Dödsfall av influensa finns inte längre i statistiken

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

I mitten av juni 2021 finns 14 562 registrerade dödsfall i samband med Covid-19 i Sverige. Dessa 14 562 har dött inom 30 dygn från det att de konstaterades ha Covid-19. Majoriteten var 80+ och själva dödsorsaken framgår inte av statistiken – den kan ha varit underliggande sjukdom, naturlig död, regelbundet bruk av syntetiska läkemedel (som till exempel statiner, kortison, smärtstillande, antihistamin, cellgifter, antidepressiva), näringsbrist, D-vitaminbrist, fetma, självmord, olycka i trafiken, olycka i hemmet eller annat.

Varje år brukar vi ha cirka 8000-14 000 fall av säsongsinfluensa i Sverige. Under senaste säsongen (2020-21) registrerades 29 fall av influensa i Sverige. Hur många av Covid-19-fallen i Sverige har varit en vanlig influensa? Influensa har haft dödsfall bland unga exempelvis 2017-19 men detta nämns inte längre. Om det nu är så att våra nya rutiner med distansering, tvätta händerna, distansarbete har lyckats få ner influensafallen med nästan noll, varför behövs då vaccinationerna? Är det svårt att hålla isär influensa- och covid-fall? Summan av antalet ”influensafall” och ”covid-fall” är hur som helst snarlika när man jämför de föregeående åren. När man sedan dessutom studerar antalet döda genom åren visar siffrorna ingen nämnvärd överdödlighet.

Källa: FHM – Årssammanfattning 2020 – I spåren av pandemin minskade många smittsamma sjukdomar kraftigt
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/arsrapporter-anmalningspliktiga-sjukdomar/arsrapporter-2020/arssammanfattning-2020/

Källa: När statistiken skvallrar och parodin blir uppenbar – Stefan Whilde
https://stefanwhilde.se/2021/06/26/nar-statistiken-skvallrar-och-parodin-blir-uppenbar/

Källa: FHM:s förklaring
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juni/utebliven-sasong-for-influensa-och-vinterkraksjuka/

Källa: Dr Angie Farella. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 03:00.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

Nästa artikel

Afrikas coviddödlighet lägst i världen

Vid uppkomsten av covid fanns det stor oro över hur Afrika skulle hantera situationen. Kontinenten har dock visat sig ha 95% färre fall än vad som förväntades.I Afrika finns de bästa behandlingarna av covid. Västvärlden har relativt många dödsfall, medan Afrika…
Läs
Föregående artikel

Dö av eller med Covid-19?

Trots att tusentals dött av covid-19 under 2020 fanns ingen större överdödlighet i Sverige. En möjlig förklaring är att dödsfall kategoriserats som covid-19 fast att den egentliga dödsorsaken var en annan. Detta framgår av tabellen nedan, som visar att dödstalet…
Läs
Slumpad artikel

Svenskarna minst oroade av Corona i världen

Svenskarna oroar sig minst för Coronaviruset i världen. Bara 3% av svenskarna oroar sig för viruset. Det kan jämföras med Japan och Tyskland där omkring 27% oroar sig. Det är det internationella marknadsundersökningsinstitutet IPSOS med huvudkontor i Paris som rapporterar…
Läs
Slumpad artikel

Vems demokrati försvarar vi

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan Nu är kanske jag inte den mest idealiska personen utifrån merparten av polisers mentalitet att beskriva vår verklighet. För jag har ifrågasatt mycket under hela mitt liv. Det var också en av anledningarna till mitt…
Läs
Slumpad artikel

Äldre med covid-symptom nekades sjukhusvård

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat samtliga regioners ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling av äldre på särskilda boenden som har haft misstänkt eller konstaterad covid. Enligt IVO har ingen region tagit sitt fulla ansvar.Läkare avråds…
Läs
Slumpad artikel

Vi tillsammans

Vi tillsammans startade som ett föräldrainitiativ. Nu engagerar vi alla, med eller utan egna barn, som värnar om vår och barnens hälsa och framtid. Samhällsklimatet har orsakat stor stress och splittring rakt igenom våra familjer och vänskapsband. Vi vill hitta…
Läs