Vilseledande information från 1177 om coronavaccin

2021-11-05 · I samarbete med Vi tillsammans

Vårdguiden från 1177 som skickas ut via posten innehåller vilseledande information gällande coronavaccinen och deras godkännande av myndigheterna.

De skriver att det är falskt att påstå att coronavaccinen inte har fått ”fullgoda godkännanden”. Antydningen att coronavaccinen skulle vara fullgoda stämmer inte enligt myndigheternas egna direktiv. Enligt direktiven för godkännande av bland annat vaccin finns tydliga direktiv hur och när ett vaccin får användas. Coronavaccinen har inte genomgått sedvanlig mångårig prövning utan har fått ett nödtillstånd.

I Sverige används termen ”villkorat godkännande” när det handlar om nödtillstånd. Ett nödtillstånd innebär att tillräckliga tester inte genomförts som för andra vaccin, med de risker som det innebär. En av de många riskerna som uppdagats är till exempel att coronavaccinen har fått allvarliga biverkningsrapporter som till antal vida överstiger alla andra vaccin som någonsin tillverkats under flera decennier.

Källa: Utskick brevledes från 1177.

Källa: Villkorat godkännande, Läkemedelsboken, https://lakemedelsboken.se/kapitel/regelverket_och_it-stod/godkannande_av_lakemedel.html#u19_18

Nästa artikel

16 svenska läkare och forskare kräver att vaccinationen i Sverige pausas

Svenska läkare, forskare och immunologer kräver att vaccinationen i Sverige pausas tills det att risk/nytta kalkyler med coronavaccinering genomförts för alla åldersgrupper. Bakgrunden till kravet är bland annat det avslöjande i British Medical Journal (BMJ) om forskningsfusk som Pfizer sannolikt…
Läs
Föregående artikel

Regeringen stressar fram vaccinering mot covid

Regeringen har gått ut med direktiv där det premieras att regionerna vaccinerar hela befolkningen mot covid så fort som möjligt. Är detta det bästa sättet att hälsomässigt hantera pandemin på, med tanke på alla uppkomna biverkningar och dödsfall som inte…
Läs
Slumpad artikel

Sjukhus vägrar behandla sjuk med fungerande behandlingsmetod

På ett sjukhus i USA (West Chester Hospital) vårdades en patient med Covid-19 och hans tillstånd förvärrades. Patientens fru ville att sjukhuset skulle ge Ivermektin som bevisligen fungerar mycket bra mot sjukdomen. Sjukhuset vägrade och hon fick gå till domstol…
Läs
Slumpad artikel

Danmark har slutat med Coronavaccin för de under 50 år

Danska Sundhedsstyrelsen förväntar sig att Covid-19 infektionerna kommer öka under hösten och vintern, men erbjuder från september 2022 bara vaccinet till personer som är 50 år och äldre, förutom vissa riskgrupper. Anledningen att 50-plusare rekommenderas vaccinet är att risken för…
Läs
Slumpad artikel

Samma medicinska experiment som de som ledde till Nürnbergkonventionerna

Detta är en upprepning av det som ledde till Nürnbergkonventionerna gällande medicinska experiment. Konventionerna skrevs med anledning av de experiment som tyskarna gjorde under andra världskriget utan patienters godkännande eller informerande om risker.Källa: Dr Ryan Cole, Läkare, Immunolog, Virolog. America’s Frontline…
Läs
Slumpad artikel

Bara följ Socialstyrelsens råd

Artikelserie: Vården, vittnesmål från insidan. Jag har arbetat i vården i 30 år och ångrar inte mitt val, men de senaste två åren har jag börjat undra om jag kan stå för det jag gör. Hur ska jag hantera att…
Läs