Bara följ Socialstyrelsens råd

2022-01-07 · I samarbete med Vi tillsammans

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan.

Jag har arbetat i vården i 30 år och ångrar inte mitt val, men de senaste två åren har jag börjat undra om jag kan stå för det jag gör. Hur ska jag hantera att en överordnad råder mig att strunta i vetenskapen och bara göra som Socialstyrelsen säger?

Luta dig inte så mycket mot vetenskap. Följ bara Socialstyrelsens allmänna råd.

Som sjuksköterska är jag skyldig att följa lagar, föreskrifter och riktlinjer. Enligt min kompetensbeskrivning ska en legitimerad sjuksköterska använda de metoder som gör störst nytta för patienten med hänsyn till vårdens unika kontext. Jag ska använda metoder med bästa tillgängliga evidens, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, med utgångspunkt i patientens behov och preferenser.

Skillnaden mellan rekommendationer och lagar

Så har jag arbetat tills jag nyligen blev tillsagd att inte luta mig för mycket mot vetenskap, utan bara följa Socialstyrelsens allmänna råd. Dessa allmänna råd är generella rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter bör tillämpas. När det gäller covid tar Folkhälsomyndigheten fram föreskrifter som också endast är rekommendationer. Vad som dock alltid har varit essentiellt för arbetet inom hälso- och sjukvården är ett antal lagar som vi måste följa.

Informerat samtycke

I Hälso- och sjukvårdslagen står det att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen och att hälso- och sjukvården även ska arbeta för att förebygga ohälsa. Patientlagen finns för att stärka och tydliggöra patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Här beskrivs också informationsplikten gentemot patienten, det vill säga att patienten måste ges information för ett informerat samtycke. Patientsäkerhetslagen reglerar bland annat hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter och säger att arbetet ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Orolig över patientsäkerheten

Nu är jag mycket orolig över att verksamheter inom bland annat äldreomsorgen inte längre följer lagen och inte står på patientens sida. Patienter får endast den begränsade information som ledningen bestämt är tillåten att lämna ut. Allt som ligger utanför är jag strängt förbjuden att använda, trots att jag och patienten har lagen på vår sida. Ingen leg sjuksköterska borde acceptera det.

I kategorier:Reportage Sjukvård
Nästa artikel

Man vågar inte kritisera

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag arbetar inom äldreomsorgen och har gjort så i många år. Det jag upplevt de här senaste åren saknar motstycke. Lagar bryts och ogrundade löften ges till brukare, som dessutom inte får all information som…
Läs
Föregående artikel

Avstod smittspårning, avstängd, anlitade jurist, köptes ut

Emma-Linda Borg arbetade inom kommunal socialpsykiatri och blev avstängd utan lön för att hon inte ville ta ett PCR test. Det här är hennes berättelse om hur hon stod upp för sig själv och tog hjälp av jurist för att…
Läs
Slumpad artikel

Vilseledande information från 1177 om coronavaccin

Vårdguiden från 1177 som skickas ut via posten innehåller vilseledande information gällande coronavaccinen och deras godkännande av myndigheterna. De skriver att det är falskt att påstå att coronavaccinen inte har fått "fullgoda godkännanden". Antydningen att coronavaccinen skulle vara fullgoda stämmer…
Läs
Slumpad artikel

Samma medicinska experiment som de som ledde till Nürnbergkonventionerna

Detta är en upprepning av det som ledde till Nürnbergkonventionerna gällande medicinska experiment. Konventionerna skrevs med anledning av de experiment som tyskarna gjorde under andra världskriget utan patienters godkännande eller informerande om risker.Källa: Dr Ryan Cole, Läkare, Immunolog, Virolog. America’s Frontline…
Läs
Slumpad artikel

Förälder orosanmäld på grund av vaccinationskritik

Martin Gustafsson i Sölvesborg kritiserade skolan för att de gör riktad vaccinreklam via Lilla aktuellt och att lärare talar för covid vaccinet på lärotid/skoltid. Detta ledde till att rektorn på skolan gjorde en orosanmälan till Socialnämnden, som senare kallade in…
Läs
Slumpad artikel

Kritiserat utpekande av pandemi

Det finns stark kritik mot själva utfärdandet av pandemin. Detta av fler orsaker. Pandemidefinitionen ändrades exempelvis av WHO innan pandemiutbrottet. Innan definierades en pandemi utifrån dödligheten. Detta ändrades till smittspridning. Enda anledningen att global massvaccination kan göras enligt internationella regler…
Läs