Vaccinets skydd försvinner efter 6 månader

2021-10-23 · I samarbete med Vi tillsammans

I media hör vi om genombrottsinfektioner, alltså att ”fullvaccinerade” kan bli smittade och även insjukna i Covid-19. Det har publicerats studier om detta och om hur pålitliga vaccinen är. En stor svensk studie baserad på drygt 1,6 miljoner personer, visade att vaccinerna har hög effekt de första två månaderna, men att den därefter snabbt går ner. Pfizers vaccin t ex gav bara en 47% minskning av risken att få en Covid-infektion med symptom efter 4-6 månader. Efter sex månader så minskade Pfizers vaccin risken för allvarlig sjukdom och dödsfall med bara 42%, vilket är en så låg siffra att forskarna inte längre kunde skilja på vaccinerade och ovaccinerade. Notera att gränsen för att Covid vaccinerna skulle godkännas var att de var minst 50% effektiva, men den gränsen sattes vid två månader.

En studie i Israel (som har bland de högsta vaccinerade befolkningsandelarna i världen, ca 90%, och där man bara använder Pfizers vaccin) visar att vaccinets effektivitet försvinner efter cirka 6 månader, och när Delta-varianten av viruset spreds orsakade det många infektioner bland vaccinerade. Därför har myndigheterna där bestämt att alla som inte fått tredje sprutan kan hamna i karantän och deras vaccinpass är inte längre giltiga. Även när du får tredje sprutan så kommer vaccinpasset inte att vara giltigt i mer än 6 månader, så det verkar som att ytterligare injektioner kommer att behövas var 6:e månad.

Den fjärde påfyllnadsdosen förbereds nu i landet. Frågan som kan ställas är om det verkligen är nödvändigt med repetitiva injektioner av ett medel som inte studerats långvarigt för allvarliga biverkningar, men som redan rapporterats medföra många allvarliga sådana och dödsfall. Om de inte förebygger infektion eller spridning, inte är farligare än en säsongsinfluensa, och dessutom riskerar farliga biverkningar och dödsfall, överväger då nyttan risken?

Källa: ”Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study” https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

Källa: Isolation for those who have not received booster shot
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/312893

Källa: Green Pass Guidance
https://corona.health.gov.il/en/directives/green-pass-info/

Källa: Viral loads of Delta-variant SARS-CoV2 breakthrough infections following vaccination and booster with the BNT162b2 vaccine
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.29.21262798v1

Se även Statistik (Riskerna med sjukdomen Covid-19), om Israel.

I kategorier:Artikel Coronavaccin
Nästa artikel

Dödsfall bland vaccinerade räknas som ovaccinerade

Amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, CDC räknar nu med vaccinerade dödsfall som om de vore ovaccinerade om de dör inom 14 dagar efter vaccinet. Hur många vaccindödsfall kommer inte med i statistiken? Hur många felaktiga dödsfall ökar upp "dödstalen" i covid-statistiken?…
Läs
Föregående artikel

Nödbroms

Det finns inget läkemedel som är helt utan biverkningar. Ofta fungerar läkemedlen precis som förväntat men i vissa fall går det sämre. Det finns inget generellt svar på varför vissa av oss tar skada istället för att bli hjälpta av…
Läs
Slumpad artikel

Hårda nedstängningsåtgärder i Australien för en sjukdom motsvarande influensa

I Australien förekommer det nedstängningar i sådana proportioner som aldrig någonsin förekommit innan i historien i ett demokratiskt land. Frågan är om det är rimliga handlingar mot en sjukdom som inte är farligare än influensa, och då bra och effektiva…
Läs
Slumpad artikel

Jäv, intressekonflikter och pengaintressen

Många tar för givet att offentliga myndigheter och organisationer är objektiva och neutrala. Det finns dock tydliga tecken på rena systemfel som inte skapar förutsättningar för objektivitet eller neutralitet, utan tvärtom bidrar till jäv och intressekonflikter. Det finns desinformation från…
Läs
Slumpad artikel

Förföljelser och trakasserier mot läkare och forskare

Många läkare och forskare har upptäckt felaktigheter eller risker kring covid-hanteringen, exempelvis nya rön kring sjukdomen eller vaccinationerna. När de berättat om detta har de lidit stora förluster. Förlust av anseende, social status, personliga ägodelar, försämrad hälsa, och mest olyckligt,…
Läs
Slumpad artikel

Dödsfall av influensa finns inte längre i statistiken

I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. Dessa 14 562 har dött inom 30 dygn från det att de konstaterades ha Covid-19. Majoriteten var 80+ och själva dödsorsaken framgår inte av statistiken –…
Läs