Afrikas coviddödlighet lägst i världen

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

Vid uppkomsten av covid fanns det stor oro över hur Afrika skulle hantera situationen. Kontinenten har dock visat sig ha 95% färre fall än vad som förväntades.

I Afrika finns de bästa behandlingarna av covid. Västvärlden har relativt många dödsfall, medan Afrika har väldigt få. Detta kan förklaras med att de har en omfattande användning av malariamedicinen hydroxiklorokin och parasitläkemedlet ivermektin. Dessa mediciner är upptagna på WHO:s lista över essentiella mediciner, det vill säga läkemedel som är väl beprövade, effektiva och livräddande.  Substansernas mycket positiva effekt som mot covid-19 framgick redan våren 2020, av tester redan i början av utbrottet, men istället för att lovordas förlöjligades de av myndigheterna. 

I Afrika återkommer inte sjukdomen i vågor, som den gör på andra kontinenter. Man kunde förvänta sig att denna observation skulle intressera ansvariga myndigheter, men det undersöks inte. Ännu mer förvånande är att de framgångsrika behandlingarna inte rekommenderas i Sverige. Tvärt om, här förbjuds framgångsrika och säkra läkemedel mot covidsjukdom (som bevisligen fungerar i Afrika).

Varför?

Här visas skillnaderna mellan de länder som använder Ivermektin, respektive de som inte gör det.
”Morbidity” = Antal som blivit sjuka per miljoner människor.
”Mortality per Million” = Antal som dött per miljoner människor.

Källa: Ivermektin skulle kunna vara det som avslutar pandemin, Dagens medicin, https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/ivermektin-skulle-kunna-vara-det-som-avslutar-pandemin/

Källa: Dr Geoff Mitchell, Akutläkare, Epidemiolog. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 02h:08m.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

Källa: The Powerful Case Against Covid mRNA Vaccine
https://www.paulcraigroberts.org/2021/09/07/the-powerful-case-against-covid-mrna-vaccine/

Källa: Front Line COVID-19 Critical Care Alliance – Läkargrupp
https://covid19criticalcare.com/network-support/the-flccc-alliance/infographics/

Nästa artikel

Kritiserat utpekande av pandemi

Det finns stark kritik mot själva utfärdandet av pandemin. Detta av fler orsaker. Pandemidefinitionen ändrades exempelvis av WHO innan pandemiutbrottet. Innan definierades en pandemi utifrån dödligheten. Detta ändrades till smittspridning. Enda anledningen att global massvaccination kan göras enligt internationella regler…
Läs
Föregående artikel

Dödsfall av influensa finns inte längre i statistiken

I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. Dessa 14 562 har dött inom 30 dygn från det att de konstaterades ha Covid-19. Majoriteten var 80+ och själva dödsorsaken framgår inte av statistiken –…
Läs
Slumpad artikel

Ovaccinerad nekas operation

Lars Gustafsson berättar om sin upplevelse när han skulle gå genom en knäoperation: Onsdagen den 13/10 kl. 06.00 infinner jag mig på en inplanerad operation på Sophiahemmet, Capio Artro Clinic. Byte av vänster knäled med ny knäprotes är inbokad med…
Läs
Slumpad artikel

Folkhälsomyndigheternas selektiva information

Folkhälsomyndigheternas information kring vaccinationerna kan upplevas vinklad. På presskonferensen där FHM meddelar att ungdomar från 16 år kan ta sprutan, informerar de inte om riskerna med biverkningar. De potentiella fördelarna får markant större utrymme jämfört med de potentiella riskerna. FHM…
Läs
Slumpad artikel

Hålla huvudet kallt

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan Snö utanför fönstret och ett nytt år har precis tagit sin början. I nästan två hela år har Sverige och världen nu levt med en så kallad pandemi. Den har påverkat alla mer eller mindre.…
Läs
Slumpad artikel

Nödbroms

Det finns inget läkemedel som är helt utan biverkningar. Ofta fungerar läkemedlen precis som förväntat men i vissa fall går det sämre. Det finns inget generellt svar på varför vissa av oss tar skada istället för att bli hjälpta av…
Läs