Kritiserat utpekande av pandemi

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

Det finns stark kritik mot själva utfärdandet av pandemin. Detta av fler orsaker. Pandemidefinitionen ändrades exempelvis av WHO innan pandemiutbrottet. Innan definierades en pandemi utifrån dödligheten. Detta ändrades till smittspridning. Enda anledningen att global massvaccination kan göras enligt internationella regler är att:

(1) Det råder en pandemi – Vilket det inte gör enligt definitionen innan utbrottet. Pandemidefinitionen ändrades av WHO innan pandemiutbrottet.

(2)
Det inte finns redan befintlig behandlingsform – Vilket det gör. Hydroxiklorokin och Ivermektin har använts väldigt framgångsrikt mot covid-symptom(och är billiga). Dessa har förbjudits och rekommenderas inte.

Slutsats: Massvaccinationerna har inget existensberättigande. Frågan som kan ställas är om vissa i riskgrupper bör ha det, som det görs med säsongsvaccinationer mot influensa exempelvis.

Källa: Dr. Denis Rancourt, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 00h:54m.
https://www.ukcolumn.org/video/doctors-for-covid-ethics-symposium-session-1-the-false-pandemic

Källa
: Dr Geoff Mitchell, Akutläkare, Epidemiolog. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 03h:37m.
https://rumble.com/vkh73z-doctors-for-covid-ethics-symposium-day-1.html

I kategorier:Artikel Maktutövning
Nästa artikel

Jäv, intressekonflikter och pengaintressen

Många tar för givet att offentliga myndigheter och organisationer är objektiva och neutrala. Det finns dock tydliga tecken på rena systemfel som inte skapar förutsättningar för objektivitet eller neutralitet, utan tvärtom bidrar till jäv och intressekonflikter. Det finns desinformation från…
Läs
Föregående artikel

Afrikas coviddödlighet lägst i världen

Vid uppkomsten av covid fanns det stor oro över hur Afrika skulle hantera situationen. Kontinenten har dock visat sig ha 95% färre fall än vad som förväntades.I Afrika finns de bästa behandlingarna av covid. Västvärlden har relativt många dödsfall, medan Afrika…
Läs
Slumpad artikel

Ingen spruta, ingen transplantation...

En berättelse från USA - Universitetssjukhuset i Colorado: En patient som inväntar besked på njurtransplantation har fått ett brev som uppmanar till covid19-vaccination. Om patienten vägrar att ta vaccinationen kommer den att tas bort från transplantationslistan och inte få någon…
Läs
Slumpad artikel

Sjukhus vägrar behandla sjuk med fungerande behandlingsmetod

På ett sjukhus i USA (West Chester Hospital) vårdades en patient med Covid-19 och hans tillstånd förvärrades. Patientens fru ville att sjukhuset skulle ge Ivermektin som bevisligen fungerar mycket bra mot sjukdomen. Sjukhuset vägrade och hon fick gå till domstol…
Läs
Slumpad artikel

Vilseledande information från 1177 om coronavaccin

Vårdguiden från 1177 som skickas ut via posten innehåller vilseledande information gällande coronavaccinen och deras godkännande av myndigheterna. De skriver att det är falskt att påstå att coronavaccinen inte har fått "fullgoda godkännanden". Antydningen att coronavaccinen skulle vara fullgoda stämmer…
Läs
Slumpad artikel

Förföljelser och trakasserier mot läkare och forskare

Många läkare och forskare har upptäckt felaktigheter eller risker kring covid-hanteringen, exempelvis nya rön kring sjukdomen eller vaccinationerna. När de berättat om detta har de lidit stora förluster. Förlust av anseende, social status, personliga ägodelar, försämrad hälsa, och mest olyckligt,…
Läs