Dö av eller med Covid-19?

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

Trots att tusentals dött av covid-19 under 2020 fanns ingen större överdödlighet i Sverige. En möjlig förklaring är att dödsfall kategoriserats som covid-19 fast att den egentliga dödsorsaken var en annan. Detta framgår av tabellen nedan, som visar att dödstalet år 2020 var det nionde lägsta för de 21 åren under 2000-talet. Preliminära data indikerar att även 2021 verkar bli ett år med låg dödlighet.

Källa: Befolkningsstatistik 2018-2021 (månad) och 1998-2020 (år), SCB

Myndigheterna i Sverige har registrerat alla som dött med corona-infektion. Statistiken inkluderar dödsfall där personen dött av något annat, exempelvis cancer, men om testning visar positivt resultat anges covid-19 som dödsorsak.

Amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, CDC, uppger att för enbart sex procent av de som dött med covid-19 har viruset varit den enda dödsorsaken, övriga fall har underliggande sjukdomar. De andra fallen har underliggande sjukdomar. Enligt läkaren och professorn Bertram Häussler, verksam vid det oberoende forskningsinstitutet IGES i Berlin, är den officiella tyska statistiken för coronadödsfall felaktig. Hela 80 procent av de dokumenterade dödsfallen bedöms ha haft andra orsaker än själva viruset.

Många dödsfall under 2020 och 2021 berodde på bristande behandling av sjuka gamla. Väl beprövade, effektiva, evidensbaserade och billiga behandlingar har inte använts. Myndigheter har istället tystat ner och till och med osakligt förbjudit dessa behandlingar.

Källa: Befolkningsstatistik 2018-2021 (månad) och 1998-2020 (år), SCB.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/manadsstatistik–riket/befolkningsstatistik-2018-2021-manad-och-1998-2020-ar/

Källa: Varför det mesta du vet om covid-19 är fel, Sebastian Rushworth. Läkare vid Karolinska sjukhuset och erfarenhet av covid-19-behandling.
https://www.karnevalforlag.se/bocker/varfor-det-mesta-du-vet-om-covid-19-ar-fel/

Källa: Dr Denis Rancourt, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 00h:54m
https://www.ukcolumn.org/video/doctors-for-covid-ethics-symposium-session-1-the-false-pandemic

Källa: Berättelse om ”dö med vs dö av” covid.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9279767/BEL-MOONEY-dad-died-chronic-illness-hes-officially-Covid-victim.html

Källa: Conditions contributing to deaths involving COVID-19, by age group, United States. Week ending 2/1/2020 to 12/5/2020.
https://www.cdc.gov/nchs/data/health_policy/covid19-comorbidity-expanded-12092020-508.pdf

Källa: ”Corona bei 80 Prozent der offiziellen Covid-Toten wohl nicht Todesursache“
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus233426581/Seit-Juli-2021-Corona-bei-80-Prozent-der-offiziellen-Covid-Toten-wohl-nicht-Todesursache.html

I kategorier:Artikel Covid sjukdom
Nästa artikel

Dödsfall av influensa finns inte längre i statistiken

I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. Dessa 14 562 har dött inom 30 dygn från det att de konstaterades ha Covid-19. Majoriteten var 80+ och själva dödsorsaken framgår inte av statistiken –…
Läs
Slumpad artikel

Polisen i Australien ville förbjuda mediabevakning

I Australien har polisen försökt att förbjuda media att med helikopter filma de massprotester som görs landet runt kring landets covid-regler (som ses som bland de hårdaste i världen). Detta anses av många bero på att media inte skall få…
Läs
Slumpad artikel

Vaccinets skydd försvinner efter 6 månader

En studie i Israel (som har bland de högsta vaccinerade befolkningsandelarna i världen, ca 90%) visar att vaccinets effektivitet avtar helt efter cirka 6 månader: När delta-varianten av viruset spreds orsakade det många infektioner bland vaccinerade. De israeliska myndigheterna har…
Läs
Slumpad artikel

Storbritanniens hälsovårdsminister stoppar vaccination av friska barn

En rådgivande grupp brittiska medicinska experter, i hälsomyndighetens regi, vägrar ge grönt ljus till planerna att vaccinera friska barn mellan 12 och 15 år mot Covid-19. Fördelarna anses inte tillräckligt överväga riskerna riskerna för framtida hjärtmuskelinflammation. Storbritanniens hälsovårdsminister uppger i…
Läs
Slumpad artikel

Covid-QUIZ!

Det har varit ett stort fokus på Corona, pandemi och vaccin i media sedan början på 2020. Med tanke på det har vi väl alla hunnit bli experter på området vid det här laget. Eller har vi det? Ta testet…
Läs
Slumpad artikel

Afrikas coviddödlighet lägst i världen

Vid uppkomsten av covid fanns det stor oro över hur Afrika skulle hantera situationen. Kontinenten har dock visat sig ha 95% färre fall än vad som förväntades.I Afrika finns de bästa behandlingarna av covid. Västvärlden har relativt många dödsfall, medan Afrika…
Läs