Artikel

Hålla huvudet kallt

I samarbete med Vi tillsammans

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan. Om det är något jag lärt mig under mina 20 år som polis så är det att det aldrig presenteras en sanning, utan alltid en vald sanning. En äldre erfaren mordutredare sa en gång till mig som ung polis: ”Det finns ingen slump. Om något verkar märkligt så är det märkligt och ska undersökas närmare”. Read more.

Vems demokrati försvarar vi

2022-02-07 · I samarbete med Vi tillsammans

Personerna på bilden har inte med artikeln att göra

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan. I min värld är folket min arbetsgivare och att skydda samhället och demokratin är min främsta uppgift som polis. Men en del anser kanske att ”skydda demokratin” är att göra som man blir tillsagd i alla situationer oavsett konsekvenser. Läs mer.

Se människan inuti uniformen

2022-02-07 · I samarbete med Vi tillsammans

Personerna på bilden har inte med artikeln att göra

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan. När du möter en polis i tjänsten kom ihåg att denne är utbildad att skydda samhället, samhällets invånare och att beivra och utreda brott. Visa respekt så får du respekt tillbaka. Och framför allt se att det finns en människa bakom uniformen. Läs mer.

Sverige har fortfarande minst antal IVA platser

2021-10-18 · I samarbete med Vi tillsammans

Sedan våren 2020 har myndigheterna infört allvarliga begränsningar i medborgarnas fri- och rättigheter. Motivet har varit att inte sjukvården skulle överbelastats. Rimligt kan tänkas. Men trots att vårdkapaciteten i Sverige under årtionden varit bland den sämsta i Europa har i mycket liten förstärkning skett sedan våren 2020. Att intensivvårdsplatserna i Sverige minskat ända sedan 1990-talet är ett faktum. Då, före de stora nedskärningarna i finanskrisens spår, fanns enligt olika beräkningar uppemot 2 000 disponibla intensivvårdsplatser. De efterföljande neddragningarna på sjuksköterske-… Läs mer.

86% av barn (12-15 år) fick biverkningar

2021-09-22 · I samarbete med Vi tillsammans

I kliniska studier gjorda av Pfizer visade det sig att 86% av barnen fick biverkningar. Allt från milda till allvarliga.Av alla barnen (1127 st) var det 30 barn som aldrig fick andra dosen. Frågan som uppstår är då varför? Tabell 6 i FDA -faktabladet visar att 20,3% av de 1 127 barn som fick en första dos fick feber, medan 39,3% av de 1 097 barn som fick den andra dosen fick feber. Ytterligare 60,1% av barnen som fick den… Läs mer.

Myndigheters missvisande information

I samarbete med Vi tillsammans

Myndigheternas information kring Covid-19 och vaccinationerna kan upplevas vinklad. På Läkemedelsverkets hemsida påpekas 2021-09-13, att "det cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många". Vid närmare granskning uppstår många frågetecken. Låt oss analysera informationen: 1) Läkemedelsverket: "Att få en smittsam sjukdom innebär större risker än att ta vaccin. Det förekommer påståenden om att det skulle vara bättre att bli sjuk än att ta coronavaccin. Dessa påståenden stämmer inte.… Read more.

Vaccinets skydd försvinner efter 6 månader

2021-09-12 · I samarbete med Vi tillsammans

En studie i Israel (som har bland de högsta vaccinerade befolkningsandelarna i världen, ca 90%) visar att vaccinets effektivitet avtar helt efter cirka 6 månader: När delta-varianten av viruset spreds orsakade det många infektioner bland vaccinerade. De israeliska myndigheterna har därför bestämt att det krävs tre injektioner för att vaccinpasset skall vara giltigt. Vaccinpassens giltighet även efter tredje sprutan inte kommer vara längre än 6 månader. Så det är troligt att ytterligare injektioner kommer att behövas var 6:e månad under… Läs mer.

Storbritanniens hälsovårdsminister stoppar vaccination av friska barn

I samarbete med Vi tillsammans

En rådgivande grupp brittiska medicinska experter, i hälsomyndighetens regi, vägrar ge grönt ljus till planerna att vaccinera friska barn mellan 12 och 15 år mot Covid-19. Fördelarna anses inte tillräckligt överväga riskerna riskerna för framtida hjärtmuskelinflammation. Storbritanniens hälsovårdsminister uppger i ett brev 2021-09-03 att kommittén för vaccination och immunisering (JCVI) har meddelat att hälsofördelarna med att vaccinera barn bara är marginellt större än potentiell skada. Brevet är undertecknat av Storbritanniens hälsominister Sajid Javid, liksom hälsoministrarna för Skottland (Humza Yousaf), Wales… Read more.

Påverkan av grupptryck och auktoriteter

2021-09-03 · I samarbete med Vi tillsammans

• Experiment visar att en människa som utsätts för grupptryck kan påverkas att ge inkorrekt svar, trots att personen VET att det är fel.• Om det fanns någon annan som höll med personen, minskade grupptrycket avsevärt. Detsamma gällde om personen fick möjlighet att vara anonym med sina svar.• Experiment visar även att en människa gärna utför oetiska handlingar om denna blir tillsagd av en auktoritet. Till och med när personer VET med sig att det är fel, så är det… Läs mer.

Förföljelser och trakasserier mot läkare och forskare

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

Många läkare och forskare har upptäckt felaktigheter eller risker kring covid-hanteringen, exempelvis nya rön kring sjukdomen eller vaccinationerna. När de berättat om detta har de lidit stora förluster. Förlust av anseende, social status, personliga ägodelar, försämrad hälsa, och mest olyckligt, förlust av vänner och familj. Det berättas om mobbning, trakasserier och förföljelse, till och med från myndigheter, när det upptäckts exempelvis allvarliga biverkningar eller dödsfall från Covid-19 vaccinationer. Många har blivit av med sin legitimation, sina arbeten och arresterade.Det finns… Läs mer.

Jäv, intressekonflikter och pengaintressen

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

Många tar för givet att offentliga myndigheter och organisationer är objektiva och neutrala. Det finns dock tydliga tecken på rena systemfel som inte skapar förutsättningar för objektivitet eller neutralitet, utan tvärtom bidrar till jäv och intressekonflikter. Det finns desinformation från grupperingar som tjänar pengar på vaccinationerna. Det är lätt att tro att t.ex. statliga verk som t ex Läkemedelsverket eller Livsmedelsverket är opartiska och enbart tar hänsyn till medborgarnas intressen, eftersom de är statligt finansierade. Men faktum är att bara… Läs mer.

Kritiserat utpekande av pandemi

I samarbete med Vi tillsammans

Det finns stark kritik mot själva utfärdandet av pandemin. Detta av fler orsaker. Pandemidefinitionen ändrades exempelvis av WHO innan pandemiutbrottet. Innan definierades en pandemi utifrån dödligheten. Detta ändrades till smittspridning. Enda anledningen att global massvaccination kan göras enligt internationella regler är att:(1) Det råder en pandemi - Vilket det inte gör enligt definitionen innan utbrottet. Pandemidefinitionen ändrades av WHO innan pandemiutbrottet.(2) Det inte finns redan befintlig behandlingsform - Vilket det gör. Hydroxiklorokin och Ivermektin har använts väldigt framgångsrikt mot covid-symptom(och… Read more.

Dödsfall av influensa finns inte längre i statistiken

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. Dessa 14 562 har dött inom 30 dygn från det att de konstaterades ha Covid-19. Majoriteten var 80+ och själva dödsorsaken framgår inte av statistiken – den kan ha varit underliggande sjukdom, naturlig död, regelbundet bruk av syntetiska läkemedel (som till exempel statiner, kortison, smärtstillande, antihistamin, cellgifter, antidepressiva), näringsbrist, D-vitaminbrist, fetma, självmord, olycka i trafiken, olycka i hemmet eller annat.Varje år brukar vi ha cirka 8000-14… Läs mer.