Afrikas coviddödlighet lägst i världen

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

Vid uppkomsten av covid fanns det stor oro över hur Afrika skulle hantera situationen. Kontinenten har dock visat sig ha 95% färre fall än vad som förväntades.

I Afrika finns de bästa behandlingarna av covid. Västvärlden har relativt många dödsfall, medan Afrika har väldigt få. Detta kan förklaras med att de har en omfattande användning av malariamedicinen hydroxiklorokin och parasitläkemedlet ivermektin. Dessa mediciner är upptagna på WHO:s lista över essentiella mediciner, det vill säga läkemedel som är väl beprövade, effektiva och livräddande.  Substansernas mycket positiva effekt som mot covid-19 framgick redan våren 2020, av tester redan i början av utbrottet, men istället för att lovordas förlöjligades de av myndigheterna. 

I Afrika återkommer inte sjukdomen i vågor, som den gör på andra kontinenter. Man kunde förvänta sig att denna observation skulle intressera ansvariga myndigheter, men det undersöks inte. Ännu mer förvånande är att de framgångsrika behandlingarna inte rekommenderas i Sverige. Tvärt om, här förbjuds framgångsrika och säkra läkemedel mot covidsjukdom (som bevisligen fungerar i Afrika).

Varför?

Här visas skillnaderna mellan de länder som använder Ivermektin, respektive de som inte gör det.
”Morbidity” = Antal som blivit sjuka per miljoner människor.
”Mortality per Million” = Antal som dött per miljoner människor.

Källa: Ivermektin skulle kunna vara det som avslutar pandemin, Dagens medicin, https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/ivermektin-skulle-kunna-vara-det-som-avslutar-pandemin/

Källa: Dr Geoff Mitchell, Akutläkare, Epidemiolog. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 02h:08m.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

Källa: The Powerful Case Against Covid mRNA Vaccine
https://www.paulcraigroberts.org/2021/09/07/the-powerful-case-against-covid-mrna-vaccine/

Källa: Front Line COVID-19 Critical Care Alliance – Läkargrupp
https://covid19criticalcare.com/network-support/the-flccc-alliance/infographics/

Nästa artikel

Kritiserat utpekande av pandemi

Det finns stark kritik mot själva utfärdandet av pandemin. Detta av fler orsaker. Pandemidefinitionen ändrades exempelvis av WHO innan pandemiutbrottet. Innan definierades en pandemi utifrån dödligheten. Detta ändrades till smittspridning. Enda anledningen att global massvaccination kan göras enligt internationella regler…
Läs
Föregående artikel

Dödsfall av influensa finns inte längre i statistiken

I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. Dessa 14 562 har dött inom 30 dygn från det att de konstaterades ha Covid-19. Majoriteten var 80+ och själva dödsorsaken framgår inte av statistiken –…
Läs
Slumpad artikel

Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet

Svenska barnläkarföreningen, Svenska skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen förordar att 100 000-tals friska barn i Sverige från 12 års ålder ska vaccineras mot en sjukdom som hos de flesta bara ger lindriga symtom eller är asymtomatisk. Risken att dö i covid-19 hos…
Läs
Slumpad artikel

Vaccinationstävling på gymnasium

På NTI-gymnasiet i Uppsala har de en tävling där eleverna får poäng per elev som vaccinerar sig. Eleverna bidrar med poäng om de vaccinerar sig. Detta är ett initiativ från elevkåren. Frågan är hur stort grupptryck detta kommer att bidra…
Läs
Slumpad artikel

Dödsfall bland vaccinerade räknas som ovaccinerade

Amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, CDC räknar nu med vaccinerade dödsfall som om de vore ovaccinerade om de dör inom 14 dagar efter vaccinet. Hur många vaccindödsfall kommer inte med i statistiken? Hur många felaktiga dödsfall ökar upp "dödstalen" i covid-statistiken?…
Läs
Slumpad artikel

Bristande biverkningsrapportering enligt visselblåsare inom vården

I USA upptäckte Deborah Conrad, som ingår i vårdpersonalen på ett sjukhus, att biverkningar från covid19-vaccinationerna inte rapporterades som de skulle enligt reglerna. När hon själv började göra det med sina patienter blev det för mycket arbete för henne och…
Läs