Man vågar inte kritisera

2022-01-07 · I samarbete med Vi tillsammans

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan.

Jag arbetar inom äldreomsorgen och har gjort så i många år. Det jag upplevt de här senaste åren saknar motstycke. Lagar bryts och ogrundade löften ges till brukare, som dessutom inte får all information som de har rätt till.

De läkare som känner till att något inte går rätt till blir tystade, av kritiken de får och av rädsla för konsekvenserna.

Brukare som inför vaccineringen ber om mer information får endast veta det som omsorgsföretaget tillåter. Det blir alltså inget informerat samtycke, vilket beror på att legitimerad personal, vars jobb är att förse den som bor på äldreboendet med relevant information, är rädda för att ge just det.

Rabblar budskapen från myndigheterna

Läkarorganisationer som är kopplade till särskilda boenden lägger inte heller tid och energi på att läsa fakta, utan rabblar bara upp de budskap som Folkhälsomyndigheten hamrar in: ”Vaccination skyddar från att bli smittad och att smitta andra.” Inte ens tillverkarna vågar påstå detta i sina resuméer! Läkarorganisationerna anger också ”Vaccinerna är säkra och välbeprövade”Detta trots att EMA (European Medicines Agency) endast gett ett villkorat godkännande och tillfälligt försäljningstillstånd.

Förbjudet att nämna

Jag upplever att ingenting stämmer. Läkare som inser att något inte går rätt till tystas av kritiken de får och av rädsla för personliga konsekvenser. Personalen får bara föra fram den offentligt tillåtna versionen Den stödjs inte av världens ledande forskare. Det kan styrkas med hjälp av artiklar i vetenskapliga tidskrifter som British Medical Journey, The Lancet med flera. De äldre blir vilseledda och kanske i efterhand att de kan känna sig lurade. Allt som ligger utanför Folkhälsomyndighetens rekommendationer är förbjudet för oss i personalen att nämna.

I kategorier:Reportage Sjukvård
Nästa artikel

Japanska FHM: Man får inte tvinga någon att vaccinera sig

I sin information om coronavaccin betonar den japanska folkhälsomyndigheten att vaccination ska vara frivillig och att man inte får tvinga någon att vaccinera sig. Man får inte heller diskriminera ovaccinerade. "Vaccination ges bara till personer som lämnat ett informerat samtycke.…
Läs
Föregående artikel

Bara följ Socialstyrelsens råd

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag har arbetat i vården i 30 år och ångrar inte mitt val, men de senaste två åren har jag börjat undra om jag kan stå för det jag gör. Hur ska jag hantera att…
Läs
Slumpad artikel

Domare i Tyskland trakasserad?

Christian Dettmar, en domare i Tyskland har blivit utsatt för en undersökning av sitt hem, sitt kontor och sin bil. Varför tysk polis agerat på detta sätt är i nuläget oklart. En möjlig orsak kan vara att Dettmar dömt i…
Läs
Slumpad artikel

Äldre med covid-symptom nekades sjukhusvård

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat samtliga regioners ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling av äldre på särskilda boenden som har haft misstänkt eller konstaterad covid. Enligt IVO har ingen region tagit sitt fulla ansvar.Läkare avråds…
Läs
Slumpad artikel

Avfärdar Läkemedelsverket coronavaccin-dödsfall utan undersökning?

Thommy Viklund dör av en kraftig hjärnblödning ett par veckor efter vaccination mot Covid-19. Ansvarig Läkare gör bedömningen att dödsfallet sannolikt beror på sprutan. Såväl provtagningar som obduktion stödjer denna slutsats. När Folkets Radio begär ut de endast 2-3 fall…
Läs
Slumpad artikel

Svenskarna minst oroade av Corona i världen

Svenskarna oroar sig minst för Coronaviruset i världen. Bara 3% av svenskarna oroar sig för viruset. Det kan jämföras med Japan och Tyskland där omkring 27% oroar sig. Det är det internationella marknadsundersökningsinstitutet IPSOS med huvudkontor i Paris som rapporterar…
Läs