Ämnesområde

Hålla huvudet kallt

I samarbete med Vi tillsammans

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan. Om det är något jag lärt mig under mina 20 år som polis så är det att det aldrig presenteras en sanning, utan alltid en vald sanning. En äldre erfaren mordutredare sa en gång till mig som ung polis: ”Det finns ingen slump. Om något verkar märkligt så är det märkligt och ska undersökas närmare”. Read more.

Vems demokrati försvarar vi

2022-02-07 · I samarbete med Vi tillsammans

Personerna på bilden har inte med artikeln att göra

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan. I min värld är folket min arbetsgivare och att skydda samhället och demokratin är min främsta uppgift som polis. Men en del anser kanske att ”skydda demokratin” är att göra som man blir tillsagd i alla situationer oavsett konsekvenser. Läs mer.

Se människan inuti uniformen

2022-02-07 · I samarbete med Vi tillsammans

Personerna på bilden har inte med artikeln att göra

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan. När du möter en polis i tjänsten kom ihåg att denne är utbildad att skydda samhället, samhällets invånare och att beivra och utreda brott. Visa respekt så får du respekt tillbaka. Och framför allt se att det finns en människa bakom uniformen. Läs mer.

Covid-QUIZ!

I samarbete med Vi tillsammans

Det har varit ett stort fokus på Corona, pandemi och vaccin i media sedan början på 2020. Med tanke på det har vi väl alla hunnit bli experter på området vid det här laget. Eller har vi det? Ta testet och se hur bra du koll du har! Read more.

Avfärdar Läkemedelsverket coronavaccin-dödsfall utan undersökning?

2021-10-22 · I samarbete med Vi tillsammans

Thommy Viklund dör av en kraftig hjärnblödning ett par veckor efter vaccination mot Covid-19. Ansvarig Läkare gör bedömningen att dödsfallet sannolikt beror på sprutan. Såväl provtagningar som obduktion stödjer denna slutsats. När Folkets Radio begär ut de endast 2-3 fall - av drygt 300 inrapporterade - som Läkemedelsverket bedömt har koppling till covidvaccinerna, finns Tommys fall inte med bland dem. Det är dock oklart vad myndigheten baserat sin bedömning på. Man kan inte presentera någon som helst dokumentation som visar… Läs mer.

Stormarknader får neka ovaccinerade

I samarbete med Vi tillsammans

I förbundslandet Hessen i Tyskland har myndigheterna gett stormarknader tillstånd att neka ovaccinerade inträde till deras butiker. Mindre butiker har redan innan fått tillstånd till detta, men nu har det utökats till stormarknader också. Källa: Stormarknader får stänga ute ovaccinerade personerhttps://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/2g-hammer-in-hessen-supermaerkte-duerfen-ungeimpfte-aussperren-77962970.bild.html Read more.

Ovaccinerad nekas operation

I samarbete med Vi tillsammans

Lars Gustafsson berättar om sin upplevelse när han skulle gå genom en knäoperation: Onsdagen den 13/10 kl. 06.00 infinner jag mig på en inplanerad operation på Sophiahemmet, Capio Artro Clinic. Byte av vänster knäled med ny knäprotes är inbokad med läkare Mats Sakari. Första frågan jag får från sjukvårdspersonalen är om jag är vaccinerad. Jag svarar nej men informerar dem samtidigt om att jag haft Covid-19 dec-20, så jag borde ha antikroppar. När de vill göra ett PCR-test nekar jag,… Read more.

Sverige har fortfarande minst antal IVA platser

2021-10-18 · I samarbete med Vi tillsammans

Sedan våren 2020 har myndigheterna infört allvarliga begränsningar i medborgarnas fri- och rättigheter. Motivet har varit att inte sjukvården skulle överbelastats. Rimligt kan tänkas. Men trots att vårdkapaciteten i Sverige under årtionden varit bland den sämsta i Europa har i mycket liten förstärkning skett sedan våren 2020. Att intensivvårdsplatserna i Sverige minskat ända sedan 1990-talet är ett faktum. Då, före de stora nedskärningarna i finanskrisens spår, fanns enligt olika beräkningar uppemot 2 000 disponibla intensivvårdsplatser. De efterföljande neddragningarna på sjuksköterske-… Läs mer.

Student hotas med avstängning

2021-10-11 · I samarbete med Vi tillsammans

En student i USA berättar om sin upplevelse med skolan: Han säger att han precis betalat universitetsavgifterna och hotas med avstängning om han inte blir vaccinerad. De har lektionerna online och träffas inte fysiskt.Är detta ett rimligt krav på studenterna? Vad har detta med hälsa och smittskydd att göra? Vilken medicinsk frihet är detta för studenterna att själv få välja över sin kropp? Dessa frågorna blir än mer problematiska med bakgrunden av att covid19 inte är en farlig sjukdom i… Läs mer.

Ingen spruta, ingen transplantation…

I samarbete med Vi tillsammans

En berättelse från USA - Universitetssjukhuset i Colorado: En patient som inväntar besked på njurtransplantation har fått ett brev som uppmanar till covid19-vaccination. Om patienten vägrar att ta vaccinationen kommer den att tas bort från transplantationslistan och inte få någon ny njure. Vad är anledningen till att de kräver detta? Det finns inget medicinskt samband mellan njurtransplantationen och vaccinationen. Om patienten är vaccinerad eller ej påverkar inte heller sjukhusets säkerhet eller rutiner. Read more.

Vaccinationstävling på gymnasium

2021-09-24 · I samarbete med Vi tillsammans

På NTI-gymnasiet i Uppsala har de en tävling där eleverna får poäng per elev som vaccinerar sig. Eleverna bidrar med poäng om de vaccinerar sig. Detta är ett initiativ från elevkåren. Frågan är hur stort grupptryck detta kommer att bidra med till de elever som inte vill eller är tveksamma? Läs mer.

FEMA betalar $9000 per ”covid-relaterat” dödsfall

I samarbete med Vi tillsammans

Amerikanska FEMA (Federal Emergency Management Agency) betalar ut 9 000 dollar till de efterlevande om de kan uppvisa en dödsattest som anger covid19 i text. Det räcker att den döde haft "covid-liknande symptom" för att få pengarna. Den officiella anledningen är att hjälpa de efterlevande med begravningskostnaderna.Frågan är hur många dödsattester som kommer att bli klassade som covid19-dödsfall för att den döde hade symptom som är väldigt vanliga bland äldre utan att ha haft covid19? Den ekonomiska kopplingen mellan vaccintillverkare… Read more.

Bristande biverkningsrapportering enligt visselblåsare inom vården

2021-09-23 · I samarbete med Vi tillsammans

I USA upptäckte Deborah Conrad, som ingår i vårdpersonalen på ett sjukhus, att biverkningar från covid19-vaccinationerna inte rapporterades som de skulle enligt reglerna. När hon själv började göra det med sina patienter blev det för mycket arbete för henne och hon begärde hjälp från ledningen. Hon nämnde att personalen inte var upplärda i rapportering och behövde utbildning. Ledningen svarade att "det är upp till var och en att lära sig på egen hand". Ledningen motarbetade henne och till slut förbjöd… Läs mer.

Begravningsentreprenör utesluten pga covidrapportering

2021-09-23 · I samarbete med Vi tillsammans

En begravningsentreprenör John O’Looney i Storbritannien, har blivit utesluten ur den nationella organisationen för begravningsentreprenörer. Den officiella anledningen är att han anses ha spridit "desinformation" kring covid. Han har varit med i intervjuer där han berättat om sina upplevelser kring pandemin. Bland annat att han började kontakta sina kollegor om att det sannolikt skulle bli akuta behov att hjälpa varandra vid överbelastningarna från alla dödsfall. Men dessa uteblev. Han upptäckte ingen överdödlighet (detsamma gäller Sverige förresten. Tvärtom upptäckte han att… Läs mer.

Polisen i Australien ville förbjuda mediabevakning

I samarbete med Vi tillsammans

I Australien har polisen försökt att förbjuda media att med helikopter filma de massprotester som görs landet runt kring landets covid-regler (som ses som bland de hårdaste i världen). Detta anses av många bero på att media inte skall få visa hur många som egentligen protesterar mot myndigheterna.Källa: Police backflip on controversial decision to GROUND media choppers covering Melbourne protesters - but insists networks delay footage by an hour to 'stop it helping crowds'https://www.dailymail.co.uk/news/article-10016467/Police-backflip-controversial-decision-GROUND-media-choppers-covering-Melbourne-protesters.html Read more.

Domare i Tyskland trakasserad?

2021-09-22 · I samarbete med Vi tillsammans

Christian Dettmar, en domare i Tyskland har blivit utsatt för en undersökning av sitt hem, sitt kontor och sin bil. Varför tysk polis agerat på detta sätt är i nuläget oklart. En möjlig orsak kan vara att Dettmar dömt i en rättegång emot masktvång. Tyska myndigheter har infört masktvång för alla medborgare och barn, vilket Dettmar genom experter har visat vara ohälsosamt. Myndigheternas agerande ses av många som ett tecken på att tyska rättssystemet utsätts för påtryckningar.Källa: Intervju med Reiner… Läs mer.

86% av barn (12-15 år) fick biverkningar

2021-09-22 · I samarbete med Vi tillsammans

I kliniska studier gjorda av Pfizer visade det sig att 86% av barnen fick biverkningar. Allt från milda till allvarliga.Av alla barnen (1127 st) var det 30 barn som aldrig fick andra dosen. Frågan som uppstår är då varför? Tabell 6 i FDA -faktabladet visar att 20,3% av de 1 127 barn som fick en första dos fick feber, medan 39,3% av de 1 097 barn som fick den andra dosen fick feber. Ytterligare 60,1% av barnen som fick den… Läs mer.

Myndigheters missvisande information

I samarbete med Vi tillsammans

Myndigheternas information kring Covid-19 och vaccinationerna kan upplevas vinklad. På Läkemedelsverkets hemsida påpekas 2021-09-13, att "det cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många". Vid närmare granskning uppstår många frågetecken. Låt oss analysera informationen: 1) Läkemedelsverket: "Att få en smittsam sjukdom innebär större risker än att ta vaccin. Det förekommer påståenden om att det skulle vara bättre att bli sjuk än att ta coronavaccin. Dessa påståenden stämmer inte.… Read more.

Vaccinets skydd försvinner efter 6 månader

2021-09-12 · I samarbete med Vi tillsammans

En studie i Israel (som har bland de högsta vaccinerade befolkningsandelarna i världen, ca 90%) visar att vaccinets effektivitet avtar helt efter cirka 6 månader: När delta-varianten av viruset spreds orsakade det många infektioner bland vaccinerade. De israeliska myndigheterna har därför bestämt att det krävs tre injektioner för att vaccinpasset skall vara giltigt. Vaccinpassens giltighet även efter tredje sprutan inte kommer vara längre än 6 månader. Så det är troligt att ytterligare injektioner kommer att behövas var 6:e månad under… Läs mer.

Äldre med covid-symptom nekades sjukhusvård

2021-09-07 · I samarbete med Vi tillsammans

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat samtliga regioners ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling av äldre på särskilda boenden som har haft misstänkt eller konstaterad covid. Enligt IVO har ingen region tagit sitt fulla ansvar.Läkare avråds också från att träffa sjuka patienter på äldreboenden. Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, menar att äldre sjuka inte får dropp eller syrgas. Många är i behov av näringsdropp, anser han. – Men i många kommuner får man… Läs mer.

Storbritanniens hälsovårdsminister stoppar vaccination av friska barn

I samarbete med Vi tillsammans

En rådgivande grupp brittiska medicinska experter, i hälsomyndighetens regi, vägrar ge grönt ljus till planerna att vaccinera friska barn mellan 12 och 15 år mot Covid-19. Fördelarna anses inte tillräckligt överväga riskerna riskerna för framtida hjärtmuskelinflammation. Storbritanniens hälsovårdsminister uppger i ett brev 2021-09-03 att kommittén för vaccination och immunisering (JCVI) har meddelat att hälsofördelarna med att vaccinera barn bara är marginellt större än potentiell skada. Brevet är undertecknat av Storbritanniens hälsominister Sajid Javid, liksom hälsoministrarna för Skottland (Humza Yousaf), Wales… Read more.

Påverkan av grupptryck och auktoriteter

2021-09-03 · I samarbete med Vi tillsammans

• Experiment visar att en människa som utsätts för grupptryck kan påverkas att ge inkorrekt svar, trots att personen VET att det är fel.• Om det fanns någon annan som höll med personen, minskade grupptrycket avsevärt. Detsamma gällde om personen fick möjlighet att vara anonym med sina svar.• Experiment visar även att en människa gärna utför oetiska handlingar om denna blir tillsagd av en auktoritet. Till och med när personer VET med sig att det är fel, så är det… Läs mer.

Hårda nedstängningsåtgärder i Australien för en sjukdom motsvarande influensa

2021-09-03 · I samarbete med Vi tillsammans

I Australien förekommer det nedstängningar i sådana proportioner som aldrig någonsin förekommit innan i historien i ett demokratiskt land. Frågan är om det är rimliga handlingar mot en sjukdom som inte är farligare än influensa, och då bra och effektiva behandlingsformer finns för de som drabbats? Vilka konsekvenser kommer detta att leda till i längden? Redan nu diskuteras det i Sverige om att möjliggöra utegångsförbud. Är detta en utveckling som vi vill ha? Är det en utveckling som är relevant… Läs mer.

Förälder orosanmäld på grund av vaccinationskritik

2021-09-02 · I samarbete med Vi tillsammans

Martin Gustafsson i Sölvesborg kritiserade skolan för att de gör riktad vaccinreklam via Lilla aktuellt och att lärare talar för covid vaccinet på lärotid/skoltid. Detta ledde till att rektorn på skolan gjorde en orosanmälan till Socialnämnden, som senare kallade in Martin på ett korsförhör på 40 minuter. De frågade om han följde coronarestriktioner och vad han lär sina barn om det osv. Han kommenterade och sa att de talar om allt i familjen, och granskar kritiskt källorna för olika covidrelaterade… Läs mer.

Sjukhus vägrar behandla sjuk med fungerande behandlingsmetod

2021-09-01 · I samarbete med Vi tillsammans

På ett sjukhus i USA (West Chester Hospital) vårdades en patient med Covid-19 och hans tillstånd förvärrades. Patientens fru ville att sjukhuset skulle ge Ivermektin som bevisligen fungerar mycket bra mot sjukdomen. Sjukhuset vägrade och hon fick gå till domstol för att få rätt till slut.Tyvärr är detta inte enskilda händelser. Information ges inte till vården (inte i Sverige heller) om medel som fungerar bra mot Covid-19.Källa: The Epoch Timeshttps://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/ohio-judge-orders-hospital-to-treat-ventilated-covid-19-patient-with-ivermectin_3972447.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2021-08-31-3&mktids=699f62a5a70e17ad2cf971608f7acb40&est=8EN065FKAvGmaORJRHfhZjN%2BCbA6J52yxZq1eLt1naDofD8CMy7Sm0E0i3tbnMLv0nBzgSPqgL8%3D Läs mer.

Immunologen som tidigare varnade för svininfluensa-vaccin, varnar igen

I samarbete med Vi tillsammans

Immunologen Ann-Cathrin Engwall varnar för att massvaccination av unga och friska riskerar att urholka deras framtida immunförsvar.Källa: Folkets Radio - Intervju med  immunologen Ann-Cathrin Engwall, som var en av få experter som varnade för den förra massvaccinationskampanjen i Sverige. Avsnitt "Barnen. sprutan och den påstådda nyttan".https://folketsradio.se/barnen-sprutan-och-den-pastadda-nyttan/ Read more.

Folkhälsomyndigheternas selektiva information

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

Folkhälsomyndigheternas information kring vaccinationerna kan upplevas vinklad. På presskonferensen där FHM meddelar att ungdomar från 16 år kan ta sprutan, informerar de inte om riskerna med biverkningar. De potentiella fördelarna får markant större utrymme jämfört med de potentiella riskerna. FHM presenterar ett underlag som innehåller en uppställning med för- och nackdelar med vaccination för ungdomar, men risken för biverkningar nämns inte ens som en nackdel. Det finns ingen beräkning av risken för ungdomar att skadas av covid-19 i förhållande till… Läs mer.

Samma medicinska experiment som de som ledde till Nürnbergkonventionerna

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

Detta är en upprepning av det som ledde till Nürnbergkonventionerna gällande medicinska experiment. Konventionerna skrevs med anledning av de experiment som tyskarna gjorde under andra världskriget utan patienters godkännande eller informerande om risker.Källa: Dr Ryan Cole, Läkare, Immunolog, Virolog. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT - The One Year Anniversary 04h:03.https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.htmlhttps://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergkonventionen Läs mer.

Folkhälsorisker med restriktioner

I samarbete med Vi tillsammans

"De åtgärder som vidtagits för att bekämpa covid, som de enorma skrämselkampanjerna och skolnedstängningarna, kommer att resultera i många fler förlorade livsår än de som någonsin kommer att gå förlorade direkt på grund av viruset. De uppgifter jag har använt mig av är offentligt tillgängliga och kommer ofta från några av de mest prestigefyllda och respekterade vetenskapliga tidskrifterna i världen."Sebastian RushworthDen allmänna uppfattningen är fortfarande att Covid-19 är en mördarpandemi, som orsakar hög dödlighet över hela världen. Dödligheten orsakades inte… Read more.

Förföljelser och trakasserier mot läkare och forskare

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

Många läkare och forskare har upptäckt felaktigheter eller risker kring covid-hanteringen, exempelvis nya rön kring sjukdomen eller vaccinationerna. När de berättat om detta har de lidit stora förluster. Förlust av anseende, social status, personliga ägodelar, försämrad hälsa, och mest olyckligt, förlust av vänner och familj. Det berättas om mobbning, trakasserier och förföljelse, till och med från myndigheter, när det upptäckts exempelvis allvarliga biverkningar eller dödsfall från Covid-19 vaccinationer. Många har blivit av med sin legitimation, sina arbeten och arresterade.Det finns… Läs mer.

Jäv, intressekonflikter och pengaintressen

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

Många tar för givet att offentliga myndigheter och organisationer är objektiva och neutrala. Det finns dock tydliga tecken på rena systemfel som inte skapar förutsättningar för objektivitet eller neutralitet, utan tvärtom bidrar till jäv och intressekonflikter. Det finns desinformation från grupperingar som tjänar pengar på vaccinationerna. Det är lätt att tro att t.ex. statliga verk som t ex Läkemedelsverket eller Livsmedelsverket är opartiska och enbart tar hänsyn till medborgarnas intressen, eftersom de är statligt finansierade. Men faktum är att bara… Läs mer.

Kritiserat utpekande av pandemi

I samarbete med Vi tillsammans

Det finns stark kritik mot själva utfärdandet av pandemin. Detta av fler orsaker. Pandemidefinitionen ändrades exempelvis av WHO innan pandemiutbrottet. Innan definierades en pandemi utifrån dödligheten. Detta ändrades till smittspridning. Enda anledningen att global massvaccination kan göras enligt internationella regler är att:(1) Det råder en pandemi - Vilket det inte gör enligt definitionen innan utbrottet. Pandemidefinitionen ändrades av WHO innan pandemiutbrottet.(2) Det inte finns redan befintlig behandlingsform - Vilket det gör. Hydroxiklorokin och Ivermektin har använts väldigt framgångsrikt mot covid-symptom(och… Read more.

Dödsfall av influensa finns inte längre i statistiken

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. Dessa 14 562 har dött inom 30 dygn från det att de konstaterades ha Covid-19. Majoriteten var 80+ och själva dödsorsaken framgår inte av statistiken – den kan ha varit underliggande sjukdom, naturlig död, regelbundet bruk av syntetiska läkemedel (som till exempel statiner, kortison, smärtstillande, antihistamin, cellgifter, antidepressiva), näringsbrist, D-vitaminbrist, fetma, självmord, olycka i trafiken, olycka i hemmet eller annat.Varje år brukar vi ha cirka 8000-14… Läs mer.