Dö av eller med Covid-19?

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

Trots att tusentals dött av covid-19 under 2020 fanns ingen större överdödlighet i Sverige. En möjlig förklaring är att dödsfall kategoriserats som covid-19 fast att den egentliga dödsorsaken var en annan. Detta framgår av tabellen nedan, som visar att dödstalet år 2020 var det nionde lägsta för de 21 åren under 2000-talet. Preliminära data indikerar att även 2021 verkar bli ett år med låg dödlighet.

Källa: Befolkningsstatistik 2018-2021 (månad) och 1998-2020 (år), SCB

Myndigheterna i Sverige har registrerat alla som dött med corona-infektion. Statistiken inkluderar dödsfall där personen dött av något annat, exempelvis cancer, men om testning visar positivt resultat anges covid-19 som dödsorsak.

Amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, CDC, uppger att för enbart sex procent av de som dött med covid-19 har viruset varit den enda dödsorsaken, övriga fall har underliggande sjukdomar. De andra fallen har underliggande sjukdomar. Enligt läkaren och professorn Bertram Häussler, verksam vid det oberoende forskningsinstitutet IGES i Berlin, är den officiella tyska statistiken för coronadödsfall felaktig. Hela 80 procent av de dokumenterade dödsfallen bedöms ha haft andra orsaker än själva viruset.

Många dödsfall under 2020 och 2021 berodde på bristande behandling av sjuka gamla. Väl beprövade, effektiva, evidensbaserade och billiga behandlingar har inte använts. Myndigheter har istället tystat ner och till och med osakligt förbjudit dessa behandlingar.

Källa: Befolkningsstatistik 2018-2021 (månad) och 1998-2020 (år), SCB.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/manadsstatistik–riket/befolkningsstatistik-2018-2021-manad-och-1998-2020-ar/

Källa: Varför det mesta du vet om covid-19 är fel, Sebastian Rushworth. Läkare vid Karolinska sjukhuset och erfarenhet av covid-19-behandling.
https://www.karnevalforlag.se/bocker/varfor-det-mesta-du-vet-om-covid-19-ar-fel/

Källa: Dr Denis Rancourt, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 00h:54m
https://www.ukcolumn.org/video/doctors-for-covid-ethics-symposium-session-1-the-false-pandemic

Källa: Berättelse om ”dö med vs dö av” covid.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9279767/BEL-MOONEY-dad-died-chronic-illness-hes-officially-Covid-victim.html

Källa: Conditions contributing to deaths involving COVID-19, by age group, United States. Week ending 2/1/2020 to 12/5/2020.
https://www.cdc.gov/nchs/data/health_policy/covid19-comorbidity-expanded-12092020-508.pdf

Källa: ”Corona bei 80 Prozent der offiziellen Covid-Toten wohl nicht Todesursache“
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus233426581/Seit-Juli-2021-Corona-bei-80-Prozent-der-offiziellen-Covid-Toten-wohl-nicht-Todesursache.html

I kategorier:Artikel Covid sjukdom
Nästa artikel

Dödsfall av influensa finns inte längre i statistiken

I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. Dessa 14 562 har dött inom 30 dygn från det att de konstaterades ha Covid-19. Majoriteten var 80+ och själva dödsorsaken framgår inte av statistiken –…
Läs
Slumpad artikel

Student hotas med avstängning

En student i USA berättar om sin upplevelse med skolan: Han säger att han precis betalat universitetsavgifterna och hotas med avstängning om han inte blir vaccinerad. De har lektionerna online och träffas inte fysiskt.Är detta ett rimligt krav på studenterna?…
Läs
Slumpad artikel

Domare i Tyskland trakasserad?

Christian Dettmar, en domare i Tyskland har blivit utsatt för en undersökning av sitt hem, sitt kontor och sin bil. Varför tysk polis agerat på detta sätt är i nuläget oklart. En möjlig orsak kan vara att Dettmar dömt i…
Läs
Slumpad artikel

Äldre med covid-symptom nekades sjukhusvård

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat samtliga regioners ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling av äldre på särskilda boenden som har haft misstänkt eller konstaterad covid. Enligt IVO har ingen region tagit sitt fulla ansvar.Läkare avråds…
Läs
Slumpad artikel

Vilseledande information från 1177 om coronavaccin

Vårdguiden från 1177 som skickas ut via posten innehåller vilseledande information gällande coronavaccinen och deras godkännande av myndigheterna. De skriver att det är falskt att påstå att coronavaccinen inte har fått "fullgoda godkännanden". Antydningen att coronavaccinen skulle vara fullgoda stämmer…
Läs
Slumpad artikel

Sverige har fortfarande minst antal IVA platser

Sedan våren 2020 har myndigheterna infört allvarliga begränsningar i medborgarnas fri- och rättigheter. Motivet har varit att inte sjukvården skulle överbelastats. Rimligt kan tänkas. Men trots att vårdkapaciteten i Sverige under årtionden varit bland den sämsta i Europa har i…
Läs