Bara följ Socialstyrelsens råd

2022-01-07 · I samarbete med Vi tillsammans

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan.

Jag har arbetat i vården i 30 år och ångrar inte mitt val, men de senaste två åren har jag börjat undra om jag kan stå för det jag gör. Hur ska jag hantera att en överordnad råder mig att strunta i vetenskapen och bara göra som Socialstyrelsen säger?

Luta dig inte så mycket mot vetenskap. Följ bara Socialstyrelsens allmänna råd.

Som sjuksköterska är jag skyldig att följa lagar, föreskrifter och riktlinjer. Enligt min kompetensbeskrivning ska en legitimerad sjuksköterska använda de metoder som gör störst nytta för patienten med hänsyn till vårdens unika kontext. Jag ska använda metoder med bästa tillgängliga evidens, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, med utgångspunkt i patientens behov och preferenser.

Skillnaden mellan rekommendationer och lagar

Så har jag arbetat tills jag nyligen blev tillsagd att inte luta mig för mycket mot vetenskap, utan bara följa Socialstyrelsens allmänna råd. Dessa allmänna råd är generella rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter bör tillämpas. När det gäller covid tar Folkhälsomyndigheten fram föreskrifter som också endast är rekommendationer. Vad som dock alltid har varit essentiellt för arbetet inom hälso- och sjukvården är ett antal lagar som vi måste följa.

Informerat samtycke

I Hälso- och sjukvårdslagen står det att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen och att hälso- och sjukvården även ska arbeta för att förebygga ohälsa. Patientlagen finns för att stärka och tydliggöra patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Här beskrivs också informationsplikten gentemot patienten, det vill säga att patienten måste ges information för ett informerat samtycke. Patientsäkerhetslagen reglerar bland annat hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter och säger att arbetet ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Orolig över patientsäkerheten

Nu är jag mycket orolig över att verksamheter inom bland annat äldreomsorgen inte längre följer lagen och inte står på patientens sida. Patienter får endast den begränsade information som ledningen bestämt är tillåten att lämna ut. Allt som ligger utanför är jag strängt förbjuden att använda, trots att jag och patienten har lagen på vår sida. Ingen leg sjuksköterska borde acceptera det.

I kategorier:Reportage Sjukvård
Nästa artikel

Man vågar inte kritisera

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag arbetar inom äldreomsorgen och har gjort så i många år. Det jag upplevt de här senaste åren saknar motstycke. Lagar bryts och ogrundade löften ges till brukare, som dessutom inte får all information som…
Läs
Föregående artikel

Avstod smittspårning, avstängd, anlitade jurist, köptes ut

Emma-Linda Borg arbetade inom kommunal socialpsykiatri och blev avstängd utan lön för att hon inte ville ta ett PCR test. Det här är hennes berättelse om hur hon stod upp för sig själv och tog hjälp av jurist för att…
Läs
Slumpad artikel

Nästan alla trodde de skulle förlora jobbet om de sa nej

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Som vårdpersonal blev vi i februari 2021 erbjudna att vaccinera oss. Språkbruket tydde emellertid på något helt annat än ett erbjudande. Över 90% av oss i personalen trodde att vi skulle förlora jobbet om vi…
Läs
Slumpad artikel

Förälder orosanmäld på grund av vaccinationskritik

Martin Gustafsson i Sölvesborg kritiserade skolan för att de gör riktad vaccinreklam via Lilla aktuellt och att lärare talar för covid vaccinet på lärotid/skoltid. Detta ledde till att rektorn på skolan gjorde en orosanmälan till Socialnämnden, som senare kallade in…
Läs
Slumpad artikel

Sjukhus vägrar behandla sjuk med fungerande behandlingsmetod

På ett sjukhus i USA (West Chester Hospital) vårdades en patient med Covid-19 och hans tillstånd förvärrades. Patientens fru ville att sjukhuset skulle ge Ivermektin som bevisligen fungerar mycket bra mot sjukdomen. Sjukhuset vägrade och hon fick gå till domstol…
Läs
Slumpad artikel

Hårda nedstängningsåtgärder i Australien för en sjukdom motsvarande influensa

I Australien förekommer det nedstängningar i sådana proportioner som aldrig någonsin förekommit innan i historien i ett demokratiskt land. Frågan är om det är rimliga handlingar mot en sjukdom som inte är farligare än influensa, och då bra och effektiva…
Läs