Danmark har slutat med Coronavaccin för de under 50 år

2022-10-03 · I samarbete med Vi tillsammans

Danska Sundhedsstyrelsen förväntar sig att Covid-19 infektionerna kommer öka under hösten och vintern, men erbjuder från september 2022 bara vaccinet till personer som är 50 år och äldre, förutom vissa riskgrupper. Anledningen att 50-plusare rekommenderas vaccinet är att risken för allvarlig Covid-19 ökar med åldern.

Danmark har ändrat sina rekommendationer i snabb takt. Från den 1 juli 2022 kunde barn och ungdomar under 18 år inte längre få sin första dos, och från den 1 september kunde de inte längre få dos 2. Endast ett mycket begränsat antal barn som riskerar bli allvarligt sjuka i Covid kommer erbjudas vaccin, efter läkarens individuella bedömning.

Personer under 50 år löper i allmänhet inte särskilt högre risk att bli svårt sjuka av covid-19. Dessutom är yngre personer under 50 år väl skyddade mot att bli svårt sjuka av covid-19, då ett mycket stort antal av dem redan är vaccinerade och tidigare infekterade med covid-19, och det finns följaktligen god immunitet bland denna del av populationen.”

Alla vacciner orsakar biverkningar, inklusive covid-19-vaccinerna. i sällsynta fall kan allvarliga omedelbara allergiska reaktioner uppstå.”

Härmed har danska myndigheter lämnat den ”one-size-fits-all” policy som de flesta länder inklusive Sverige anammat, alltså där nästan alla rekommenderas vaccin trots att medelåldern för de som dör är mycket hög, i Sverige 83 år, vilket är ungefär detsamma som medellivslängden. Det är hög tid att svenska myndigheter tar efter Danmark och slutar utsätta barn och unga vuxna för onödiga risker. Vi tillsammans är dock kritiska att Sundhedsstyrelsen fortfarande rekommenderar vårdpersonal och anhöriga till riskgrupper att vaccinera sig.

Källa: Vaccination against covid-19, Sundhedsstyrelsen, https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Vaccination-against-COVID-19

Föregående artikel

Svenskarna minst oroade av Corona i världen

Svenskarna oroar sig minst för Coronaviruset i världen. Bara 3% av svenskarna oroar sig för viruset. Det kan jämföras med Japan och Tyskland där omkring 27% oroar sig. Det är det internationella marknadsundersökningsinstitutet IPSOS med huvudkontor i Paris som rapporterar…
Läs
Slumpad artikel

Sverige har fortfarande minst antal IVA platser

Sedan våren 2020 har myndigheterna infört allvarliga begränsningar i medborgarnas fri- och rättigheter. Motivet har varit att inte sjukvården skulle överbelastats. Rimligt kan tänkas. Men trots att vårdkapaciteten i Sverige under årtionden varit bland den sämsta i Europa har i…
Läs
Slumpad artikel

FEMA betalar $9000 per "covid-relaterat" dödsfall

Amerikanska FEMA (Federal Emergency Management Agency) betalar ut 9 000 dollar till de efterlevande om de kan uppvisa en dödsattest som anger covid19 i text. Det räcker att den döde haft "covid-liknande symptom" för att få pengarna. Den officiella anledningen…
Läs
Slumpad artikel

Vems demokrati försvarar vi

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan Nu är kanske jag inte den mest idealiska personen utifrån merparten av polisers mentalitet att beskriva vår verklighet. För jag har ifrågasatt mycket under hela mitt liv. Det var också en av anledningarna till mitt…
Läs
Slumpad artikel

Dödsfall av influensa finns inte längre i statistiken

I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. Dessa 14 562 har dött inom 30 dygn från det att de konstaterades ha Covid-19. Majoriteten var 80+ och själva dödsorsaken framgår inte av statistiken –…
Läs
Slumpad artikel

Stormarknader får neka ovaccinerade

I förbundslandet Hessen i Tyskland har myndigheterna gett stormarknader tillstånd att neka ovaccinerade inträde till deras butiker. Mindre butiker har redan innan fått tillstånd till detta, men nu har det utökats till stormarknader också. Källa: Stormarknader får stänga ute ovaccinerade…
Läs