Sverige har fortfarande minst antal IVA platser

2021-10-18 · I samarbete med Vi tillsammans

Sedan våren 2020 har myndigheterna infört allvarliga begränsningar i medborgarnas fri- och rättigheter. Motivet har varit att inte sjukvården skulle överbelastats. Rimligt kan tänkas. Men trots att vårdkapaciteten i Sverige under årtionden varit bland den sämsta i Europa har i mycket liten förstärkning skett sedan våren 2020.

Att intensivvårdsplatserna i Sverige minskat ända sedan 1990-talet är ett faktum. Då, före de stora nedskärningarna i finanskrisens spår, fanns enligt olika beräkningar uppemot 2 000 disponibla intensivvårdsplatser. De efterföljande neddragningarna på sjuksköterske- och läkarutbildningen ledde till en årlig brist på 700–1 000 läkare, vilket har slagit hårt mot hela vårdapparaten.

”Vårdplatsbeläggningen och den stress som överbeläggningar medför för personalen har varit ett genomgående tema sedan 1990-talet,” konstaterar Socialstyrelsen i en rapport från 2018, ”Kapaciteten i sjukvården”.

Socialstyrelsen som hade fått uppgift att granska sjukvårdens kapacitet att hantera kritiska lägen skriver vidare i sin rapport:

”Svensk hälso- och sjukvård har i ett internationellt sammanhang mycket få vårdplatser och problem med bemanning av vissa yrkesgrupper, vilket sannolikt begränsar svensk sjukvårds kapacitet och gör det svårare att planera verksamheten. Hur detta ansträngda normalläge påverkar förmågan att hantera större störningar och upprätthålla produktionen under varierande omständigheter är en följdfråga som också ställs i regeringsuppdraget.”

Sverige har med sina 4,89 vuxenintensivvårdsplatser per 100 000 invånare ett lågt antal platser jämfört med t.ex Tysklands 24,6 och USA:s 20,0. 2010 -2011 var snittet i Europa 11,5 intensivvårdsplatser per 100 000 invånare.

I normala fall finns alltså drygt 500 intensivvårdsplatser i Sverige, vilka under våren 2020 endast tillfälligt utökades till cirka 1 100.

Det är då inte konstigt att sjukhuspersonalen i Sverige ”går på knäna” varje vinter, då mängden gamla med besvärliga luftvägsinfektioner alltid ökar. Är det inte obegripligt att man gjort så lite att förbereda inför nästa vinter säsong?

Källa: Svensk intensivvårdsmortalitet och platstillgång i internationell jämförelse Poster nr: 2886 Lars Engerström
https://www.icuregswe.org/globalassets/fou/2886-le-poster-sfai-002.pdf

Källa: Dramatisk minskning av iva-platser sedan 90-talet, Eva Janzon
https://www.varldenidag.se/nyheter/dramatisk-minskning-av-iva-platser-sedan-90-talet/reptlj!hjI4ZhcgB4uCA8gmmnOcQ/

Källa: Kapaciteten i sjukvården, Socialstyrelsen
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-12-1.pdf

Nästa artikel

Ovaccinerad nekas operation

Lars Gustafsson berättar om sin upplevelse när han skulle gå genom en knäoperation: Onsdagen den 13/10 kl. 06.00 infinner jag mig på en inplanerad operation på Sophiahemmet, Capio Artro Clinic. Byte av vänster knäled med ny knäprotes är inbokad med…
Läs
Föregående artikel

Student hotas med avstängning

En student i USA berättar om sin upplevelse med skolan: Han säger att han precis betalat universitetsavgifterna och hotas med avstängning om han inte blir vaccinerad. De har lektionerna online och träffas inte fysiskt.Är detta ett rimligt krav på studenterna?…
Läs
Slumpad artikel

Immunologen som tidigare varnade för svininfluensa-vaccin, varnar igen

Immunologen Ann-Cathrin Engwall varnar för att massvaccination av unga och friska riskerar att urholka deras framtida immunförsvar.Källa: Folkets Radio - Intervju med  immunologen Ann-Cathrin Engwall, som var en av få experter som varnade för den förra massvaccinationskampanjen i Sverige. Avsnitt…
Läs
Slumpad artikel

Regeringen stressar fram vaccinering mot covid

Regeringen har gått ut med direktiv där det premieras att regionerna vaccinerar hela befolkningen mot covid så fort som möjligt. Är detta det bästa sättet att hälsomässigt hantera pandemin på, med tanke på alla uppkomna biverkningar och dödsfall som inte…
Läs
Slumpad artikel

Nästan alla trodde de skulle förlora jobbet om de sa nej

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Som vårdpersonal blev vi i februari 2021 erbjudna att vaccinera oss. Språkbruket tydde emellertid på något helt annat än ett erbjudande. Över 90% av oss i personalen trodde att vi skulle förlora jobbet om vi…
Läs
Slumpad artikel

Svenskarna minst oroade av Corona i världen

Svenskarna oroar sig minst för Coronaviruset i världen. Bara 3% av svenskarna oroar sig för viruset. Det kan jämföras med Japan och Tyskland där omkring 27% oroar sig. Det är det internationella marknadsundersökningsinstitutet IPSOS med huvudkontor i Paris som rapporterar…
Läs