Storbritanniens hälsovårdsminister stoppar vaccination av friska barn

2021-09-05 · I samarbete med Vi tillsammans

En rådgivande grupp brittiska medicinska experter, i hälsomyndighetens regi, vägrar ge grönt ljus till planerna att vaccinera friska barn mellan 12 och 15 år mot Covid-19. Fördelarna anses inte tillräckligt överväga riskerna riskerna för framtida hjärtmuskelinflammation.

Storbritanniens hälsovårdsminister uppger i ett brev 2021-09-03 att kommittén för vaccination och immunisering (JCVI) har meddelat att hälsofördelarna med att vaccinera barn bara är marginellt större än potentiell skada.

Brevet är undertecknat av Storbritanniens hälsominister Sajid Javid, liksom hälsoministrarna för Skottland (Humza Yousaf), Wales (Eluned Morgan) och Nordirland (Robin Swann). I brevet skriver hälsoministrarna bland annat:

Kära överläkare i Storbritannien,
Vi skriver på uppdrag av de fyra nationerna i Storbritannien efter de senaste JCVI- diskussionerna, den 1 och 2 september, rörande COVID-19-vaccination av barn och unga i åldern 12 till 15 år.

JCVI har uppdaterat sina råd i detta ämne. Dessa råd slår fast att kommittén anser att hälsofördelarna med vaccination endast är marginellt större än de potentiella skadorna.

Denna fördelmarginal, främst baserad på ett hälsoperspektiv, anses dock vara för liten för att stödja ett universellt vaccinationsprogram för annars friska 12- till 15-åriga barn, vid denna tidpunkt. Det är främst oro för framtida effekter av vaccinet, exempelvis förhöjd risk för hjärtmuskelinflammation, som har lett till JCVI:s avrådan.

Myndigheterna har legat på för att vaccinera allt yngre

Vaccinrådgivarna har varit hårt pressade av myndigheterna, som har gjort det klart att de ville vaccinera alla barn från 12 år och uppåt. Regeringstjänstemän har suttit med under möten för att sätta press på forskarna. Trots detta har JCVI stått fast, skriver nu hälsoministrarna.

Barn med kroniska hälsoproblem med hjärta, lungor och lever och andra barn som löper extra risk för allvarlig sjukdom efter att ha smittats med Covid-19, kommer att erbjudas vaccinet men friska barn ska inte vaccineras, förutsatt att de brittiska myndigheterna följer experternas råd.

Hälsomyndigheterna böjer sig alltså för experterna, den här gången. Men redan nu ber Sajid Javid att ledande hälsobyråkrater ska överväga att vaccinera denna grupp i ett ”bredare perspektiv”, skriver Dokument.

Barn vaccineras även i Sverige

I Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination mot Covid-19 för barn med vissa medicinska tillstånd och med en ökad risk att bli allvarligt sjuk i virusinfektioner i 12–15 års ålder. Sedan augusti rekommenderas att alla barn i åldersgruppen 16–17 år vaccineras.

I Norge kommer alla barn från 12 år och uppåt kommer att erbjudas ett vaccin mot Covid-19. Målsättningen är att vaccinera barnen redan innan höstlovet. Även Frankrike, Irland, Italien, Spanien och Israel erbjuder vaccination av barn från 12 år och upp.

Källa: https://www.gov.uk/government/publications/letter-from-uk-health-ministers-to-uk-cmos-on-covid-19-vaccination-of-12-to-15-year-olds/letter-from-uk-health-ministers-to-uk-cmos-on-covid-19-vaccination-of-12-to-15-year-olds-3-september-2021

Nästa artikel

Äldre med covid-symptom nekades sjukhusvård

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat samtliga regioners ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling av äldre på särskilda boenden som har haft misstänkt eller konstaterad covid. Enligt IVO har ingen region tagit sitt fulla ansvar.Läkare avråds…
Läs
Föregående artikel

Påverkan av grupptryck och auktoriteter

• Experiment visar att en människa som utsätts för grupptryck kan påverkas att ge inkorrekt svar, trots att personen VET att det är fel.• Om det fanns någon annan som höll med personen, minskade grupptrycket avsevärt. Detsamma gällde om personen…
Läs
Slumpad artikel

Avfärdar Läkemedelsverket coronavaccin-dödsfall utan undersökning?

Thommy Viklund dör av en kraftig hjärnblödning ett par veckor efter vaccination mot Covid-19. Ansvarig Läkare gör bedömningen att dödsfallet sannolikt beror på sprutan. Såväl provtagningar som obduktion stödjer denna slutsats. När Folkets Radio begär ut de endast 2-3 fall…
Läs
Slumpad artikel

Avstod smittspårning, avstängd, anlitade jurist, köptes ut

Emma-Linda Borg arbetade inom kommunal socialpsykiatri och blev avstängd utan lön för att hon inte ville ta ett PCR test. Det här är hennes berättelse om hur hon stod upp för sig själv och tog hjälp av jurist för att…
Läs
Slumpad artikel

FEMA betalar $9000 per "covid-relaterat" dödsfall

Amerikanska FEMA (Federal Emergency Management Agency) betalar ut 9 000 dollar till de efterlevande om de kan uppvisa en dödsattest som anger covid19 i text. Det räcker att den döde haft "covid-liknande symptom" för att få pengarna. Den officiella anledningen…
Läs
Slumpad artikel

Elever i England vägrar testa sig och bära mask

Inför terminsstarten efter nyåret 2022 måste högstadieelever i England testa sig för Covid minst två gånger i veckan. Att bära mask är också obligatoriskt. Utbildningsministern Nadhim Zahawi har tidigare sagt att ”Utbildning är vår prio ett och regeringen kommer göra…
Läs