Danska Tegnell: Misstag att vaccinera barn

2022-08-08 · I samarbete med Vi tillsammans

Chefen för Sundhetsstyrelsen i Danmark, motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, Søren Brostrøm medger nu att det var ett misstag att covidvaccinera barn. Under juli 2021 uppmanade man i Danmark barn mellan 12-15 år att vaccinera sig och senare även barn mellan 5-11 år. I en intervju med danska TV2 fick han frågan om det var fel att vaccinera barn. ”Med vad vi vet idag: Ja. Men med vad vi visste då: Nej”, svarade Brostrøm.

I maj 2022 fasade Danmark ut sitt allmänna Covid-19 vaccinationsprogram, och framöver planerar de bara att rekommendera vaccinen till vissa grupper.

En inflytelserik kritisk röst i den danska debatten har varit Christine Stabell Benn, klinisk professor vid Syddansk universitet. Hon har länge kritiserat rekommendationen av covidvaccin för barn. Anledningen är att barn har så lite att vinna på vaccination samtidigt som vaccinet har en osäker biverkansprofil.

Bell och hennes team har i årtionden forskat om hur vacciner kan ha icke avsedda effekter, ”non-specific effects”. Det innebär att ett vaccin kan skydda mot en viss sjukdom men dessutom ha positiv eller negativ påverkan på immunförsvaret och hälsan för övrigt inklusive livslängden. Hennes teams resultat visar att flera traditionella ”levande” vaccin har positiva icke avsedda effekter, medan ”döda” vaccin, till exempel mRNA vaccinen, inte har dessa positiva effekter utan verkar vara förknippad med förhöjd dödlighet.

Vaccintillverkaren Pfizers, egen studie för vuxna pekar även den på att det kan finnas negativa effekter, då det var fler i vaccingruppen som dog under studien än i kontrollgruppen.

Källa: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-06-22-set-i-bakspejlet-fik-vi-ikke-meget-ud-af-at-vaccinere-boernene-erkender-brostroem

Källa: https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Vaccination-against-covid-19

Källa: Intervju med Christine Stabell Bell: https://youtu.be/xcwg-Vzg9NU

Källa: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4072489

Nästa artikel

Svenskarna minst oroade av Corona i världen

Svenskarna oroar sig minst för Coronaviruset i världen. Bara 3% av svenskarna oroar sig för viruset. Det kan jämföras med Japan och Tyskland där omkring 27% oroar sig. Det är det internationella marknadsundersökningsinstitutet IPSOS med huvudkontor i Paris som rapporterar…
Läs
Föregående artikel

Vaccinationsteknik kan öka risken för biverkningar

Danmark var först, redan i mars 2021. Den 17 februari 2022 var det Tysklands tur att uppmana till aspirering vid coronavaccination, det vill säga att man drar tillbaka kanylen en bit för att förvissa sig om att den inte hamnat…
Läs
Slumpad artikel

86% av barn (12-15 år) fick biverkningar

I kliniska studier gjorda av Pfizer visade det sig att 86% av barnen fick biverkningar. Allt från milda till allvarliga.Av alla barnen (1127 st) var det 30 barn som aldrig fick andra dosen. Frågan som uppstår är då varför? Tabell…
Läs
Slumpad artikel

Danmark har slutat med Coronavaccin för de under 50 år

Danska Sundhedsstyrelsen förväntar sig att Covid-19 infektionerna kommer öka under hösten och vintern, men erbjuder från september 2022 bara vaccinet till personer som är 50 år och äldre, förutom vissa riskgrupper. Anledningen att 50-plusare rekommenderas vaccinet är att risken för…
Läs
Slumpad artikel

Vaccinets skydd försvinner efter 6 månader

En studie i Israel (som har bland de högsta vaccinerade befolkningsandelarna i världen, ca 90%) visar att vaccinets effektivitet avtar helt efter cirka 6 månader: När delta-varianten av viruset spreds orsakade det många infektioner bland vaccinerade. De israeliska myndigheterna har…
Läs
Slumpad artikel

Dö av eller med Covid-19?

Trots att tusentals dött av covid-19 under 2020 fanns ingen större överdödlighet i Sverige. En möjlig förklaring är att dödsfall kategoriserats som covid-19 fast att den egentliga dödsorsaken var en annan. Detta framgår av tabellen nedan, som visar att dödstalet…
Läs