Danmark har slutat med Coronavaccin för de under 50 år

2022-10-03 · I samarbete med Vi tillsammans

Danska Sundhedsstyrelsen förväntar sig att Covid-19 infektionerna kommer öka under hösten och vintern, men erbjuder från september 2022 bara vaccinet till personer som är 50 år och äldre, förutom vissa riskgrupper. Anledningen att 50-plusare rekommenderas vaccinet är att risken för allvarlig Covid-19 ökar med åldern.

Danmark har ändrat sina rekommendationer i snabb takt. Från den 1 juli 2022 kunde barn och ungdomar under 18 år inte längre få sin första dos, och från den 1 september kunde de inte längre få dos 2. Endast ett mycket begränsat antal barn som riskerar bli allvarligt sjuka i Covid kommer erbjudas vaccin, efter läkarens individuella bedömning.

Personer under 50 år löper i allmänhet inte särskilt högre risk att bli svårt sjuka av covid-19. Dessutom är yngre personer under 50 år väl skyddade mot att bli svårt sjuka av covid-19, då ett mycket stort antal av dem redan är vaccinerade och tidigare infekterade med covid-19, och det finns följaktligen god immunitet bland denna del av populationen.”

Alla vacciner orsakar biverkningar, inklusive covid-19-vaccinerna. i sällsynta fall kan allvarliga omedelbara allergiska reaktioner uppstå.”

Härmed har danska myndigheter lämnat den ”one-size-fits-all” policy som de flesta länder inklusive Sverige anammat, alltså där nästan alla rekommenderas vaccin trots att medelåldern för de som dör är mycket hög, i Sverige 83 år, vilket är ungefär detsamma som medellivslängden. Det är hög tid att svenska myndigheter tar efter Danmark och slutar utsätta barn och unga vuxna för onödiga risker. Vi tillsammans är dock kritiska att Sundhedsstyrelsen fortfarande rekommenderar vårdpersonal och anhöriga till riskgrupper att vaccinera sig.

Källa: Vaccination against covid-19, Sundhedsstyrelsen, https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Vaccination-against-COVID-19

Föregående artikel

Svenskarna minst oroade av Corona i världen

Svenskarna oroar sig minst för Coronaviruset i världen. Bara 3% av svenskarna oroar sig för viruset. Det kan jämföras med Japan och Tyskland där omkring 27% oroar sig. Det är det internationella marknadsundersökningsinstitutet IPSOS med huvudkontor i Paris som rapporterar…
Läs
Slumpad artikel

Ladda ner, skriv ut, sätt upp!

Klicka för att ladda ner löpsedlarna!
Läs
Slumpad artikel

Ovaccinerad nekas operation

Lars Gustafsson berättar om sin upplevelse när han skulle gå genom en knäoperation: Onsdagen den 13/10 kl. 06.00 infinner jag mig på en inplanerad operation på Sophiahemmet, Capio Artro Clinic. Byte av vänster knäled med ny knäprotes är inbokad med…
Läs
Slumpad artikel

Myndigheters missvisande information

Myndigheternas information kring Covid-19 och vaccinationerna kan upplevas vinklad. På Läkemedelsverkets hemsida påpekas 2021-09-13, att "det cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många". Vid närmare granskning uppstår…
Läs
Slumpad artikel

Förälder orosanmäld på grund av vaccinationskritik

Martin Gustafsson i Sölvesborg kritiserade skolan för att de gör riktad vaccinreklam via Lilla aktuellt och att lärare talar för covid vaccinet på lärotid/skoltid. Detta ledde till att rektorn på skolan gjorde en orosanmälan till Socialnämnden, som senare kallade in…
Läs
Slumpad artikel

Nästan alla trodde de skulle förlora jobbet om de sa nej

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Som vårdpersonal blev vi i februari 2021 erbjudna att vaccinera oss. Språkbruket tydde emellertid på något helt annat än ett erbjudande. Över 90% av oss i personalen trodde att vi skulle förlora jobbet om vi…
Läs