Kritiserat utpekande av pandemi

2021-08-30 · I samarbete med Vi tillsammans

Det finns stark kritik mot själva utfärdandet av pandemin. Detta av fler orsaker. Pandemidefinitionen ändrades exempelvis av WHO innan pandemiutbrottet. Innan definierades en pandemi utifrån dödligheten. Detta ändrades till smittspridning. Enda anledningen att global massvaccination kan göras enligt internationella regler är att:

(1) Det råder en pandemi – Vilket det inte gör enligt definitionen innan utbrottet. Pandemidefinitionen ändrades av WHO innan pandemiutbrottet.

(2)
Det inte finns redan befintlig behandlingsform – Vilket det gör. Hydroxiklorokin och Ivermektin har använts väldigt framgångsrikt mot covid-symptom(och är billiga). Dessa har förbjudits och rekommenderas inte.

Slutsats: Massvaccinationerna har inget existensberättigande. Frågan som kan ställas är om vissa i riskgrupper bör ha det, som det görs med säsongsvaccinationer mot influensa exempelvis.

Källa: Dr. Denis Rancourt, Doctors for COVID Ethics – COVID-19 Interdisciplinary Symposium Day 1 00h:54m.
https://www.ukcolumn.org/video/doctors-for-covid-ethics-symposium-session-1-the-false-pandemic

Källa
: Dr Geoff Mitchell, Akutläkare, Epidemiolog. America’s Frontline Doctors WHITE COAT SUMMIT – The One Year Anniversary 03h:37m.
https://rumble.com/vkh73z-doctors-for-covid-ethics-symposium-day-1.html

I kategorier:Artikel Maktutövning
Nästa artikel

Jäv, intressekonflikter och pengaintressen

Många tar för givet att offentliga myndigheter och organisationer är objektiva och neutrala. Det finns dock tydliga tecken på rena systemfel som inte skapar förutsättningar för objektivitet eller neutralitet, utan tvärtom bidrar till jäv och intressekonflikter. Det finns desinformation från…
Läs
Föregående artikel

Afrikas coviddödlighet lägst i världen

Vid uppkomsten av covid fanns det stor oro över hur Afrika skulle hantera situationen. Kontinenten har dock visat sig ha 95% färre fall än vad som förväntades.I Afrika finns de bästa behandlingarna av covid. Västvärlden har relativt många dödsfall, medan Afrika…
Läs
Slumpad artikel

Dö av eller med Covid-19?

Trots att tusentals dött av covid-19 under 2020 fanns ingen större överdödlighet i Sverige. En möjlig förklaring är att dödsfall kategoriserats som covid-19 fast att den egentliga dödsorsaken var en annan. Detta framgår av tabellen nedan, som visar att dödstalet…
Läs
Slumpad artikel

Immunologen som tidigare varnade för svininfluensa-vaccin, varnar igen

Immunologen Ann-Cathrin Engwall varnar för att massvaccination av unga och friska riskerar att urholka deras framtida immunförsvar.Källa: Folkets Radio - Intervju med  immunologen Ann-Cathrin Engwall, som var en av få experter som varnade för den förra massvaccinationskampanjen i Sverige. Avsnitt…
Läs
Slumpad artikel

Hålla huvudet kallt

Artikelserie: Polisen, vittnesmål från insidan Snö utanför fönstret och ett nytt år har precis tagit sin början. I nästan två hela år har Sverige och världen nu levt med en så kallad pandemi. Den har påverkat alla mer eller mindre.…
Läs
Slumpad artikel

Förälder orosanmäld på grund av vaccinationskritik

Martin Gustafsson i Sölvesborg kritiserade skolan för att de gör riktad vaccinreklam via Lilla aktuellt och att lärare talar för covid vaccinet på lärotid/skoltid. Detta ledde till att rektorn på skolan gjorde en orosanmälan till Socialnämnden, som senare kallade in…
Läs