Danmark har slutat med Coronavaccin för de under 50 år

2022-10-03 · I samarbete med Vi tillsammans

Danska Sundhedsstyrelsen förväntar sig att Covid-19 infektionerna kommer öka under hösten och vintern, men erbjuder från september 2022 bara vaccinet till personer som är 50 år och äldre, förutom vissa riskgrupper. Anledningen att 50-plusare rekommenderas vaccinet är att risken för allvarlig Covid-19 ökar med åldern.

Danmark har ändrat sina rekommendationer i snabb takt. Från den 1 juli 2022 kunde barn och ungdomar under 18 år inte längre få sin första dos, och från den 1 september kunde de inte längre få dos 2. Endast ett mycket begränsat antal barn som riskerar bli allvarligt sjuka i Covid kommer erbjudas vaccin, efter läkarens individuella bedömning.

Personer under 50 år löper i allmänhet inte särskilt högre risk att bli svårt sjuka av covid-19. Dessutom är yngre personer under 50 år väl skyddade mot att bli svårt sjuka av covid-19, då ett mycket stort antal av dem redan är vaccinerade och tidigare infekterade med covid-19, och det finns följaktligen god immunitet bland denna del av populationen.”

Alla vacciner orsakar biverkningar, inklusive covid-19-vaccinerna. i sällsynta fall kan allvarliga omedelbara allergiska reaktioner uppstå.”

Härmed har danska myndigheter lämnat den ”one-size-fits-all” policy som de flesta länder inklusive Sverige anammat, alltså där nästan alla rekommenderas vaccin trots att medelåldern för de som dör är mycket hög, i Sverige 83 år, vilket är ungefär detsamma som medellivslängden. Det är hög tid att svenska myndigheter tar efter Danmark och slutar utsätta barn och unga vuxna för onödiga risker. Vi tillsammans är dock kritiska att Sundhedsstyrelsen fortfarande rekommenderar vårdpersonal och anhöriga till riskgrupper att vaccinera sig.

Källa: Vaccination against covid-19, Sundhedsstyrelsen, https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Vaccination-against-COVID-19

Föregående artikel

Svenskarna minst oroade av Corona i världen

Svenskarna oroar sig minst för Coronaviruset i världen. Bara 3% av svenskarna oroar sig för viruset. Det kan jämföras med Japan och Tyskland där omkring 27% oroar sig. Det är det internationella marknadsundersökningsinstitutet IPSOS med huvudkontor i Paris som rapporterar…
Läs
Slumpad artikel

De kallar oss för osolidariska, själviska och dumma i huvudet

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan Det pratas väldigt mycket om vaccinen och covid-19 i personalrummen nu. Som sjuksköterskestudent och ovaccinerad är jag på helspänn hela tiden. Nyss sa en av sjuksköterska högljutt att ”ovaccinerade är osolidariska, själviska och dumma i…
Läs
Slumpad artikel

Vaccinationsteknik kan öka risken för biverkningar

Danmark var först, redan i mars 2021. Den 17 februari 2022 var det Tysklands tur att uppmana till aspirering vid coronavaccination, det vill säga att man drar tillbaka kanylen en bit för att förvissa sig om att den inte hamnat…
Läs
Slumpad artikel

Nästan alla trodde de skulle förlora jobbet om de sa nej

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Som vårdpersonal blev vi i februari 2021 erbjudna att vaccinera oss. Språkbruket tydde emellertid på något helt annat än ett erbjudande. Över 90% av oss i personalen trodde att vi skulle förlora jobbet om vi…
Läs
Slumpad artikel

Påverkan av grupptryck och auktoriteter

• Experiment visar att en människa som utsätts för grupptryck kan påverkas att ge inkorrekt svar, trots att personen VET att det är fel.• Om det fanns någon annan som höll med personen, minskade grupptrycket avsevärt. Detsamma gällde om personen…
Läs
Slumpad artikel

Se människan inuti uniformen

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan Jag vill skapa mer förståelse för polisens uppgift och roll i den nuvarande situationen. Det talas ju en del om maktmissbruk och att polisen går i maktens ledband. Men ibland är det vår uppgift. Ifrågasättande…
Läs