Vaccinationsteknik kan öka risken för biverkningar

2022-03-08 · I samarbete med Vi tillsammans

Danmark var först, redan i mars 2021. Den 17 februari 2022 var det Tysklands tur att uppmana till aspirering vid coronavaccination, det vill säga att man drar tillbaka kanylen en bit för att förvissa sig om att den inte hamnat i ett blodkärl. Kommer det blod i sprutan har kanylen hamnat i ett kärl och man får börja om igen, med en ny kanyl. Vissa personer har upplevt metallsmak i samband med coronavaccination vilket kan ha samband med att kanylen hamnat fel. Den tyska rekommendationen är baserad på djurförsök som visar att intravenös injektion av mRNA vaccin kan leda till större risk för hjärtmuskelinflammation (myocardit eller pericardit).

I Sverige finns ingen sådan allmän uppmaning om aspiration vid cornavaccination, men vissa regioner och vårdgivare har det. Vårdhandboken anger dock att aspiration ska göras vid intramuskulära injektioner, ändå har det kommit vittnesmål om att denna rutin inte alltid följs. Så frågan är om inte ansvariga myndigheter bör följa Danmark och Tyskland och ge en uttrycklig uppmaning om aspiration, för att minimera riskerna för biverkningar och speciellt hjärtinflammation.

För ett par år sedan ändrade WHO sina riktlinjer och rekommenderar inte aspirering vid vaccination av barn och det kan ha bidragit till att flertalet länder idag inte rekommenderar aspirering alls.

Källa: Please send to politicians, Dr John Campbell, https://youtu.be/NVXA9posslo

Källa: Intravenous Injection of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mRNA Vaccine Can Induce Acute Myopericarditis in Mouse Model, Clinical Infectious Diseases, https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab707/6353927

Källa: Beschluss der STIKO zur 18. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung, Epidemiologisches Bulletin 7/2022, Robert Koch Institut, https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/Ausgaben/07_22.pdf

Källa: No 19/21 – 2021, Vaccination against COVID-19 – COVID-19 Vaccine Janssen, SSI, https://en.ssi.dk/news/epi-news/2021/no-19-21—2021

Källa: Intramuskulär, im, Vårdhandboken, https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/lakemedelsbehandling/injektioner/intramuskular-im/

Nästa artikel

Danska Tegnell: Misstag att vaccinera barn

Chefen för Sundhetsstyrelsen i Danmark, motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, Søren Brostrøm medger nu att det var ett misstag att covidvaccinera barn. Under juli 2021 uppmanade man i Danmark barn mellan 12-15 år att vaccinera sig och senare även barn mellan 5-11…
Läs
Föregående artikel

Vårdpersonal smittar inte patienter

Flera regioner har infört krav på vaccination. Ovaccinerad vårdpersonal utsätts för press och hot om omplacering om de inte låter vaccinera sig. ”Det är ingen rättighet att arbeta med gamla och sjuka” och ”vi måste minska risken att patienter smittas”…
Läs
Slumpad artikel

Bara följ Socialstyrelsens råd

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag har arbetat i vården i 30 år och ångrar inte mitt val, men de senaste två åren har jag börjat undra om jag kan stå för det jag gör. Hur ska jag hantera att…
Läs
Slumpad artikel

Myndigheters missvisande information

Myndigheternas information kring Covid-19 och vaccinationerna kan upplevas vinklad. På Läkemedelsverkets hemsida påpekas 2021-09-13, att "det cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många". Vid närmare granskning uppstår…
Läs
Slumpad artikel

Avfärdar Läkemedelsverket coronavaccin-dödsfall utan undersökning?

Thommy Viklund dör av en kraftig hjärnblödning ett par veckor efter vaccination mot Covid-19. Ansvarig Läkare gör bedömningen att dödsfallet sannolikt beror på sprutan. Såväl provtagningar som obduktion stödjer denna slutsats. När Folkets Radio begär ut de endast 2-3 fall…
Läs
Slumpad artikel

Svenskarna minst oroade av Corona i världen

Svenskarna oroar sig minst för Coronaviruset i världen. Bara 3% av svenskarna oroar sig för viruset. Det kan jämföras med Japan och Tyskland där omkring 27% oroar sig. Det är det internationella marknadsundersökningsinstitutet IPSOS med huvudkontor i Paris som rapporterar…
Läs