-dokumentet säger också att 0,04% drabbades av en extremt allvarlig biverkning men går inte in på detaljer om vilken typ av reaktioner som inträffade. 0,04% låter kanske litet men vi kan sätta detta i perspektiv. I Sverige finns det cirka 500 000 barn i åldern 12-15 år. Om var och en av dessa barn bara skulle få en dos kan vi enligt studien förvänta oss att se 200 barn drabbas av en extremt allvarlig biverkning som kan inkludera dödsfall.

Källa: FACT SHEET FOR HEALTHCARE PROVIDERS ADMINISTERING VACCINE (FDA)
https://www.fda.gov/media/144413/download

I kategorier:Artikel Coronavaccin
Nästa artikel

Domare i Tyskland trakasserad?

Christian Dettmar, en domare i Tyskland har blivit utsatt för en undersökning av sitt hem, sitt kontor och sin bil. Varför tysk polis agerat på detta sätt är i nuläget oklart. En möjlig orsak kan vara att Dettmar dömt i…
Läs
Föregående artikel

Myndigheters missvisande information

Myndigheternas information kring Covid-19 och vaccinationerna kan upplevas vinklad. På Läkemedelsverkets hemsida påpekas 2021-09-13, att "det cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många". Vid närmare granskning uppstår…
Läs
Slumpad artikel

Japanska FHM: Man får inte tvinga någon att vaccinera sig

I sin information om coronavaccin betonar den japanska folkhälsomyndigheten att vaccination ska vara frivillig och att man inte får tvinga någon att vaccinera sig. Man får inte heller diskriminera ovaccinerade. "Vaccination ges bara till personer som lämnat ett informerat samtycke.…
Läs
Slumpad artikel

Man vågar inte kritisera

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag arbetar inom äldreomsorgen och har gjort så i många år. Det jag upplevt de här senaste åren saknar motstycke. Lagar bryts och ogrundade löften ges till brukare, som dessutom inte får all information som…
Läs
Slumpad artikel

Biverkningar sopas under mattan och rapporteras aldrig

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag har sett hur vårdtagarna blir sämre och dör av vaccinerna. Jag har sett hur mina kollegor insjuknar i covid efter sina doser. Men ingen reagerar. Få ser eller vill erkänna kopplingarna till vaccinerna och…
Läs
Slumpad artikel

Bara följ Socialstyrelsens råd

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag har arbetat i vården i 30 år och ångrar inte mitt val, men de senaste två åren har jag börjat undra om jag kan stå för det jag gör. Hur ska jag hantera att…
Läs