Sverige har fortfarande minst antal IVA platser

2021-10-18 · I samarbete med Vi tillsammans

Sedan våren 2020 har myndigheterna infört allvarliga begränsningar i medborgarnas fri- och rättigheter. Motivet har varit att inte sjukvården skulle överbelastats. Rimligt kan tänkas. Men trots att vårdkapaciteten i Sverige under årtionden varit bland den sämsta i Europa har i mycket liten förstärkning skett sedan våren 2020.

Att intensivvårdsplatserna i Sverige minskat ända sedan 1990-talet är ett faktum. Då, före de stora nedskärningarna i finanskrisens spår, fanns enligt olika beräkningar uppemot 2 000 disponibla intensivvårdsplatser. De efterföljande neddragningarna på sjuksköterske- och läkarutbildningen ledde till en årlig brist på 700–1 000 läkare, vilket har slagit hårt mot hela vårdapparaten.

”Vårdplatsbeläggningen och den stress som överbeläggningar medför för personalen har varit ett genomgående tema sedan 1990-talet,” konstaterar Socialstyrelsen i en rapport från 2018, ”Kapaciteten i sjukvården”.

Socialstyrelsen som hade fått uppgift att granska sjukvårdens kapacitet att hantera kritiska lägen skriver vidare i sin rapport:

”Svensk hälso- och sjukvård har i ett internationellt sammanhang mycket få vårdplatser och problem med bemanning av vissa yrkesgrupper, vilket sannolikt begränsar svensk sjukvårds kapacitet och gör det svårare att planera verksamheten. Hur detta ansträngda normalläge påverkar förmågan att hantera större störningar och upprätthålla produktionen under varierande omständigheter är en följdfråga som också ställs i regeringsuppdraget.”

Sverige har med sina 4,89 vuxenintensivvårdsplatser per 100 000 invånare ett lågt antal platser jämfört med t.ex Tysklands 24,6 och USA:s 20,0. 2010 -2011 var snittet i Europa 11,5 intensivvårdsplatser per 100 000 invånare.

I normala fall finns alltså drygt 500 intensivvårdsplatser i Sverige, vilka under våren 2020 endast tillfälligt utökades till cirka 1 100.

Det är då inte konstigt att sjukhuspersonalen i Sverige ”går på knäna” varje vinter, då mängden gamla med besvärliga luftvägsinfektioner alltid ökar. Är det inte obegripligt att man gjort så lite att förbereda inför nästa vinter säsong?

Källa: Svensk intensivvårdsmortalitet och platstillgång i internationell jämförelse Poster nr: 2886 Lars Engerström
https://www.icuregswe.org/globalassets/fou/2886-le-poster-sfai-002.pdf

Källa: Dramatisk minskning av iva-platser sedan 90-talet, Eva Janzon
https://www.varldenidag.se/nyheter/dramatisk-minskning-av-iva-platser-sedan-90-talet/reptlj!hjI4ZhcgB4uCA8gmmnOcQ/

Källa: Kapaciteten i sjukvården, Socialstyrelsen
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-12-1.pdf

Nästa artikel

Ovaccinerad nekas operation

Lars Gustafsson berättar om sin upplevelse när han skulle gå genom en knäoperation: Onsdagen den 13/10 kl. 06.00 infinner jag mig på en inplanerad operation på Sophiahemmet, Capio Artro Clinic. Byte av vänster knäled med ny knäprotes är inbokad med…
Läs
Föregående artikel

Student hotas med avstängning

En student i USA berättar om sin upplevelse med skolan: Han säger att han precis betalat universitetsavgifterna och hotas med avstängning om han inte blir vaccinerad. De har lektionerna online och träffas inte fysiskt.Är detta ett rimligt krav på studenterna?…
Läs
Slumpad artikel

86% av barn (12-15 år) fick biverkningar

I kliniska studier gjorda av Pfizer visade det sig att 86% av barnen fick biverkningar. Allt från milda till allvarliga.Av alla barnen (1127 st) var det 30 barn som aldrig fick andra dosen. Frågan som uppstår är då varför? Tabell…
Läs
Slumpad artikel

Vaccinationsteknik kan öka risken för biverkningar

Danmark var först, redan i mars 2021. Den 17 februari 2022 var det Tysklands tur att uppmana till aspirering vid coronavaccination, det vill säga att man drar tillbaka kanylen en bit för att förvissa sig om att den inte hamnat…
Läs
Slumpad artikel

Biverkningar sopas under mattan och rapporteras aldrig

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag har sett hur vårdtagarna blir sämre och dör av vaccinerna. Jag har sett hur mina kollegor insjuknar i covid efter sina doser. Men ingen reagerar. Få ser eller vill erkänna kopplingarna till vaccinerna och…
Läs
Slumpad artikel

Folkhälsorisker med restriktioner

"De åtgärder som vidtagits för att bekämpa covid, som de enorma skrämselkampanjerna och skolnedstängningarna, kommer att resultera i många fler förlorade livsår än de som någonsin kommer att gå förlorade direkt på grund av viruset. De uppgifter jag har använt…
Läs