Psykologi

Påverkan av grupptryck och auktoriteter

2021-09-03 · I samarbete med Vi tillsammans

• Experiment visar att en människa som utsätts för grupptryck kan påverkas att ge inkorrekt svar, trots att personen VET att det är fel.• Om det fanns någon annan som höll med personen, minskade grupptrycket avsevärt. Detsamma gällde om personen fick möjlighet att vara anonym med sina svar.• Experiment visar även att en människa gärna utför oetiska handlingar om denna blir tillsagd av en auktoritet. Till och med när personer VET med sig att det är fel, så är det… Läs mer.