Jäv, intressekonflikter och pengaintressen

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

Många tar för givet att offentliga myndigheter och organisationer är objektiva och neutrala. Det finns dock tydliga tecken på rena systemfel som inte skapar förutsättningar för objektivitet eller neutralitet, utan tvärtom bidrar till jäv och intressekonflikter. Det finns desinformation från grupperingar som tjänar pengar på vaccinationerna. Det är lätt att tro att t.ex. statliga verk som t ex Läkemedelsverket eller Livsmedelsverket är opartiska och enbart tar hänsyn till medborgarnas intressen, eftersom de är statligt finansierade. Men faktum är att bara en mindre del av dessa myndigheters budget kommer från statliga bidrag. Bara drygt 15% av Läkemedelsverkets budget utgörs av anslag från Staten, medan ca 75% utgörs av avgifter från företag i läkemedelsbranschen. Ca 5-10% utgörs av bidrag från Staten, EU och andra bidragsgivare.

De amerikanska myndigheterna (exvis FDA och CDC, som är motsvarigheten till Livsmedels- och Läkemedelsverket respektive Folkhälsomyndigheten) tjänar pengar på vaccinationerna. Detta skapar en intressekonflikt och bidrar inte till att göra dem vetenskapligt oberoende. FDA (Food and Drug Administration) skall skydda befolkningen mot farliga läkemedel och livsmedel. Organisationen får mycket pengar från läkemedelsföretagen för att godkänna deras produkter. 45% av FDA:s budget är pengar från läkemedelsföretag. Det är svårt att då göra antagandet att de är neutrala och objektiva.

Amerikanska myndigheten CDC (Centers for Disease Control and Prevention) äger vaccinationspatent och tjänar miljarder på försäljning. CDC utkommer med mycket rekommendationer kring om eller hur vaccinationer skall göras. Detta är en ren intressekonflikt.

Mediaföretagen tjänar pengar på läkemedelsföretagen, vilket skapar en intressekonflikt och inte gör dem oberoende eller uppsökande. Universiteten har monetärt stöd från läkemedelsföretag, vilket påverkar rapporter och undersökningar.

Miljardbelopp används för att marknadsföra vaccinering. Pfizer har dömts för mutor och undersökningsfusk, det största beloppet i historien (2,3 miljarder dollar) för att ha mutat läkare och fuskat med undersökningsresultat.

I Storbritannien ges extra pengar till vården om de vaccinerar barn mellan 12-15 år. Hur påverkar detta incitament en neutralitet och objektivitet i vården?

Källa: Läkemedelsverkets finansiering
https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/finansiering

Källa: COVID-19 vaccination programme. Vaccinating children and young people: frequently asked questions
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2021/08/C1384-Vaccinating-children-and-young-people-frequently-asked-questions.pdf

Källa: Dr Teryn Clarke. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 01:13.
https://rumble.com/vkh73z-doctors-for-covid-ethics-symposium-day-1.html

Källa: Dr Shelley Cole. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 01:58.
https://rumble.com/vkh73z-doctors-for-covid-ethics-symposium-day-1.html
Källa: https://rumble.com/viy1lh-cbs-62-insider-goes-public-exposing-networks-forced-vaccination-rhetoric-an.html

Källa: Dr Ryan Cole. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 04:03.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

Källa: Dr Mark McDonald. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 04:20.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

Källa: Investment Watch.
https://www.investmentwatchblog.com/pfizer-received-the-largest-fine-in-us-history-in-2009-for-2-3-billion-for-bribing-doctors-and-suppressing-adverse-trial-results/

Källa: USA Justitiedepartement.
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history

Nästa artikel

Förföljelser och trakasserier mot läkare och forskare

Många läkare och forskare har upptäckt felaktigheter eller risker kring covid-hanteringen, exempelvis nya rön kring sjukdomen eller vaccinationerna. När de berättat om detta har de lidit stora förluster. Förlust av anseende, social status, personliga ägodelar, försämrad hälsa, och mest olyckligt,…
Läs
Föregående artikel

Kritiserat utpekande av pandemi

Det finns stark kritik mot själva utfärdandet av pandemin. Detta av fler orsaker. Pandemidefinitionen ändrades exempelvis av WHO innan pandemiutbrottet. Innan definierades en pandemi utifrån dödligheten. Detta ändrades till smittspridning. Enda anledningen att global massvaccination kan göras enligt internationella regler…
Läs
Slumpad artikel

Biverkningar sopas under mattan och rapporteras aldrig

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag har sett hur vårdtagarna blir sämre och dör av vaccinerna. Jag har sett hur mina kollegor insjuknar i covid efter sina doser. Men ingen reagerar. Få ser eller vill erkänna kopplingarna till vaccinerna och…
Läs
Slumpad artikel

Hålla huvudet kallt

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan Snö utanför fönstret och ett nytt år har precis tagit sin början. I nästan två hela år har Sverige och världen nu levt med en så kallad pandemi. Den har påverkat alla mer eller mindre.…
Läs
Slumpad artikel

FEMA betalar $9000 per "covid-relaterat" dödsfall

Amerikanska FEMA (Federal Emergency Management Agency) betalar ut 9 000 dollar till de efterlevande om de kan uppvisa en dödsattest som anger covid19 i text. Det räcker att den döde haft "covid-liknande symptom" för att få pengarna. Den officiella anledningen…
Läs
Slumpad artikel

Nödbroms

Det finns inget läkemedel som är helt utan biverkningar. Ofta fungerar läkemedlen precis som förväntat men i vissa fall går det sämre. Det finns inget generellt svar på varför vissa av oss tar skada istället för att bli hjälpta av…
Läs