Ledare

Om Sant och Sånt

2022-02-09 · I samarbete med Vi tillsammans

Sant och Sånt, med medicinskt, psykologiskt och juridiskt fokus, utmanar den offentliga berättelsen. Oberoende av politisk, kulturell och socialbakgrund vill vi värma hjärtan och vinna medmänskligheten åter. Läs mer.