Dö av eller med Covid-19?

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

Trots att tusentals dött av covid-19 under 2020 fanns ingen större överdödlighet i Sverige. En möjlig förklaring är att dödsfall kategoriserats som covid-19 fast att den egentliga dödsorsaken var en annan. Detta framgår av tabellen nedan, som visar att dödstalet år 2020 var det nionde lägsta för de 21 åren under 2000-talet. Preliminära data indikerar att även 2021 verkar bli ett år med låg dödlighet.

Källa: Befolkningsstatistik 2018-2021 (månad) och 1998-2020 (år), SCB

Myndigheterna i Sverige har registrerat alla som dött med corona-infektion. Statistiken inkluderar dödsfall där personen dött av något annat, exempelvis cancer, men om testning visar positivt resultat anges covid-19 som dödsorsak.

Amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, CDC, uppger att för enbart sex procent av de som dött med covid-19 har viruset varit den enda dödsorsaken, övriga fall har underliggande sjukdomar. De andra fallen har underliggande sjukdomar. Enligt läkaren och professorn Bertram Häussler, verksam vid det oberoende forskningsinstitutet IGES i Berlin, är den officiella tyska statistiken för coronadödsfall felaktig. Hela 80 procent av de dokumenterade dödsfallen bedöms ha haft andra orsaker än själva viruset.

Många dödsfall under 2020 och 2021 berodde på bristande behandling av sjuka gamla. Väl beprövade, effektiva, evidensbaserade och billiga behandlingar har inte använts. Myndigheter har istället tystat ner och till och med osakligt förbjudit dessa behandlingar.

Källa: Befolkningsstatistik 2018-2021 (månad) och 1998-2020 (år), SCB.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/manadsstatistik–riket/befolkningsstatistik-2018-2021-manad-och-1998-2020-ar/

Källa: Varför det mesta du vet om covid-19 är fel, Sebastian Rushworth. Läkare vid Karolinska sjukhuset och erfarenhet av covid-19-behandling.
https://www.karnevalforlag.se/bocker/varfor-det-mesta-du-vet-om-covid-19-ar-fel/

Källa: Dr Denis Rancourt, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 00h:54m
https://www.ukcolumn.org/video/doctors-for-covid-ethics-symposium-session-1-the-false-pandemic

Källa: Berättelse om ”dö med vs dö av” covid.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9279767/BEL-MOONEY-dad-died-chronic-illness-hes-officially-Covid-victim.html

Källa: Conditions contributing to deaths involving COVID-19, by age group, United States. Week ending 2/1/2020 to 12/5/2020.
https://www.cdc.gov/nchs/data/health_policy/covid19-comorbidity-expanded-12092020-508.pdf

Källa: ”Corona bei 80 Prozent der offiziellen Covid-Toten wohl nicht Todesursache“
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus233426581/Seit-Juli-2021-Corona-bei-80-Prozent-der-offiziellen-Covid-Toten-wohl-nicht-Todesursache.html

I kategorier:Artikel Covid sjukdom
Nästa artikel

Dödsfall av influensa finns inte längre i statistiken

I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. Dessa 14 562 har dött inom 30 dygn från det att de konstaterades ha Covid-19. Majoriteten var 80+ och själva dödsorsaken framgår inte av statistiken –…
Läs
Slumpad artikel

Om Sant och Sånt

Sant och Sånt delar Vi tillsammans djupa engagemang i barns hälsa och framtid. Vi litar inte blint på utan utmanar den offentliga berättelsen. Med kunskap skingrar vi rädslan. Vi vågar se det som tidigare generationer och erfarenheter lärt oss. Med…
Läs
Slumpad artikel

Hårda nedstängningsåtgärder i Australien för en sjukdom motsvarande influensa

I Australien förekommer det nedstängningar i sådana proportioner som aldrig någonsin förekommit innan i historien i ett demokratiskt land. Frågan är om det är rimliga handlingar mot en sjukdom som inte är farligare än influensa, och då bra och effektiva…
Läs
Slumpad artikel

Avstod smittspårning, avstängd, anlitade jurist, köptes ut

Emma-Linda Borg arbetade inom kommunal socialpsykiatri och blev avstängd utan lön för att hon inte ville ta ett PCR test. Det här är hennes berättelse om hur hon stod upp för sig själv och tog hjälp av jurist för att…
Läs
Slumpad artikel

Stormarknader får neka ovaccinerade

I förbundslandet Hessen i Tyskland har myndigheterna gett stormarknader tillstånd att neka ovaccinerade inträde till deras butiker. Mindre butiker har redan innan fått tillstånd till detta, men nu har det utökats till stormarknader också. Källa: Stormarknader får stänga ute ovaccinerade…
Läs
Slumpad artikel

Vaccinationstävling på gymnasium

På NTI-gymnasiet i Uppsala har de en tävling där eleverna får poäng per elev som vaccinerar sig. Eleverna bidrar med poäng om de vaccinerar sig. Detta är ett initiativ från elevkåren. Frågan är hur stort grupptryck detta kommer att bidra…
Läs