Vaccinationsteknik kan öka risken för biverkningar

2022-03-08 · I samarbete med Vi tillsammans

Danmark var först, redan i mars 2021. Den 17 februari 2022 var det Tysklands tur att uppmana till aspirering vid coronavaccination, det vill säga att man drar tillbaka kanylen en bit för att förvissa sig om att den inte hamnat i ett blodkärl. Kommer det blod i sprutan har kanylen hamnat i ett kärl och man får börja om igen, med en ny kanyl. Vissa personer har upplevt metallsmak i samband med coronavaccination vilket kan ha samband med att kanylen hamnat fel. Den tyska rekommendationen är baserad på djurförsök som visar att intravenös injektion av mRNA vaccin kan leda till större risk för hjärtmuskelinflammation (myocardit eller pericardit).

I Sverige finns ingen sådan allmän uppmaning om aspiration vid cornavaccination, men vissa regioner och vårdgivare har det. Vårdhandboken anger dock att aspiration ska göras vid intramuskulära injektioner, ändå har det kommit vittnesmål om att denna rutin inte alltid följs. Så frågan är om inte ansvariga myndigheter bör följa Danmark och Tyskland och ge en uttrycklig uppmaning om aspiration, för att minimera riskerna för biverkningar och speciellt hjärtinflammation.

För ett par år sedan ändrade WHO sina riktlinjer och rekommenderar inte aspirering vid vaccination av barn och det kan ha bidragit till att flertalet länder idag inte rekommenderar aspirering alls.

Källa: Please send to politicians, Dr John Campbell, https://youtu.be/NVXA9posslo

Källa: Intravenous Injection of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mRNA Vaccine Can Induce Acute Myopericarditis in Mouse Model, Clinical Infectious Diseases, https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab707/6353927

Källa: Beschluss der STIKO zur 18. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung, Epidemiologisches Bulletin 7/2022, Robert Koch Institut, https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/Ausgaben/07_22.pdf

Källa: No 19/21 – 2021, Vaccination against COVID-19 – COVID-19 Vaccine Janssen, SSI, https://en.ssi.dk/news/epi-news/2021/no-19-21—2021

Källa: Intramuskulär, im, Vårdhandboken, https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/lakemedelsbehandling/injektioner/intramuskular-im/

Nästa artikel

Danska Tegnell: Misstag att vaccinera barn

Chefen för Sundhetsstyrelsen i Danmark, motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, Søren Brostrøm medger nu att det var ett misstag att covidvaccinera barn. Under juli 2021 uppmanade man i Danmark barn mellan 12-15 år att vaccinera sig och senare även barn mellan 5-11…
Läs
Föregående artikel

Vårdpersonal smittar inte patienter

Flera regioner har infört krav på vaccination. Ovaccinerad vårdpersonal utsätts för press och hot om omplacering om de inte låter vaccinera sig. ”Det är ingen rättighet att arbeta med gamla och sjuka” och ”vi måste minska risken att patienter smittas”…
Läs
Slumpad artikel

Japanska FHM: Man får inte tvinga någon att vaccinera sig

I sin information om coronavaccin betonar den japanska folkhälsomyndigheten att vaccination ska vara frivillig och att man inte får tvinga någon att vaccinera sig. Man får inte heller diskriminera ovaccinerade. "Vaccination ges bara till personer som lämnat ett informerat samtycke.…
Läs
Slumpad artikel

Student hotas med avstängning

En student i USA berättar om sin upplevelse med skolan: Han säger att han precis betalat universitetsavgifterna och hotas med avstängning om han inte blir vaccinerad. De har lektionerna online och träffas inte fysiskt.Är detta ett rimligt krav på studenterna?…
Läs
Slumpad artikel

Avstod smittspårning, avstängd, anlitade jurist, köptes ut

Emma-Linda Borg arbetade inom kommunal socialpsykiatri och blev avstängd utan lön för att hon inte ville ta ett PCR test. Det här är hennes berättelse om hur hon stod upp för sig själv och tog hjälp av jurist för att…
Läs
Slumpad artikel

Covid-QUIZ!

Det har varit ett stort fokus på Corona, pandemi och vaccin i media sedan början på 2020. Med tanke på det har vi väl alla hunnit bli experter på området vid det här laget. Eller har vi det? Ta testet…
Läs