Förföljelser och trakasserier mot läkare och forskare

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

Många läkare och forskare har upptäckt felaktigheter eller risker kring covid-hanteringen, exempelvis nya rön kring sjukdomen eller vaccinationerna. När de berättat om detta har de lidit stora förluster. Förlust av anseende, social status, personliga ägodelar, försämrad hälsa, och mest olyckligt, förlust av vänner och familj. Det berättas om mobbning, trakasserier och förföljelse, till och med från myndigheter, när det upptäckts exempelvis allvarliga biverkningar eller dödsfall från Covid-19 vaccinationer. Många har blivit av med sin legitimation, sina arbeten och arresterade.

Det finns en stor oro kring censurering av vetenskapliga upptäckter som görs, att många blir nedtystade, och det finns en uppfattning att den medicinska litteraturen har blivit kapad. Dr Ryan Cole summerar sin oro vid en konferens:

”Vad hände med #metoo-rörelsen, där alla skall lyssnas och tros på?”

I Australien har myndigheterna skickat ut meddelande till alla praktiserande inom vården att de inte får yttra några andra åsikter eller upptäckter som går emot det gällande narrativet (myndigheternas). Att göra så resulterar i att personen kan förlora sin legitimation och även hamna i rättegång.

Brev från Australienska myndigheten Ahpra till praktiserande vårdpersonal.

Liknande taktik används i USA, där en läkare som sprider ”misinformation” eller ”desinformation” kan bli av med sin läkarelegitimation.

Källa: FSMB: Spreading COVID-19 Vaccine Misinformation May Put Medical License at Risk.
https://www.fsmb.org/advocacy/news-releases/fsmb-spreading-covid-19-vaccine-misinformation-may-put-medical-license-at-risk/

Källa: Registered health practitioners and students and COVID-19 vaccination
https://www.ahpra.gov.au/documents/default.aspx?record=WD21%2F30751&dbid=AP&chksum=zrOQ56xJaaLbasNxLDyqMA%3D%3D

Källa: Dr. Thomas Binder, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 01h:26m.
Källa: Dr. Charles Hoffe, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 01h:26m.
Källa: Dr. Sam White, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 01h:26m.
Källa: Professor Sucharit Bhakdi, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 00h:00m.
Källa: Dr. Thomas Binder, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 01h:26m.
https://www.ukcolumn.org/video/doctors-for-covid-ethics-symposium-session-1-the-false-pandemic

Källahttps://www.cpac.ca/episode?id=cd50ce93-5138-4489-a88f-bb8065b7aa32

Källa: Dr. Byram Bridle: ”This Kind of Suppression Is Unprecedented. I’ve Never Seen It”
https://archive.org/details/dr.-byram-bridle-this-kind-of-suppression-is-unprecedented.-ive-never-seen-it

Källa
: EXPOSED The Persecution of Canadian Physicians by Organized Medicine During the Pandemic
https://www.jccf.ca/the-persecution-of-canadian-physicians-by-organized-medicine-during-the-covid-19-pandemic/

Källa:
https://odysee.com/@bonniesmit:0/EXPOSED—The-Persecution-of-Canadian-Physicians-by-Organized-Medicine-During-the-Pandemic:9

Källa
: Dr Ryan Cole. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 04:03.
https://rumble.com/vke4ld-white-coat-summit-the-one-year-anniversary.html

I kategorier:Artikel Maktutövning
Nästa artikel

Folkhälsorisker med restriktioner

"De åtgärder som vidtagits för att bekämpa covid, som de enorma skrämselkampanjerna och skolnedstängningarna, kommer att resultera i många fler förlorade livsår än de som någonsin kommer att gå förlorade direkt på grund av viruset. De uppgifter jag har använt…
Läs
Föregående artikel

Jäv, intressekonflikter och pengaintressen

Många tar för givet att offentliga myndigheter och organisationer är objektiva och neutrala. Det finns dock tydliga tecken på rena systemfel som inte skapar förutsättningar för objektivitet eller neutralitet, utan tvärtom bidrar till jäv och intressekonflikter. Det finns desinformation från…
Läs
Slumpad artikel

Man vågar inte kritisera

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag arbetar inom äldreomsorgen och har gjort så i många år. Det jag upplevt de här senaste åren saknar motstycke. Lagar bryts och ogrundade löften ges till brukare, som dessutom inte får all information som…
Läs
Slumpad artikel

Se människan inuti uniformen

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan Jag vill skapa mer förståelse för polisens uppgift och roll i den nuvarande situationen. Det talas ju en del om maktmissbruk och att polisen går i maktens ledband. Men ibland är det vår uppgift. Ifrågasättande…
Läs
Slumpad artikel

Dödsfall bland vaccinerade räknas som ovaccinerade

Amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, CDC räknar nu med vaccinerade dödsfall som om de vore ovaccinerade om de dör inom 14 dagar efter vaccinet. Hur många vaccindödsfall kommer inte med i statistiken? Hur många felaktiga dödsfall ökar upp "dödstalen" i covid-statistiken?…
Läs
Slumpad artikel

FEMA betalar $9000 per "covid-relaterat" dödsfall

Amerikanska FEMA (Federal Emergency Management Agency) betalar ut 9 000 dollar till de efterlevande om de kan uppvisa en dödsattest som anger covid19 i text. Det räcker att den döde haft "covid-liknande symptom" för att få pengarna. Den officiella anledningen…
Läs