Dödsfall av influensa finns inte längre i statistiken

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. Dessa 14 562 har dött inom 30 dygn från det att de konstaterades ha Covid-19. Majoriteten var 80+ och själva dödsorsaken framgår inte av statistiken – den kan ha varit underliggande sjukdom, naturlig död, regelbundet bruk av syntetiska läkemedel (som till exempel statiner, kortison, smärtstillande, antihistamin, cellgifter, antidepressiva), näringsbrist, D-vitaminbrist, fetma, självmord, olycka i trafiken, olycka i hemmet eller annat.

Varje år brukar vi ha cirka 8000-14 000 fall av säsongsinfluensa i Sverige. Under senaste säsongen (2020-21) registrerades 29 fall av influensa i Sverige. Hur många av Covid-19-fallen i Sverige har varit en vanlig influensa? Influensa har haft dödsfall bland unga exempelvis 2017-19 men detta nämns inte längre. Om det nu är så att våra nya rutiner med distansering, tvätta händerna, distansarbete har lyckats få ner influensafallen med nästan noll, varför behövs då vaccinationerna? Är det svårt att hålla isär influensa- och covid-fall? Summan av antalet ”influensafall” och ”covid-fall” är hur som helst snarlika när man jämför de föregeående åren. När man sedan dessutom studerar antalet döda genom åren visar siffrorna ingen nämnvärd överdödlighet.

Källa: FHM – Årssammanfattning 2020 – I spåren av pandemin minskade många smittsamma sjukdomar kraftigt
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/arsrapporter-anmalningspliktiga-sjukdomar/arsrapporter-2020/arssammanfattning-2020/

Källa: När statistiken skvallrar och parodin blir uppenbar – Stefan Whilde
https://stefanwhilde.se/2021/06/26/nar-statistiken-skvallrar-och-parodin-blir-uppenbar/

Källa: FHM:s förklaring
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juni/utebliven-sasong-for-influensa-och-vinterkraksjuka/

Källa: Dr Angie Farella. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 03:00.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

Nästa artikel

Afrikas coviddödlighet lägst i världen

Vid uppkomsten av covid fanns det stor oro över hur Afrika skulle hantera situationen. Kontinenten har dock visat sig ha 95% färre fall än vad som förväntades.I Afrika finns de bästa behandlingarna av covid. Västvärlden har relativt många dödsfall, medan Afrika…
Läs
Föregående artikel

Dö av eller med Covid-19?

Trots att tusentals dött av covid-19 under 2020 fanns ingen större överdödlighet i Sverige. En möjlig förklaring är att dödsfall kategoriserats som covid-19 fast att den egentliga dödsorsaken var en annan. Detta framgår av tabellen nedan, som visar att dödstalet…
Läs
Slumpad artikel

Sjukhus vägrar behandla sjuk med fungerande behandlingsmetod

På ett sjukhus i USA (West Chester Hospital) vårdades en patient med Covid-19 och hans tillstånd förvärrades. Patientens fru ville att sjukhuset skulle ge Ivermektin som bevisligen fungerar mycket bra mot sjukdomen. Sjukhuset vägrade och hon fick gå till domstol…
Läs
Slumpad artikel

Biverkningar sopas under mattan och rapporteras aldrig

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag har sett hur vårdtagarna blir sämre och dör av vaccinerna. Jag har sett hur mina kollegor insjuknar i covid efter sina doser. Men ingen reagerar. Få ser eller vill erkänna kopplingarna till vaccinerna och…
Läs
Slumpad artikel

86% av barn (12-15 år) fick biverkningar

I kliniska studier gjorda av Pfizer visade det sig att 86% av barnen fick biverkningar. Allt från milda till allvarliga.Av alla barnen (1127 st) var det 30 barn som aldrig fick andra dosen. Frågan som uppstår är då varför? Tabell…
Läs
Slumpad artikel

Storbritanniens hälsovårdsminister stoppar vaccination av friska barn

En rådgivande grupp brittiska medicinska experter, i hälsomyndighetens regi, vägrar ge grönt ljus till planerna att vaccinera friska barn mellan 12 och 15 år mot Covid-19. Fördelarna anses inte tillräckligt överväga riskerna riskerna för framtida hjärtmuskelinflammation. Storbritanniens hälsovårdsminister uppger i…
Läs