Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet

2021-10-23 · I samarbete med Vi tillsammans

Svenska barnläkarföreningen, Svenska skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen förordar att 100 000-tals friska barn i Sverige från 12 års ålder ska vaccineras mot en sjukdom som hos de flesta bara ger lindriga symtom eller är asymtomatisk. Risken att dö i covid-19 hos barn är i princip obefintlig. Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat sig för att rekommendera vaccination för barn från 12 års ålder, vilket är obegripligt.

Svenska barnläkarföreningen lyfter fram MIS-C (multiinflammatoriskt syndrom hos barn) som ett tungt vägande skäl till att vaccinera barn. Orsaken till MIS-C är okänd, och definitionen är så vid att den innefattar många olika tillstånd, exempelvis Kawasakis sjukdom. Att barnläkarföreningen förordar vaccination av friska barn för att förhindra att några får ett syndrom man inte vet orsaken till står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi får under inga omständigheter upprepa de tragedier som kan kopplas till vacciner de senaste decennierna. Pandemrix mot svininfluensan orsakade narkolepsi hos minst 350 svenska barn. Dengvaxia, ett vaccin mot denguefeber, introducerades i likhet med covid-19-vaccinerna innan prövningarna var avslutade. 19 barn dog av vad man bedömde vara ADE (antibody-dependent enhancement) innan vaccinationerna stoppades . Genomgången infektion ger en immunitet som är avsevärt bättre och håller längre än vaccination. Sannolikt har många barn redan immunitet, och barn i riskgrupp erbjuds redan vaccin.

Fram till 20 september 2021 hade det kommit in 76 295 biverkningsrapporter gällande coronavaccinerna, varav hittills 6017 bedömts vara allvarliga. Under hela 2020 kom det in totalt 7 999 biverkningsrapporter gällande samtliga cirka 25 000 läkemedel/substanser i Sverige, varav 3 270 bedömdes vara allvarliga. Det är framför allt antalet fall av hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation som är oroande, men även rapporter om autoimmuna sjukdomar samt potentiellt negativa effekter på livmoderutveckling och fertilitet.

Samtliga coronavacciner har ett villkorat godkännande. Läkemedelsföretagen har fram till årsskiftet 2022/2023 på sig att visa att vaccinerna håller vad de lovat. Det innebär att vi befinner oss i en fas 3-studie i en läkemedelsprövning. Vad gäller säkerhetsdata har vi endast en begränsad mängd korttidsdata och inga långtidsdata för vuxna. Dessutom används en ny teknologi, mRNA-vaccin, som aldrig tidigare godkänts för användning på människa. De vaccin som nu används i stor skala kanske inte ens blir godkända i slutändan.

Det är stor skillnad på att vaccinera en 70-åring och en 12-åring, vars immunologiska och neurologiska system fortfarande utvecklas. Detta gör att barn potentiellt sett är mer sårbara och mottagliga för biverkningar än vuxna. Samtliga kända och okända risker måste vägas mot nyttan av vaccination, och för oss är det obegripligt att man kunnat landa i att förorda massvaccination mot covid-19 hos friska barn. Om man beslutar sig för att introducera en läkemedelsbehandling till 100 000-tals barn får det inte finnas något som helst tvivel om huruvida nyttan överstiger riskerna.

Magnus Burling, specialist i allmänmedicin, Hans Zingmark, specialist i intern- och lungmedicin, Sture Blomberg, specialist i anestesi och intensivvård; docent, Maria Papadopoulou, ögonspecialist, Ida Höglund, specialist i kirurgi, Hans Sjögren, specialist i anestesi och intensivvård, Carina Ljungfelt, specialist i allmänmedicin, Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog; doktor i molekylär cellbiologi med immunologisk inriktning, Ragnar Hultborn, specialist i onkologi; professor emeritus, Susanna Hartmann-Petersen, specialist i dermatologi; disputerad, Boris Klanger, specialist i allmänmedicin; verksamhetschef, Christina Malm, specialist i allmänmedicin, Bo Jonsson, specialist i allmänpsykiatri; med dr, Anette Stahel, fil mag i biomedicin, Ludwig Hellmundt, specialist i anestesi, smärtläkare, Nina Yderberg, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, Anna Maria Wiedemann, specialist i allmänmedicin, med dr, Gabriel Winsnes, läkarstuderande, Kristian Holmberg, specialist i allmänmedicin, Dinu Dusceac, specialist i kardiologi; disputerad, Margareta Andersson, specialist i allmänmedicin, Lilian Weiss, specialist i allmänkirurgi; docent, Mac Åberg, specialist i ÖNH, Nils Littorin, leg läkare; doktor i klinisk mikrobiologi

Källa: Läkartidningen
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet/

I kategorier:Artikel Coronavaccin
Nästa artikel

Nödbroms

Det finns inget läkemedel som är helt utan biverkningar. Ofta fungerar läkemedlen precis som förväntat men i vissa fall går det sämre. Det finns inget generellt svar på varför vissa av oss tar skada istället för att bli hjälpta av…
Läs
Föregående artikel

Avfärdar Läkemedelsverket coronavaccin-dödsfall utan undersökning?

Thommy Viklund dör av en kraftig hjärnblödning ett par veckor efter vaccination mot Covid-19. Ansvarig Läkare gör bedömningen att dödsfallet sannolikt beror på sprutan. Såväl provtagningar som obduktion stödjer denna slutsats. När Folkets Radio begär ut de endast 2-3 fall…
Läs
Slumpad artikel

Danmark har slutat med Coronavaccin för de under 50 år

Danska Sundhedsstyrelsen förväntar sig att Covid-19 infektionerna kommer öka under hösten och vintern, men erbjuder från september 2022 bara vaccinet till personer som är 50 år och äldre, förutom vissa riskgrupper. Anledningen att 50-plusare rekommenderas vaccinet är att risken för…
Läs
Slumpad artikel

Vaccinationstävling på gymnasium

På NTI-gymnasiet i Uppsala har de en tävling där eleverna får poäng per elev som vaccinerar sig. Eleverna bidrar med poäng om de vaccinerar sig. Detta är ett initiativ från elevkåren. Frågan är hur stort grupptryck detta kommer att bidra…
Läs
Slumpad artikel

Afrikas coviddödlighet lägst i världen

Vid uppkomsten av covid fanns det stor oro över hur Afrika skulle hantera situationen. Kontinenten har dock visat sig ha 95% färre fall än vad som förväntades.I Afrika finns de bästa behandlingarna av covid. Västvärlden har relativt många dödsfall, medan Afrika…
Läs
Slumpad artikel

Kritiserat utpekande av pandemi

Det finns stark kritik mot själva utfärdandet av pandemin. Detta av fler orsaker. Pandemidefinitionen ändrades exempelvis av WHO innan pandemiutbrottet. Innan definierades en pandemi utifrån dödligheten. Detta ändrades till smittspridning. Enda anledningen att global massvaccination kan göras enligt internationella regler…
Läs