Vi tillsammans

2021-11-02 · I samarbete med Vi tillsammans

Vi tillsammans startade som ett föräldrainitiativ. Nu engagerar vi alla, med eller utan egna barn, som värnar om vår och barnens hälsa och framtid.

Samhällsklimatet har orsakat stor stress och splittring rakt igenom våra familjer och vänskapsband. Vi vill hitta tillbaka till varandra. Bryta splittring och isolering samt skapa broar som överbryggar det som skiljt oss åt.

Vaccin-noja

Det offentliga samtalet har blivit alltmer likriktat, med en nästan ständig uppmaning att alla måste injiceras med en tidigare obeprövad medicinsk produkt. Det oroar.

Tidigt visade det sig att barn faktiskt mycket sällan blev allvarligt sjuka i Covid-19. I övrigt friska barn fick milda eller inga symtom alls när de blev smittade. De milda symtomen gör dessutom att barn sällan smittar andra. Den insikten skapade ett lugn. Barnen var inte i fara.

När vaccinkampanjen väl var i gång så framkom det att vaccinet inte hindrade smitta som utlovat, samtidigt som antalet biverkningsrapporter sköt i höjden. Obesvärat skruvades tonläget upp i media och kritiska röster avfärdades lättsinnigt. Att vaccinera sig handlade nu mindre om hälsa och mer om att visa lojalitet.

Så frågan är: Är coronavaccin nödvändigt? Är det säkert?

Det förklarades att de som lydigt följer råden ska få privilegier och de som väljer annorlunda blir utan. Anhöriga fick inte gå på skolavslutningar längre. En del äldre ville varken veta av sina egna barn eller barnbarn, på grund av den skräck myndigheter och media frammanat.

Överdriven rädsla hos folket har gett myndigheter, runt om i världen, möjlighet att med grym maktfullkomlighet avkräva, i det närmsta, total kontroll över våra liv. På inga villkor accepterar vi det. Vi människor är fria att skapa vår egen framtid, med varandra, i kärlek, lyckliga och friska.

Vi är många som känner likadant. Tillsammans bryter vi isoleringen och skapar gemenskap. Du är inte ensam.

Engagemang

Vi bygger ett nationellt nätverk där vi alla kan deltaga och på ett meningsfullt sätt påverka utvecklingen. Vi har samordnare över hela landet som introducerar nya och hjälper dem hitta plats i nätverket. Som aktiv väljer du själv ett lokalt och eller centralt engagemang.

De aktiva i de lokala grupperna tar egna initiativ och bestämmer själva hur de bäst agerar. De får stöd ifrån centralt håll om de önskar och kan sprida bra idéer i nätverket.

Det som är viktigt för oss kostar inte pengar. I stället är det vår tid och engagemang som gör skillnad. Alla deltar därför ideellt.

För oss är det viktigt att stärka banden oss emellan och därför vill vi träffas regelbundet. Det finns en enorm styrka som kommer ur det.

Skolgrupper

På vår webbsida finns en karta där skolor med engagerade föräldrar är markerade. Kartnålen innehåller inbjudningslänk till en telegramgrupp där de som värnar skolbarnen håller kontakten.

Vill du komma i kontakt med föräldrar, så leta upp dina barn eller barnbarns skola på kartan och gå med i gruppen. Vill du hitta fler, gå med i närliggande grupper också.

Saknas din skola så hjälper vi till att lägga ut en kartnål med telegramgrupp åt dig. När kartnålen är på plats ser andra att det finns engagemang på skolan och de kan lättare ta kontakt med dig. När du är den första som går med i gruppen möter en av oss dig där. Ingen ska lämnas ensam.

En plats för oss alla

Sedan starten har verkligen alla sorters människor tillkommit i vårt nätverk. Vi är människor med eller utan egna barn och med olika kulturer och ursprung. Vi har olika utbildningsnivåer, tillhör olika religioner och bidrar därför med varierad kunskap och erfarenheter.

Vi värnar alla om vår och barnens hälsa och framtid. Många av oss vuxna är vaccinerade, men ser inte nyttan för barnens del. Vi är emot vaccinpass och tvång.

Lösningsorienterat

När vi träffas vill vi tillsammans göra något aktivt som förbättrar situationen. Vi engagerar oss i olika projekt, är kreativa, utvecklar och tar fram nya idéer. Vi informerar bekanta och allmänheten och erbjuder stödsamtal för vuxna och stödgrupper för ungdomar.

Det är viktigt både för barn och vuxna att träffa andra familjer som gjort samma val. Tillsammans arrangerar vi familjeträffar. Vi umgås, leker och kreativt hittar nya vägar till förändring.

Vi vill stötta föräldrar som vill påverka skolor med ensidig information om coronavaccin och att ovaccinerade barn inte diskrimineras. På vår webbsida hittar du exempel på brev eller mejl som du kan använda som mall i kommunikation med skolan.

Kunskap

Vi vill vara en plats både för de som just börjat ana oråd och de som redan hunnit fördjupa sig. Tillsammans hjälps vi åt att nå nya visioner.

Tillsammans med läkare, jurister och andra sakkunniga har vi tagit fram ett omfattande material. Det berör bland annat medicin, psykologi och juridik.

Det finns många inom vården och andra offentliga organisationer, med viktiga berättelser som annars inte hörs i media. Vi vill lyfta fram dem i ljuset.

Vi har nog alla upptäckt hur svårt det kan vara att nå fram i samtal med andra. Vi behöver bli bättre på det. Därför håller vi kurser med grupparbeten och rollspel då vi tränar på att bli duktiga kommunikatörer.

Vi älskar våra barn och är deras trygghet. Vi skyddar dem från fara när de utforskar livet. Vi stödjer dem i att växa som fria människor, med ansvar, bortom rädsla och auktoritet.

I kategori:Samarbete
Nästa artikel

Ladda ner, skriv ut, sätt upp!

Klicka för att ladda ner löpsedlarna!
Läs
Föregående artikel

Dödsfall bland vaccinerade räknas som ovaccinerade

Amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, CDC räknar nu med vaccinerade dödsfall som om de vore ovaccinerade om de dör inom 14 dagar efter vaccinet. Hur många vaccindödsfall kommer inte med i statistiken? Hur många felaktiga dödsfall ökar upp "dödstalen" i covid-statistiken?…
Läs
Slumpad artikel

Förföljelser och trakasserier mot läkare och forskare

Många läkare och forskare har upptäckt felaktigheter eller risker kring covid-hanteringen, exempelvis nya rön kring sjukdomen eller vaccinationerna. När de berättat om detta har de lidit stora förluster. Förlust av anseende, social status, personliga ägodelar, försämrad hälsa, och mest olyckligt,…
Läs
Slumpad artikel

86% av barn (12-15 år) fick biverkningar

I kliniska studier gjorda av Pfizer visade det sig att 86% av barnen fick biverkningar. Allt från milda till allvarliga.Av alla barnen (1127 st) var det 30 barn som aldrig fick andra dosen. Frågan som uppstår är då varför? Tabell…
Läs
Slumpad artikel

Äldre med covid-symptom nekades sjukhusvård

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat samtliga regioners ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling av äldre på särskilda boenden som har haft misstänkt eller konstaterad covid. Enligt IVO har ingen region tagit sitt fulla ansvar.Läkare avråds…
Läs
Slumpad artikel

Bristande biverkningsrapportering enligt visselblåsare inom vården

I USA upptäckte Deborah Conrad, som ingår i vårdpersonalen på ett sjukhus, att biverkningar från covid19-vaccinationerna inte rapporterades som de skulle enligt reglerna. När hon själv började göra det med sina patienter blev det för mycket arbete för henne och…
Läs