Rädd för att bli avslöjad som ovaccinerad

2022-01-19 · I samarbete med Vi tillsammans

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan

Genom att ligga lågt om min vaccinationsstatus, har jag som sjuksköterskestuderande än så länge klarat mig bra ute i verksamheterna. Jag är inte påkommen som ovaccinerad och har sluppit bli utsatt för krav och övertalningsförsök om att vaccinera mig. Men alla studenter har inte haft samma tur. Det blir allt svårare att gömma sig.

Rekommendation blev krav

När regionen gick ut med att man ville införa vaccinkrav för nyanställda började även vi studenter få påtryckningar från skolan. Från att endast ha varit en stark rekommendation att följa riktlinjerna, blev det ett krav på vaccination för att få göra praktik hos vissa vårdhuvudmän. Jag går sista terminen på sjuksköterskeprogrammet, har bara praktik kvar. Nu är jag livrädd att jag inte ska få min praktik.

Allt svårare att dölja

Det har blivit allt svårare för mig och andra sjuksköterskestudenter som inte vill vaccinera sig att behålla vår hemlighet. Den hälsodeklaration som ska fyllas i och lämnas in inför varje ny praktik är nu uppdaterad med frågan om man är vaccinerad mot covid-19 eller inte. Kanske går det ännu att ljuga om det.

Stoppade i karriären

Jag är inte ensam om mitt val att avstå vaccination. Det ger en viss styrka och framtidstro, men risken är stor att vi alla blir upptäckta och stoppade i våra karriärer. En kurskamrat har fått avbryta utbildningen och en annan har halkat efter i kurserna på grund av att hon inte var välkommen till sin tilldelade praktikplats. En del försöker avsluta sina studier på andra ställen där kravet på vaccination (ännu) inte finns.

Väldigt rädd

I dag är jag väldigt rädd. Jag har endast en praktikplats kvar innan jag är färdig sjuksköterska. Blir jag avslöjad som ovaccinerad får jag kanske inte göra klart min praktik. Då får jag heller inte min legitimation. Jag håller tummarna för att det ska gå vägen. Jag vill, trots allt motstånd nu, verkligen arbeta som sjuksköterska.

I kategorier:Reportage Sjukvård
Nästa artikel

De kallar oss för osolidariska, själviska och dumma i huvudet

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan Det pratas väldigt mycket om vaccinen och covid-19 i personalrummen nu. Som sjuksköterskestudent och ovaccinerad är jag på helspänn hela tiden. Nyss sa en av sjuksköterska högljutt att ”ovaccinerade är osolidariska, själviska och dumma i…
Läs
Föregående artikel

Elever i England vägrar testa sig och bära mask

Inför terminsstarten efter nyåret 2022 måste högstadieelever i England testa sig för Covid minst två gånger i veckan. Att bära mask är också obligatoriskt. Utbildningsministern Nadhim Zahawi har tidigare sagt att ”Utbildning är vår prio ett och regeringen kommer göra…
Läs
Slumpad artikel

Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet

Svenska barnläkarföreningen, Svenska skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen förordar att 100 000-tals friska barn i Sverige från 12 års ålder ska vaccineras mot en sjukdom som hos de flesta bara ger lindriga symtom eller är asymtomatisk. Risken att dö i covid-19 hos…
Läs
Slumpad artikel

Dö av eller med Covid-19?

Trots att tusentals dött av covid-19 under 2020 fanns ingen större överdödlighet i Sverige. En möjlig förklaring är att dödsfall kategoriserats som covid-19 fast att den egentliga dödsorsaken var en annan. Detta framgår av tabellen nedan, som visar att dödstalet…
Läs
Slumpad artikel

Bristande biverkningsrapportering enligt visselblåsare inom vården

I USA upptäckte Deborah Conrad, som ingår i vårdpersonalen på ett sjukhus, att biverkningar från covid19-vaccinationerna inte rapporterades som de skulle enligt reglerna. När hon själv började göra det med sina patienter blev det för mycket arbete för henne och…
Läs
Slumpad artikel

16 svenska läkare och forskare kräver att vaccinationen i Sverige pausas

Svenska läkare, forskare och immunologer kräver att vaccinationen i Sverige pausas tills det att risk/nytta kalkyler med coronavaccinering genomförts för alla åldersgrupper. Bakgrunden till kravet är bland annat det avslöjande i British Medical Journal (BMJ) om forskningsfusk som Pfizer sannolikt…
Läs