Nästan alla trodde de skulle förlora jobbet om de sa nej

2022-01-15 · I samarbete med Vi tillsammans

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan.

Som vårdpersonal blev vi i februari 2021 erbjudna att vaccinera oss. Språkbruket tydde emellertid på något helt annat än ett erbjudande. Över 90% av oss i personalen trodde att vi skulle förlora jobbet om vi tackade nej. Rädslan för omplacering och uppsägning gör att alla som inte vill ta sprutan känner sig tvingade. För att inte tala om utfrysningen.

Korkade som borde få sparken

På lunchrasterna pratas det flitigt om hur korkade de är som inte tar vaccinet. Och det sker rakt framför ögonen på dem som man vet inte är vaccinerade. Man fryser ut dem eller tvingar dem att sluta. Läkare frågar sjuksköterskor om de är vaccinerade. Ett nej på den frågan betyder att vissa direkt säger att personen ifråga borde få sparken. ”Inget konstigt med det! Så går det till i andra länder!”

Lögner om namnlistor

I höstas fick alla chefer inom sjukvården order att kartlägga hur många i verksamheterna som är vaccinerade respektive icke vaccinerade. Sedan dess görs det namnlistor med känslig information som går vidare till den högre ledningen. Man påstår att det bara är ett visst antal man är ute efter och att listorna förstörs, men det är helt enkelt en lögn.

Lagar respekteras inte längre

Numera inleds anställningsintervjuerna med en fråga om vaccination. Man hänvisar till krav från samhället. Med andra ord så respekteras inte längre offentlighets- och sekretesslagen och människor känner sig tvingade att redovisa sitt hälsotillstånd.

Tomt prat om värderingar

Personalen är nu tydligt delad i vaccinerade och ovaccinerade med segregering och diskriminering som följd. Vi fortsätter att prata om autonomi och självbestämmande när det gäller patienterna. Vi talar om respekt för varandras olikheter, om nollvision och så vidare. För personalen gäller det motsatta. Arbetsmiljön i vården, både den psykosociala och den fysiska, har blivit förfärlig. Det kommer inte att hålla.

I kategorier:Reportage Sjukvård
Nästa artikel

Elever i England vägrar testa sig och bära mask

Inför terminsstarten efter nyåret 2022 måste högstadieelever i England testa sig för Covid minst två gånger i veckan. Att bära mask är också obligatoriskt. Utbildningsministern Nadhim Zahawi har tidigare sagt att ”Utbildning är vår prio ett och regeringen kommer göra…
Läs
Föregående artikel

Biverkningar sopas under mattan och rapporteras aldrig

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag har sett hur vårdtagarna blir sämre och dör av vaccinerna. Jag har sett hur mina kollegor insjuknar i covid efter sina doser. Men ingen reagerar. Få ser eller vill erkänna kopplingarna till vaccinerna och…
Läs
Slumpad artikel

Domare i Tyskland trakasserad?

Christian Dettmar, en domare i Tyskland har blivit utsatt för en undersökning av sitt hem, sitt kontor och sin bil. Varför tysk polis agerat på detta sätt är i nuläget oklart. En möjlig orsak kan vara att Dettmar dömt i…
Läs
Slumpad artikel

86% av barn (12-15 år) fick biverkningar

I kliniska studier gjorda av Pfizer visade det sig att 86% av barnen fick biverkningar. Allt från milda till allvarliga.Av alla barnen (1127 st) var det 30 barn som aldrig fick andra dosen. Frågan som uppstår är då varför? Tabell…
Läs
Slumpad artikel

Polisen i Australien ville förbjuda mediabevakning

I Australien har polisen försökt att förbjuda media att med helikopter filma de massprotester som görs landet runt kring landets covid-regler (som ses som bland de hårdaste i världen). Detta anses av många bero på att media inte skall få…
Läs
Slumpad artikel

Myndigheters missvisande information

Myndigheternas information kring Covid-19 och vaccinationerna kan upplevas vinklad. På Läkemedelsverkets hemsida påpekas 2021-09-13, att "det cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många". Vid närmare granskning uppstår…
Läs