Man vågar inte kritisera

2022-01-07 · I samarbete med Vi tillsammans

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan.

Jag arbetar inom äldreomsorgen och har gjort så i många år. Det jag upplevt de här senaste åren saknar motstycke. Lagar bryts och ogrundade löften ges till brukare, som dessutom inte får all information som de har rätt till.

De läkare som känner till att något inte går rätt till blir tystade, av kritiken de får och av rädsla för konsekvenserna.

Brukare som inför vaccineringen ber om mer information får endast veta det som omsorgsföretaget tillåter. Det blir alltså inget informerat samtycke, vilket beror på att legitimerad personal, vars jobb är att förse den som bor på äldreboendet med relevant information, är rädda för att ge just det.

Rabblar budskapen från myndigheterna

Läkarorganisationer som är kopplade till särskilda boenden lägger inte heller tid och energi på att läsa fakta, utan rabblar bara upp de budskap som Folkhälsomyndigheten hamrar in: ”Vaccination skyddar från att bli smittad och att smitta andra.” Inte ens tillverkarna vågar påstå detta i sina resuméer! Läkarorganisationerna anger också ”Vaccinerna är säkra och välbeprövade”Detta trots att EMA (European Medicines Agency) endast gett ett villkorat godkännande och tillfälligt försäljningstillstånd.

Förbjudet att nämna

Jag upplever att ingenting stämmer. Läkare som inser att något inte går rätt till tystas av kritiken de får och av rädsla för personliga konsekvenser. Personalen får bara föra fram den offentligt tillåtna versionen Den stödjs inte av världens ledande forskare. Det kan styrkas med hjälp av artiklar i vetenskapliga tidskrifter som British Medical Journey, The Lancet med flera. De äldre blir vilseledda och kanske i efterhand att de kan känna sig lurade. Allt som ligger utanför Folkhälsomyndighetens rekommendationer är förbjudet för oss i personalen att nämna.

I kategorier:Reportage Sjukvård
Nästa artikel

Japanska FHM: Man får inte tvinga någon att vaccinera sig

I sin information om coronavaccin betonar den japanska folkhälsomyndigheten att vaccination ska vara frivillig och att man inte får tvinga någon att vaccinera sig. Man får inte heller diskriminera ovaccinerade. "Vaccination ges bara till personer som lämnat ett informerat samtycke.…
Läs
Föregående artikel

Bara följ Socialstyrelsens råd

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag har arbetat i vården i 30 år och ångrar inte mitt val, men de senaste två åren har jag börjat undra om jag kan stå för det jag gör. Hur ska jag hantera att…
Läs
Slumpad artikel

86% av barn (12-15 år) fick biverkningar

I kliniska studier gjorda av Pfizer visade det sig att 86% av barnen fick biverkningar. Allt från milda till allvarliga.Av alla barnen (1127 st) var det 30 barn som aldrig fick andra dosen. Frågan som uppstår är då varför? Tabell…
Läs
Slumpad artikel

Storbritanniens hälsovårdsminister stoppar vaccination av friska barn

En rådgivande grupp brittiska medicinska experter, i hälsomyndighetens regi, vägrar ge grönt ljus till planerna att vaccinera friska barn mellan 12 och 15 år mot Covid-19. Fördelarna anses inte tillräckligt överväga riskerna riskerna för framtida hjärtmuskelinflammation. Storbritanniens hälsovårdsminister uppger i…
Läs
Slumpad artikel

Myndigheters missvisande information

Myndigheternas information kring Covid-19 och vaccinationerna kan upplevas vinklad. På Läkemedelsverkets hemsida påpekas 2021-09-13, att "det cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många". Vid närmare granskning uppstår…
Läs
Slumpad artikel

Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet

Svenska barnläkarföreningen, Svenska skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen förordar att 100 000-tals friska barn i Sverige från 12 års ålder ska vaccineras mot en sjukdom som hos de flesta bara ger lindriga symtom eller är asymtomatisk. Risken att dö i covid-19 hos…
Läs