Danska Tegnell: Misstag att vaccinera barn

2022-08-08 · I samarbete med Vi tillsammans

Chefen för Sundhetsstyrelsen i Danmark, motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, Søren Brostrøm medger nu att det var ett misstag att covidvaccinera barn. Under juli 2021 uppmanade man i Danmark barn mellan 12-15 år att vaccinera sig och senare även barn mellan 5-11 år. I en intervju med danska TV2 fick han frågan om det var fel att vaccinera barn. ”Med vad vi vet idag: Ja. Men med vad vi visste då: Nej”, svarade Brostrøm.

I maj 2022 fasade Danmark ut sitt allmänna Covid-19 vaccinationsprogram, och framöver planerar de bara att rekommendera vaccinen till vissa grupper.

En inflytelserik kritisk röst i den danska debatten har varit Christine Stabell Benn, klinisk professor vid Syddansk universitet. Hon har länge kritiserat rekommendationen av covidvaccin för barn. Anledningen är att barn har så lite att vinna på vaccination samtidigt som vaccinet har en osäker biverkansprofil.

Bell och hennes team har i årtionden forskat om hur vacciner kan ha icke avsedda effekter, ”non-specific effects”. Det innebär att ett vaccin kan skydda mot en viss sjukdom men dessutom ha positiv eller negativ påverkan på immunförsvaret och hälsan för övrigt inklusive livslängden. Hennes teams resultat visar att flera traditionella ”levande” vaccin har positiva icke avsedda effekter, medan ”döda” vaccin, till exempel mRNA vaccinen, inte har dessa positiva effekter utan verkar vara förknippad med förhöjd dödlighet.

Vaccintillverkaren Pfizers, egen studie för vuxna pekar även den på att det kan finnas negativa effekter, då det var fler i vaccingruppen som dog under studien än i kontrollgruppen.

Källa: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-06-22-set-i-bakspejlet-fik-vi-ikke-meget-ud-af-at-vaccinere-boernene-erkender-brostroem

Källa: https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Vaccination-against-covid-19

Källa: Intervju med Christine Stabell Bell: https://youtu.be/xcwg-Vzg9NU

Källa: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4072489

Nästa artikel

Svenskarna minst oroade av Corona i världen

Svenskarna oroar sig minst för Coronaviruset i världen. Bara 3% av svenskarna oroar sig för viruset. Det kan jämföras med Japan och Tyskland där omkring 27% oroar sig. Det är det internationella marknadsundersökningsinstitutet IPSOS med huvudkontor i Paris som rapporterar…
Läs
Föregående artikel

Vaccinationsteknik kan öka risken för biverkningar

Danmark var först, redan i mars 2021. Den 17 februari 2022 var det Tysklands tur att uppmana till aspirering vid coronavaccination, det vill säga att man drar tillbaka kanylen en bit för att förvissa sig om att den inte hamnat…
Läs
Slumpad artikel

Elever i England vägrar testa sig och bära mask

Inför terminsstarten efter nyåret 2022 måste högstadieelever i England testa sig för Covid minst två gånger i veckan. Att bära mask är också obligatoriskt. Utbildningsministern Nadhim Zahawi har tidigare sagt att ”Utbildning är vår prio ett och regeringen kommer göra…
Läs
Slumpad artikel

Vi tillsammans

Vi tillsammans startade som ett föräldrainitiativ. Nu engagerar vi alla, med eller utan egna barn, som värnar om vår och barnens hälsa och framtid. Samhällsklimatet har orsakat stor stress och splittring rakt igenom våra familjer och vänskapsband. Vi vill hitta…
Läs
Slumpad artikel

Äldre med covid-symptom nekades sjukhusvård

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat samtliga regioners ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling av äldre på särskilda boenden som har haft misstänkt eller konstaterad covid. Enligt IVO har ingen region tagit sitt fulla ansvar.Läkare avråds…
Läs
Slumpad artikel

Dödsfall bland vaccinerade räknas som ovaccinerade

Amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, CDC räknar nu med vaccinerade dödsfall som om de vore ovaccinerade om de dör inom 14 dagar efter vaccinet. Hur många vaccindödsfall kommer inte med i statistiken? Hur många felaktiga dödsfall ökar upp "dödstalen" i covid-statistiken?…
Läs