Biverkningar sopas under mattan och rapporteras aldrig

2022-01-15 · I samarbete med Vi tillsammans

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan.

Jag har sett hur vårdtagarna blir sämre och dör av vaccinerna. Jag har sett hur mina kollegor insjuknar i covid efter sina doser. Men ingen reagerar. Få ser eller vill erkänna kopplingarna till vaccinerna och nästan ingen rapporterar. Men allmänheten måste få veta och politikerna måste sätta stopp för de farliga vaccinerna!

Sämre och sämre

Efter vaccineringen såg vi alla hur de äldre blev sämre i sina grundsjukdomar. Först efter sin första dos, sedan ännu sämre efter den andra. Vi som arbetar med de gamla har sett hur demensen drastiskt försämrats och hur olika neurologiska sjukdomar gjort gående människor rullstolsburna.

Obduktioner bekräftar

Värst drabbade blev de som redan var svårt sjuka. Många har dött i myokardit, vilket obduktioner bekräftat. Men ingen officiell koppling görs till vaccinationerna. Att de flesta som bor på äldreboende är sköra, gör att man ser dödsfall som mer eller mindre en tidsfråga. Men nu går det fortare än någonsin förut.

Inget anmäls

Jag förstår inte hur man kan missa att se sambandet, men t o m många i omvårdnadspersonalen ser eller förstår inte alls orsakerna till de kraftiga och plötsliga försämringarna hos vårdtagarna och deras plötsliga död. Vi som vid samtal med patientansvariga läkare (PAL) för fram misstankar om att vaccinerna kanske har orsakat patienternas försämringar blir förlöjligade och kallade för foliehattar. Biverkningar sopas under mattan och rapporteras aldrig. Jag vet legitimerade sjuksköterskor som inte ens känner till att man kan anmäla biverkningar till läkemedelsverket.

Personalen mer sjuk än vanligt

När majoriteten av personalen fick vaccin i vintras ledde det till massjukskrivningar, i vissa fall upp till 1–2 månader. Alla vet att det orsakades av vaccinerna, men ingen vågar ifrågasätta kravet på att ta sprutorna. Inte heller utgår speciell ersättning, utan man är sjukskriven som vanligt med 80% av lönen.

Sanningen mörkas

När dos två erbjöds i somras resulterade det i en ny våg av insjuknande hos både vårdtagare och personal. För vissa betyder det en stor påfrestning på familjeekonomin. Tidningarna beskrev det som en andra coronavåg. Ingen nämnde att alla hade fått vaccin precis innan. De som hade haft covid tidigare berättade att det var ungefär samma upplevelse med hemska smärtor i kroppen och hög feber. Att det denna gång orsakades av vaccinet kom inte ut. Hur länge ska vi mörka sanningen?

I kategorier:Reportage Sjukvård
Nästa artikel

Nästan alla trodde de skulle förlora jobbet om de sa nej

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Som vårdpersonal blev vi i februari 2021 erbjudna att vaccinera oss. Språkbruket tydde emellertid på något helt annat än ett erbjudande. Över 90% av oss i personalen trodde att vi skulle förlora jobbet om vi…
Läs
Föregående artikel

Japanska FHM: Man får inte tvinga någon att vaccinera sig

I sin information om coronavaccin betonar den japanska folkhälsomyndigheten att vaccination ska vara frivillig och att man inte får tvinga någon att vaccinera sig. Man får inte heller diskriminera ovaccinerade. "Vaccination ges bara till personer som lämnat ett informerat samtycke.…
Läs
Slumpad artikel

Rädd för att bli avslöjad som ovaccinerad

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan Genom att ligga lågt om min vaccinationsstatus, har jag som sjuksköterskestuderande än så länge klarat mig bra ute i verksamheterna. Jag är inte påkommen som ovaccinerad och har sluppit bli utsatt för krav och övertalningsförsök…
Läs
Slumpad artikel

Hårda nedstängningsåtgärder i Australien för en sjukdom motsvarande influensa

I Australien förekommer det nedstängningar i sådana proportioner som aldrig någonsin förekommit innan i historien i ett demokratiskt land. Frågan är om det är rimliga handlingar mot en sjukdom som inte är farligare än influensa, och då bra och effektiva…
Läs
Slumpad artikel

De kallar oss för osolidariska, själviska och dumma i huvudet

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan Det pratas väldigt mycket om vaccinen och covid-19 i personalrummen nu. Som sjuksköterskestudent och ovaccinerad är jag på helspänn hela tiden. Nyss sa en av sjuksköterska högljutt att ”ovaccinerade är osolidariska, själviska och dumma i…
Läs
Slumpad artikel

Myndigheters missvisande information

Myndigheternas information kring Covid-19 och vaccinationerna kan upplevas vinklad. På Läkemedelsverkets hemsida påpekas 2021-09-13, att "det cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många". Vid närmare granskning uppstår…
Läs