Juridik

Hålla huvudet kallt

I samarbete med Vi tillsammans

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan. Om det är något jag lärt mig under mina 20 år som polis så är det att det aldrig presenteras en sanning, utan alltid en vald sanning. En äldre erfaren mordutredare sa en gång till mig som ung polis: ”Det finns ingen slump. Om något verkar märkligt så är det märkligt och ska undersökas närmare”. Read more.

Vems demokrati försvarar vi

2022-02-07 · I samarbete med Vi tillsammans

Personerna på bilden har inte med artikeln att göra

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan. I min värld är folket min arbetsgivare och att skydda samhället och demokratin är min främsta uppgift som polis. Men en del anser kanske att ”skydda demokratin” är att göra som man blir tillsagd i alla situationer oavsett konsekvenser. Läs mer.

Se människan inuti uniformen

2022-02-07 · I samarbete med Vi tillsammans

Personerna på bilden har inte med artikeln att göra

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan. När du möter en polis i tjänsten kom ihåg att denne är utbildad att skydda samhället, samhällets invånare och att beivra och utreda brott. Visa respekt så får du respekt tillbaka. Och framför allt se att det finns en människa bakom uniformen. Läs mer.