Danska Tegnell: Misstag att vaccinera barn

2022-08-08 · I samarbete med Vi tillsammans

Chefen för Sundhetsstyrelsen i Danmark, motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, Søren Brostrøm medger nu att det var ett misstag att covidvaccinera barn. Under juli 2021 uppmanade man i Danmark barn mellan 12-15 år att vaccinera sig och senare även barn mellan 5-11 år. I en intervju med danska TV2 fick han frågan om det var fel att vaccinera barn. ”Med vad vi vet idag: Ja. Men med vad vi visste då: Nej”, svarade Brostrøm.

I maj 2022 fasade Danmark ut sitt allmänna Covid-19 vaccinationsprogram, och framöver planerar de bara att rekommendera vaccinen till vissa grupper.

En inflytelserik kritisk röst i den danska debatten har varit Christine Stabell Benn, klinisk professor vid Syddansk universitet. Hon har länge kritiserat rekommendationen av covidvaccin för barn. Anledningen är att barn har så lite att vinna på vaccination samtidigt som vaccinet har en osäker biverkansprofil.

Bell och hennes team har i årtionden forskat om hur vacciner kan ha icke avsedda effekter, ”non-specific effects”. Det innebär att ett vaccin kan skydda mot en viss sjukdom men dessutom ha positiv eller negativ påverkan på immunförsvaret och hälsan för övrigt inklusive livslängden. Hennes teams resultat visar att flera traditionella ”levande” vaccin har positiva icke avsedda effekter, medan ”döda” vaccin, till exempel mRNA vaccinen, inte har dessa positiva effekter utan verkar vara förknippad med förhöjd dödlighet.

Vaccintillverkaren Pfizers, egen studie för vuxna pekar även den på att det kan finnas negativa effekter, då det var fler i vaccingruppen som dog under studien än i kontrollgruppen.

Källa: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-06-22-set-i-bakspejlet-fik-vi-ikke-meget-ud-af-at-vaccinere-boernene-erkender-brostroem

Källa: https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Vaccination-against-covid-19

Källa: Intervju med Christine Stabell Bell: https://youtu.be/xcwg-Vzg9NU

Källa: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4072489

Nästa artikel

Svenskarna minst oroade av Corona i världen

Svenskarna oroar sig minst för Coronaviruset i världen. Bara 3% av svenskarna oroar sig för viruset. Det kan jämföras med Japan och Tyskland där omkring 27% oroar sig. Det är det internationella marknadsundersökningsinstitutet IPSOS med huvudkontor i Paris som rapporterar…
Läs
Föregående artikel

Vaccinationsteknik kan öka risken för biverkningar

Danmark var först, redan i mars 2021. Den 17 februari 2022 var det Tysklands tur att uppmana till aspirering vid coronavaccination, det vill säga att man drar tillbaka kanylen en bit för att förvissa sig om att den inte hamnat…
Läs
Slumpad artikel

Avfärdar Läkemedelsverket coronavaccin-dödsfall utan undersökning?

Thommy Viklund dör av en kraftig hjärnblödning ett par veckor efter vaccination mot Covid-19. Ansvarig Läkare gör bedömningen att dödsfallet sannolikt beror på sprutan. Såväl provtagningar som obduktion stödjer denna slutsats. När Folkets Radio begär ut de endast 2-3 fall…
Läs
Slumpad artikel

Förföljelser och trakasserier mot läkare och forskare

Många läkare och forskare har upptäckt felaktigheter eller risker kring covid-hanteringen, exempelvis nya rön kring sjukdomen eller vaccinationerna. När de berättat om detta har de lidit stora förluster. Förlust av anseende, social status, personliga ägodelar, försämrad hälsa, och mest olyckligt,…
Läs
Slumpad artikel

Dödsfall av influensa finns inte längre i statistiken

I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. Dessa 14 562 har dött inom 30 dygn från det att de konstaterades ha Covid-19. Majoriteten var 80+ och själva dödsorsaken framgår inte av statistiken –…
Läs
Slumpad artikel

Folkhälsomyndigheternas selektiva information

Folkhälsomyndigheternas information kring vaccinationerna kan upplevas vinklad. På presskonferensen där FHM meddelar att ungdomar från 16 år kan ta sprutan, informerar de inte om riskerna med biverkningar. De potentiella fördelarna får markant större utrymme jämfört med de potentiella riskerna. FHM…
Läs