Bara följ Socialstyrelsens råd

2022-01-07 · I samarbete med Vi tillsammans

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan.

Jag har arbetat i vården i 30 år och ångrar inte mitt val, men de senaste två åren har jag börjat undra om jag kan stå för det jag gör. Hur ska jag hantera att en överordnad råder mig att strunta i vetenskapen och bara göra som Socialstyrelsen säger?

Luta dig inte så mycket mot vetenskap. Följ bara Socialstyrelsens allmänna råd.

Som sjuksköterska är jag skyldig att följa lagar, föreskrifter och riktlinjer. Enligt min kompetensbeskrivning ska en legitimerad sjuksköterska använda de metoder som gör störst nytta för patienten med hänsyn till vårdens unika kontext. Jag ska använda metoder med bästa tillgängliga evidens, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, med utgångspunkt i patientens behov och preferenser.

Skillnaden mellan rekommendationer och lagar

Så har jag arbetat tills jag nyligen blev tillsagd att inte luta mig för mycket mot vetenskap, utan bara följa Socialstyrelsens allmänna råd. Dessa allmänna råd är generella rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter bör tillämpas. När det gäller covid tar Folkhälsomyndigheten fram föreskrifter som också endast är rekommendationer. Vad som dock alltid har varit essentiellt för arbetet inom hälso- och sjukvården är ett antal lagar som vi måste följa.

Informerat samtycke

I Hälso- och sjukvårdslagen står det att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen och att hälso- och sjukvården även ska arbeta för att förebygga ohälsa. Patientlagen finns för att stärka och tydliggöra patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Här beskrivs också informationsplikten gentemot patienten, det vill säga att patienten måste ges information för ett informerat samtycke. Patientsäkerhetslagen reglerar bland annat hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter och säger att arbetet ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Orolig över patientsäkerheten

Nu är jag mycket orolig över att verksamheter inom bland annat äldreomsorgen inte längre följer lagen och inte står på patientens sida. Patienter får endast den begränsade information som ledningen bestämt är tillåten att lämna ut. Allt som ligger utanför är jag strängt förbjuden att använda, trots att jag och patienten har lagen på vår sida. Ingen leg sjuksköterska borde acceptera det.

I kategorier:Reportage Sjukvård
Nästa artikel

Man vågar inte kritisera

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag arbetar inom äldreomsorgen och har gjort så i många år. Det jag upplevt de här senaste åren saknar motstycke. Lagar bryts och ogrundade löften ges till brukare, som dessutom inte får all information som…
Läs
Föregående artikel

Avstod smittspårning, avstängd, anlitade jurist, köptes ut

Emma-Linda Borg arbetade inom kommunal socialpsykiatri och blev avstängd utan lön för att hon inte ville ta ett PCR test. Det här är hennes berättelse om hur hon stod upp för sig själv och tog hjälp av jurist för att…
Läs
Slumpad artikel

Påverkan av grupptryck och auktoriteter

• Experiment visar att en människa som utsätts för grupptryck kan påverkas att ge inkorrekt svar, trots att personen VET att det är fel.• Om det fanns någon annan som höll med personen, minskade grupptrycket avsevärt. Detsamma gällde om personen…
Läs
Slumpad artikel

Storbritanniens hälsovårdsminister stoppar vaccination av friska barn

En rådgivande grupp brittiska medicinska experter, i hälsomyndighetens regi, vägrar ge grönt ljus till planerna att vaccinera friska barn mellan 12 och 15 år mot Covid-19. Fördelarna anses inte tillräckligt överväga riskerna riskerna för framtida hjärtmuskelinflammation. Storbritanniens hälsovårdsminister uppger i…
Läs
Slumpad artikel

Ovaccinerad nekas operation

Lars Gustafsson berättar om sin upplevelse när han skulle gå genom en knäoperation: Onsdagen den 13/10 kl. 06.00 infinner jag mig på en inplanerad operation på Sophiahemmet, Capio Artro Clinic. Byte av vänster knäled med ny knäprotes är inbokad med…
Läs
Slumpad artikel

Domare i Tyskland trakasserad?

Christian Dettmar, en domare i Tyskland har blivit utsatt för en undersökning av sitt hem, sitt kontor och sin bil. Varför tysk polis agerat på detta sätt är i nuläget oklart. En möjlig orsak kan vara att Dettmar dömt i…
Läs